Nina Ahlén

Fördjupning


Antirasism

  • Att skramla med nycklarna är en metod som bland annat används i Nyköping, där medborgarna varje lördag möter upp på torget i en ickevålds manifestation och visar sitt missnöje mot nazistiska demonstrationer genom att skramla med sina nyckelknippor.
Fria Tidningen

Lokal organisering viktig för motståndet

För att kunna arbeta långsiktigt med antirasism är det viktigt att människor kan engagera sig lokalt där de bor. Det menar Daniel Poohl på stiftelsen Expo. Flera betydande initiativ mot rasism och främlingsfientlighet har växt fram på orter där människor har tröttnat på rasismens framfart.

– Det är en stor utmaning att hålla den antirasistiska rörelsen vid liv och jobba långsiktigt. Vi måste kunna erbjuda människor att vara delaktiga på den nivå som de själva känner att de kan påverka, säger Daniel Poohl, vd på stiftelsen Expo.

I en rapport om antirasism kartlägger Expo olika rörelser som har växt fram i protest mot ökad främlingsfientlighet och rasism. Organisationerna som har undersökts arbetar lokalt och merparten har kommit till som en reaktion mot rasism på orten, till exempel nazistiska aktiviteter, Sverigedemokraternas intåg i kommunfullmäktige eller motstånd mot flyktingar. Och det är just den lokala organiseringen som Daniel Poohl tror är nyckeln till ett framgångsrikt antirasistiskt arbete.

– Det handlar om vad man vill att ens stad och närhet ska präglas av för idéer. Jag tror inte på riksomfattande centralstyrda organisationer, utan mer på lokala initiativ, säger han.

En av de rörelser som nämns i rapporten är Nyckeskramlarna i Nyköping, som startade som en reaktion på den växande främlingsfientligheten på orten för sex år sedan. Då hade rasistiska ungdomsgrupper som kallade sig patrioter tagit över det offentliga rummet allt mer och delade ut flygblad och reklam på stan.

Nyköpingsbon Marco Venegas tog därför initiativet till en manifestation som gick ut på att samla så många människor som möjligt på torget som i protest skulle skramla med sina nycklar. Och det blev lyckat. Sedan dess har nyckelskramlarna blivit ett återkommande inslag som varje lördag ses på torget i Nyköping.

– Det innebär en trygghet för många människor att veta att om det kommer nazister hit så har vi någonting att ta fram. Genom att skramla med våra nycklar visar vi att vi står upp mot de odemokratiska krafterna i samhället, säger Marco Venegas.

Nyckelskramlarna är ingen organisation och saknar formell ledning, istället bygger det helt och hållet på frivilliga människors vilja att organisera sig. Ett koncept som kommer från Latinamerika, där återkommande manifestationer är ett vanligt inslag, säger Marco Venegas, som också tror att det är en av anledningarna till varför det har fungerat så väl.

– Det gör att det blir så opretentiöst. Om du är du på stan och råkar gå förbi Nyckelskramlarna kan du sluta upp och skramla i två minuter. Det är folkets nycklar och människor från alla politiska läger samlas och skramlar, säger han.

Daniel Poohl håller med om att det är ett bra initiativ och uppmanar till mer lokalt engagemang. Stiftelsen Expo arbetar också med att ge stöd åt grupper som vill jobba långsiktigt och förebyggande med antirasism.

– Väldigt många vill göra något åt den växande rasismen och det är viktigt att det finns möjlighet till praktisk handling så att man inte bara stannar vid att uttrycka sina åsikter på Twitter.

Fakta: 

Lokal antirasism

I rapporten Lokal antirasism som gjorts av Expo, lyfts flera lokala rörelser som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism fram. Här är några exempel: 

5i12-rörelsen
Den Härnösandsbaserade 5i12-rörelsen startade i form av torgmöten som ett svar på den främlingsfientliga atmosfären i staden i slutet av åttiotalet. 5i12-rörelsens signum är den nationella manifestationsdagen den 5 december klockan fem i tolv. Genom påverkansarbete har rörelsen lyckats införa denna manifestation mot rasism och främlingsfientlighet alltifrån torget i Härnösand, till riksdagen och EU-parlamentet i Bryssel. 

Asylgruppen i Lund
Gruppen finns i Lund sedan sju år tillbaka. Verksamheten riktas främst mot att hjälpa enskilda individer och familjer juridiskt och praktiskt vid asylärenden. Gruppen verkar för sitt eget avskaffande, då de verkar för ett samhälle där ingen behöver den typ av hjälp som de erbjuder, där människor inte utsätts för asylprövningar eller problem gällande pappersstatus – en värld utan gränser. 

Ett Luleå för alla
Gruppen Ett Luleå för alla är en ung antirasistisk grupp som startade i slutet av år 2012. En rad händelser utgjorde tillsammans de utlösande faktorerna för bildandet: Sverigedemokraterna hade växt sig större väldigt snabbt, SDU hade startat upp i Norrbottens län och personer som arbetade med migrations- och attitydfrågor fick ta emot hotbrev. Syftet med Ett Luleå för alla är att bidra till mötesskapande aktiviteter i lokalsamhället – enkla aktiviteter som blir en del av vardagen. 

Källa: Stiftelsen Expos rapport ”Lokal antirasism”

Tema: Antirasism

Efter den senaste tidens nazistiska våld gör Fria Tidningen ett temanummer om antirasism. Vi lyfter fram personer som trots hot och våld fortsätter kampen för ett demokratiskt samhälle, vi tittar på lokal organisering som verktyg i kampen mot nazism och uppmärksamar det utbredda högerextrema våldet i Europa.

Här kan du ladda ner hela temanumret som pdf.

Läs även: FRIA granskar högerextremismen

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hanna Rostam, Unga feminister Stockholm

Efter den feministiska vågen

I februari är det dags för Feministiskt initiativs partikongress. Fria Tidningen tar en titt in i framtiden.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu