Debatt


Hbtq

  • Heteronormativitet är mera regel än undantag på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, skriver Håbeteku.
Göteborgs Fria

Nyårslöfte: Påminna universitetet om normkritik

En student berättar i rapporten Avslöja heteronormen hur hen kallades bögjävel, och att en kurskamrat bland annat sa ”jag tycker inte att homosexuella borde få jobba som läkare”. Föreningen Håbeteku ger ett nyårslöfte för 2014 om att fortsätta påminna Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola om vikten av ett normkritiskt synsätt.

Vi gav i våras ut rapporten Avslöja heteronormen på GU och Chalmers med berättelser från studenter som har upplevt kränkningar och osynliggörande av homo-, bi-, trans-, och queerpersoner, i undervisning såväl som i studiemiljön generellt. Vi träffade Göteborgs universitets ledning i höstas och presenterade rapporten för dem, inklusive förslag till förbättringar. Vi är glada över att vi fick chansen att göra våra, och så många andras, röster hörda, men våra farhågor är att Göteborgs universitet tror att det räcker med att ge oss 20 minuter.

Vårt nyårslöfte för 2014 är att fortsätta påminna Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola om vikten av ett normkritiskt synsätt. Påminna dem om att alla studenter, föreläsare och forskare inte är heterosexuella cispersoner*.

Vi önskar oss en normkritisk högskola och ett universitet där alla känner sig välkomna och ingen osynliggörs på grund av hens könsidentitet, könsuttryck eller sexuella läggning.

En student berättar i rapporten Avslöja heteronormen hur hen kallades bögjävel, och att en kurskamrat bland annat sa ”jag tycker inte att homosexuella borde få jobba som läkare”. När studenten kontaktade kåren och kursansvariga blev hen inte tagen på allvar, utan fick höra att ”det är dom som försöker få in sina frågor på universitetet”. I en kursbok i sexologi beskrivs ”Avvikelser” från normal pubertet: ”Ungdomar med en sen pubertet har inte sällan svårigheter med sin sexuella identitet. De känner sig utanför kamratkretsen under en uppväxtperiod då man naturligt brukar ta de första närmare kontakterna med det andra könet.‟. Liknande exempel på heteronormativitet är mera regel än undantag på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Heteronormativitet handlar om att alla människor antas vara heterosexuella och att allt annat är avvikelser och onormalt. Det handlar inte bara om kurslitteratur, det handlar även om föreläsare som tror sig veta att just den eller de studenterna i föreläsningssalen är heterosexuella cispersoner.

Utöver heteronormativiteten som genomsyrar undervisningen så finns en stor okunskap om transfrågor och intersexualism. Ett inte särskilt ovanligt påstående från en föreläsare kan lyda så här: “Det är bara en stackars kille med i gruppen, resten tjejer.” Eller; ”Biologiskt finns det bara två kön”.

Osynliggörande av transpersoner, intersex-personer, och andra som inte definierar sig enligt den rådande tvåkönsnormen (eller inte vill definiera sig överhuvudtaget), är inget ovanligt på GU och Chalmers. Du kan inte veta hur en annan person definierar sig, du kan inte avläsa det utifrån personens yttre. Fråga, lyssna, och respektera det du hör.

Vi vill utmana GU och Chalmers att ta tag i problemen och göra 2014 till det mest ambitiösa året vad gäller likabehandling. Antar ni utmaningen?

Fakta: 

*Cis-person

En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu