Låt majoriteten bestämma i demokratins namn | Fria.Nu

Inledare


László Gönczi
Fria Tidningen

Låt majoriteten bestämma i demokratins namn

Det finns en trend att söka stark ledning och kraftfulla regeringar. En trend som har skrämmande historiska anor, skriver László Gönczi.

Det pågår ett mycket intressant kattrakande om budgeten i riksdagen. Det gäller regeringens tanke att höja gränsen för när folk ska betala statlig skatt och därigenom slippa få in tre onödiga (?) miljarder till statskassan. Mer nödvändigt kan det kännas för regeringen att höja de redan rikas standard. Debatten handlar dock mest om vem som ska få bestämma: regeringen, vars budget har röstats igenom, eller riksdagen, vars majoritet vill stoppa denna skattesänkning.

Det finns en trend att söka stark ledning och kraftfulla regeringar. En trend som har skrämmande historiska anor. På riksdagens webbplats står: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.” Detta borde rimligen vara vägledande för politiken och inte strävandet efter effektivitet genom egenmäktiga regeringar.

Det finns all anledning att värna om en effektiv och genomtänkt nationell politisk styrning, men den ska åstadkommas genom att regeringen finner stöd för kloka förslag. Förslaget om skattesänkning för de rika är inte ett sådant. Då är det väl bara att backa?

ANNONS

© 2021 Fria.Nu