• Filminstitutet fyller 50 år.
Fria Tidningen

"Filminstitutet har förlorat sin karisma"

Filminstitutet firar 50 år. Men fortfarande pratar alla om Harry Schein och 60-talets guldår. Filminstitutets betydelse har blivit alltmer marginell, menar filmvetare och kritiker.

Hur man än närmar sig Svenska filminstitutet och försöker förstå dess betydelse för svensk film så är det omöjligt att kringgå Harry Schein. Mannen som spelade tennis med Olof Palme och hade en nära koppling till Socialdemokraterna grundade inte bara Filminstitutet 1963 och spred glamour som höjde filmens kulturella status. Han var också hjärnan bakom filmreformen.

– Harrys betydelse för den svenska filmsitutionen på sextiotalet var alldeles enorm och går inte att överskatta, menar Leif Furhammar, filmkritiker och före detta professor i filmvetenskap. Även bortsett från bedriften att få branschen och staten att komma överens i nöjesskattefrågan så var själva det kulturpolitiska greppet så glänsande intelligent. Filmreformen gjorde att det blev smart för filmbolagen att satsa på kvalitetsfilm och osmart att inte göra det. Kvalitet lönade sig bokstavligen.

Filmreformen innebar att nöjesskatten på 25 procent på filmvisningar slopades. Istället gick tio procent av biljettpriset till nybildade Svenska filminstitutet, SFI. Harry Schein initierade under samma period Guldbaggeutdelningen. En som satt med i den första jurysammansättningen var regissören och filmkritikern Stig Björkman:

– När Filminstitutet startade övertog de tidskriften Chaplin som jag skrev för. I den vevan tog jag över chefredaktörskapet. Sedan kom Harry Schein på den här idén med guldbaggar. De skulle delas ut av en jury på sex personer med Harry som ordförande, och jag fick sitta med i den första juryn.

Stig Björkman är ense med Leif Furhammar om Harry Scheins betydelse och menar att Filminstitutet hade en väldigt viktig roll inom svensk film på 1960-talet.

– Vid skiftet mellan 1950- och 60-talet var svensk film faktiskt ganska erbarmlig. Det var ett viktigt skifte för modern film i allmänhet. Franska nya vågen bröt igenom. På liknande sätt skedde filmrörelser på andra håll i världen, i USA, Polen med Polanski och Milos Forman i Tjeckoslovakien. Det skedde en föryngring som delvis påverkade yngre personer i Sverige, till exempel Bo Widerberg. De produktionsstöd som fanns redan från början i SFI:s åtaganden var en stor hjälp.

I praktiken var det Guldbaggejuryn som bestämde vilka filmer som skulle få stöd och hur stort beloppet skulle bli. De hade i uppdrag att bedöma samtliga svenska filmer som sökt stöd och betygsätta filmerna på en skala mellan noll och tre. De som fick mer än 0,6 poäng fick stöd.

– Stödet gick till producenterna, förklarar Stig Björkman. I början var det inte ett direkt produktionsstöd utan man hade ett efterhandsstöd, för Harry Schein var väldigt inriktad på att stöd bara skulle gå till konstnärligt värdefull film. Så det låg en viss risk i att satsa på de här nya regissörerna, för man var inte garanterad ekonomiskt stöd.

Men ganska snart slutade Harry Scheins system fungera som det ursprungligen var tänkt, säger Leif Furhammar.

– Efter några år smälte biografavgifterna ihop till hälften i och med att publiken började överge biograferna när TV kom. Därmed blev det finansiella underlaget för filmreformen urgröpt. Jurysystemet som fördelade kvalitetsbidragen blev genom en regeländring i början av 1970-talet så mesigt att i stort sett vilka halvdåliga filmer som helst kunde få kvalitetsbidrag. Men ändå, jag vidhåller att ingen enskild person har betytt så mycket som Harry Schein för svensk film.

Hur ser då Svenska filminstitutets roll ut i dag, och hur fungerar filmavtalet? Dåligt, anser många. Oberoende filmares förbund kritiserade i våras (Aftonbladet, 6/3) det så kallade automatstödet som ska ges till filmer som förutspås bli publika framgångar. Denna form av stöd är så långt man kan komma från den ursprungliga tanken, att stödja kvalitetsfilm, menar kritikerna.

– Automatstödet är det största hotet mot möjligheterna att skapa en mer spännande, utmanande och intresseväckande svensk film, menar Stig Björkman. Det urholkar möjligheterna till nyskapande och försvagar även den strävan till kreativ genusbalans som SFI för närvarande har på sin agenda.

Ingrid Edström, som var Svenska filminstitutets första kvinnliga vd, menar ändå att många kvinnliga filmare får stöd i dag. Hon lyfter istället fram att det är brist på satsningar på barnfilm.

– Det är det som bekymrar mig mest, säger Ingrid Edström. Det gjordes en hel del bra filmer av olika slag och för olika åldersgrupper under en period, men efter Förortsungar 2006 har det glesnat mellan premiärerna. Det fordras ett envist arbete och övertalande för att få fram manus, och sedan lika enträgen verksamhet för att få filmerna gjorda. Det går inte att sitta och vänta på att det ska komma in förslag.

Leif Furhammar menar att Filminstitutet har anonymiserats och förlorat sin vitaliserande karisma. Han ser det inte längre som ett betydande nav i den svenska filmdebatten.

– Filminstitutet borde återfå eller återta en del av maktpositionen som Harry Schein förlorade vid slutet av sjuttiotalet. Nog är det förnedrande att SFI inte får delta som part i förhandlingarna om dess fortsatta existens! Och det nutida konsulentsystemet är ju bara en ynklig rest av det styrinstrument som det ursprungliga jurysystemet innebar.

Fakta: 

Svenska filminstitutet

• Grundades 1963 av Harry Schein. Filminstitutet (SFI) stödjer produktion, distribution och visning av svensk film, bevarar och tillgängliggör svensk filmhistoria och representerar svensk film internationellt. Januari 1971 stod Filmhuset klart vid Gärdet i Stockholm, ritat av arkitekten Peter Celsing och både utskällt och älskat.

• Totalt delar SFI ut 26 olika stöd som sammanlagt uppgår till 410 miljoner. Produktionsstödet för 2012 var ca 230 miljoner. Förra året fick 23 långa spelfilmer, 83 kortfilmer och 13 långa dokumentärfilmer produktionsstöd av SFI. En av institutets långsiktiga visioner är att "Sverige ska bli en ledande filmnation i Europa".

• Den 1 januari i år trädde det nya filmavtalet mellan staten och filmbranschen i kraft. Stödet till svensk film ökade med 30 miljoner, hälften från staten. En jämnare fördelning av stödet mellan kvinnor och män och ökat stöd till dramaserier, barn- och ungdomsfilm och kort- och dokumentärfilm var några nyheter. En av de kontroversiella punkterna är automatstödet på 36 miljoner. Genom det kan en producent få max 6 miljoner i stöd – om filmen bl a antas kunna sälja över 250 000 biobiljetter. Samtidigt har förhandsstödet till lång spelfilm minskat med lika mycket. Filmavtalet gäller i tre år.

• Statskontoret analyserade SFI i maj och kritiserade att produktionsstöd delas ut på otydliga grunder och att man saknar överblick över den interna resursfördelningen.

Källor: SFI:s resultatredovisning och verksamhetsberättelse 2012, Filmavtalet 2013, Statskontorets rapport Scener ur ett filminstitut.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Med klasstänk i systemet

Föreningen Arbetarskrivare delar årligen ut ett stipendium på 5 000 kronor. I år går det till Helena Gillinger från Stockholm.

Fria Tidningen

Romantisk komedi om hbt-boende

Bitte Andersson, som tidigare gjort filmen Dyke Hard, är aktuell med en seriebok om ett äldreboende för hbt-personer.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu