• Swedbank är den enda banken som beslutat att sluta investera i kärnvapenföretag, efter förra årets rapport.
Fria Tidningen

Svenska banker investerar i kärnvapen

Tre svenska storbanker står för investeringar på runt 3,2 miljarder kronor i kärnvapenföretag, visar en ny rapport. För att markera mot detta bör man byta bank, uppmanar aktivister.

Skandinaviska enskilda banken, SEB, har uppskattningsvis 243,4 miljoner US-dollar (cirka 1,6 miljarder kronor) investerade i eller utlånade till kärnvapenproducenter. Handelsbanken har investeringar värda 78,1 miljoner US-dollar (cirka 536 miljoner kronor). Det visar en rapport av Ican, en internationell kampanj för avskaffandet av kärnvapen. Bland annat lånade SEB tillsammans med 39 internationella banker ut 1,1 miljarder US-dollar till nederländska EADS som bland annat tillverkar kärnvapenmissiler till den franska flottan.

– Vi ser just nu över riktlinjerna för affärer med bolag i vapenindustrin och har nyligen antagit en policy kring detta som gäller för våra fondbolag, säger Anna Hellsén, presschef på SEB.

Hur långt bort ligger det att anta en heltäckande policy?

– Långivning och finansiering är väldigt komplext. Det är avtal som löper på lång tid och vi vill inte bryta åtaganden som vi gjort. Vi har tagit några steg, det pågår diskussioner.

Vad har du för råd till kunder som inte vill att deras pengar investeras i kärnvapenföretag?

– Jag kan bara återvända till det arbete vi gör hela tiden. I slutändan är det upp till kunden, det är kunden som väljer, säger hon.

Kärnvapen är de enda massförstörelsevapen som inte är förbjudna genom internationella avtal. Enligt internationell rätt ska alla stater istället i god anda förhandla fram nedrustning av kärnvapen. Josefin Lind, från Svenska läkare mot kärnvapen och som har arbetat fram den svenska versionen av rapporten, har viss förhoppning om att de svenska bankerna kommer att bryta med kärnvapenföretagen.

– Bankerna är känsliga för kritik. Ju fler som ifrågasätter deras investeringar desto större tryck blir det på bankerna, säger hon.

Den första rapporten över bankernas inblandning i kärnvapen kom i mars förra året. Sedan dess har Svenska läkare mot kärnvapen haft möten med samtliga banker och rundabordssamtal med investerare. En av bankerna, Swedbank, har meddelat att de ändrat sin policy sedan dess och upphör med investeringar till kärnvapenföretag.

– Swedbank har antagit en ny policy, vilket visar att trycket ger effekt. Handelsbanken är jag däremot mest tveksam till. De verkar ha svårast att förstå hur fasansfulla dessa vapen är och hur viktigt det är att ta ett samhällsansvar, säger hon.

August Nilsson, aktivist från nätverket Besök en bank, uppmanar bankkunder att besöka sin bank och ställa dem mot väggen.

– Fråga om de kan garantera att dina pengar inte går till kärnvapenföretag eller annan liknande verksamhet, och hur de garanterar det. Om de inte kan ge ett tillfredsställande svar, byt bank!

De banker som Besök en bank rekommenderar att byta till är främst JAK medlemsbank eller Ekobanken som båda jobbar offensivt för en hållbar ekonomi.

– Ekobanken och JAK medlemsbank är de två tydliga etiskt hållbara alternativen. Men de fristående sparbankerna är ett bättre alternativ än storbankerna, liksom medlemsägda Länsförsäkringar, säger han.

Rapporten lyfter också fram kommersiella aktörer som har en heltäckande policy mot investeringar i eller lån till kärnvapenproducenter. KPA Pension är bolaget som har den mest långtgående policyn och tillåter inga investeringar i vapenindustrin över huvudtaget. KPA offentliggör sin uteslutningslista på sin hemsida där just nu 122 företag ingår. Försäkringsbolaget Folksam utesluter illegala vapen, som klusterbomber, minor och kärnvapen.

Fakta: 

ICAN:

Den internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), är en global koalition av organisationer inom det civila samhället som arbetar för en värld fri från kärnvapen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu