• Enligt Moderna ägg mår hönor i inredda burar bättre än i frigående system.
Fria Tidningen

Oenighet om hur burhöns mår

Branschorganisationen Moderna ägg hävdar att höns i inredda burar mår bättre än frigående och ekologiska höns. Djurskyddet Sverige håller inte med.

Branschorganisationen Moderna ägg bildades för ett år sedan och representerar cirka 20 procent av landets äggproducenter. Flera av dessa har i dag både frigående höns och höns som sitter i inredda, modifierade burar. Nu vill Moderna ägg helt ställa om till burar och gick i veckan ut med ett pressmeddelande där man menar att höns i inredda burar mår bättre än frigående och ekologiska höns. De pekar på att höns i stora frigående system kan drabbas av till exempel inälvsparasiter, hackning och kannibalism.

– Många tror att frigående är en garanti för att hönsen mår bra. Ordet frigående låter vackrare än inburat. Frågan som svenska konsumenter också borde ställa sig handlar om djurens behov av frihet från obehag av sjukdomar, infektioner och gruppstorlekar inte är viktigare, säger Michael Liedberg, på Moderna ägg.

Det här är något som Djurskyddet Sverige inte håller med om.

– Visst finns det stora djurskyddsproblem med frigående höns inomhus, framför allt i stora bestånd. Men lösningen är inte att sätta in hönorna i burar utan att minska grupperna och släppa ut hönsen, säger generalsekreteraren Åsa Hagelstedt.

Djurskyddet Sverige tycker att konsumenterna ska välja ägg från ekologiska höns, som enligt reglerna har tillgång till utevistelse, eller konventionella ägg från frigående hönor med tillgång till utevistelse.

– Även om de nya burarna har värprede, sittpinne och sandbad kan hönorna inte utföra alla sina naturliga beteenden. De har fortfarande en begränsad yta, stor som ett A4-ark, att röra sig på, säger Åsa Hagelstedt.

Redan för ett år sedan gick Moderna ägg först ut med påståendet att burhöns är mindre sjuka och lever längre än frigående höns. Då hänvisade de till forskning från Sveriges Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Uppgifterna tillbakavisades senare av SVA som menade att Moderna ägg hänvisade till en tio år gammal undersökning. I det aktuella pressmeddelandet från Moderna ägg väljer de att inte hänvisa till SVA eller annan forskning.

Johan Beck-Friis är informationschef på Sveriges Veterinärförbund. Han ser både för- och nackdelar med burar och frigående system.

– Jag besökte nyligen ett stort hönseri som har båda systemen. I det frigående fanns 13 000 hönor i varje sektion, vilket innebär ett stort stressmoment för hönsen. Stora grupper medför ökad risk för fjäderplockning och sjukdomsspridning, säger han och fortsätter:

– Vägg i vägg satt hönsen i burar, de var betydligt lugnare och hade bättre hälsa. Det uppstår ingen fjäderplockning i burar och det är mer hygieniskt.

Samtidigt säger han att det är problematiskt att dagens burar har för lågt i tak och att hönorna inte kan resa sig när de sandbadar. Han skulle föredra en kombination mellan de båda systemen, ett slags ”storburar” som finns på andra håll i Europa. Men av de produktionssätt som finns tillgängliga i Sverige i dagsläget föredrar han, liksom Djurskyddet Sverige, det ekologiska.

– Där överväger fördelarna klart nackdelarna när det gäller hönsens välbefinnande. Utomhusvistelse delar av året och mindre grupper är viktiga aspekter, säger han.

Fakta: 

Så lever hönorna

Inredda burar: Hönsen lever i små grupper om 8-10 höns i burar (max 16 hönor per bur) som är inredda med värpreden, ströbad och sittpinnar. Minimimåttet har fastställts till 750 cm²(25cmX30cm)= per höna. Hönorna äter vegetabiliskt foder där svenskt fodersäd utgör huvuddelen av fodret.

Frigående inomhus: Hönsen rör sig fritt i stora stallar med strö som måste täcka minst en tredjedel av golvet. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i.

Frigående utomhus: Hönorna går helt fritt i stallet och har möjlighet att gå ut. Varje höna ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta. Inredningen i stallet överensstämmer med hur frigående höns inomhus har det.

Ekologisk produktion: Hönorna går fritt i stora stallar och beläggningen är max 6 höns per kvadratmeter tillgänglig yta (lite lägre än i övrig frigående produktion). Hönorna måste ha möjlighet att gå ut i en rastgård, när vädret tillåter. Minst 95 procent av fodret ska vara ekologiskt odlat. I det ekologiska stallet får det finnas max 3000 höns per djuravdelning.

Äggproduktionen i Sverige 2013 (mars)

Inredda burar:
Produktionsanläggningar: 81
Max kapacitet (mätt i antalet fåglar vid en tidpunkt): 2 083 537

Frigående inomhus:
Produktionsanläggningar: 199
Max kapacitet: 4 087 546

Frigående utomhus:
Produktionsanläggningar: 8
Max kapacitet: 28 625

Ekologisk produktion:
Produktionsanläggningar: 77
Max kapacitet: 809 412

Totalt:
Produktionsanläggningar: 365*
Max kapacitet: 7 009 120

* En äggproducent kan ha olika inhysningsmetoder på samma produktionsanläggning.

Källa: Svenska ägg

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu