• I Sverige räknar man med att ungefär 100 000 katter saknar hem och en ägare.
Fria Tidningen

Ny dom: ”En seger för hemlösa katter”

En göteborgare får fortsätta mata åtta hemlösa katter. Det beskedet ger förvaltningsrätten i en dom där man upphäver ett tidigare beslut från länsstyrelsen. Domen kan ha betydelse för förvildade katter i hela Sverige, menar det juridiska ombudet Karin Hervéus.

Domen sätter punkt för en lång tvist mellan bland andra länsstyrelsen i Västra Götalands län och en person som matar åtta hemlösa katter. De tas om hand enligt den så kallade TNR-metoden, trap-neuter-return, som förespråkas av bland annat Göteborgs Katthjälp istället för avlivning. Metoden innebär att katterna infångas, genomgår en hälsokontroll, kastreras, vaccineras samt öronmärks och därefter släppts tillbaka i sitt revir.

Med hjälp av volontärer har katterna i Göteborg fått mat och tillsyn minst två gånger dagligen. Det har funnits matningshus och vinterbonade kattkojor och kattbeståndet har varit oförändrat sedan TNR-metoden började praktiseras. Det här var inte bra nog ansåg länsstyrelsen, som förra sommaren beslutade att ge den ansvariga för matningen och tillsynen ett föreläggande på sju punkter. Det innebar att personen inom två månader bland annat skulle bygga ett kattstall med minimimått för permanent katthållning samt installera belysning och fönster. Annars uppfylldes inte djurskyddsbestämmelserna, menade länsstyrelsen. Genom det juridiska ombudet Karin Hervéus överklagades beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg, som nu alltså ger personen som har matat katterna rätt och upphäver länsstyrelsens beslut.

I domen konstaterar förvaltningsrätten bland annat att katterna i kolonin redan har tillräckligt med utrymme och skydd enligt aktuell forskning, vilket stöds av utlåtanden från tre sakkunniga forskare. Förvaltningsrätten konstaterar också att det inte finns något stöd i lagen för att ställa krav på att katter ska vara hanterbara. Katterna i TNR-kolonin är vid god hälsa och lever ett, ur kattperspektiv, gott liv, menar förvaltningsrätten.

– Det här är en seger för katterna i kolonin och för deras beskyddare, men även för andra TNR-kolonier i Sverige samt för hemlösa skygga katter som nu kan erbjudas ett gott liv med metoden. Det är skönt att få upprättelse och stöd i domstol eftersom kolonierna tidigare har omskrivits som ”olagliga” baserat på länsstyrelsens tyckande. Nu ställer sig förvaltningsrätten bakom den tolkning av djurskyddslagen som tidigare gjorts av ideella organisationer som till exempel Göteborgs Katthjälp, säger Karin Hervéus.

Även Djurens Rätt gläds åt domen som man hoppas blir prejudicerande. Organisationen anser att TNR är den enda långsiktiga och humana metoden för att komma till rätta med de många tusentals förvildade katter som finns runt om i Sverige. På Djurskyddet Sverige är man ”försiktigt positiv” till TNR-metoden som man accepterar som ett kortsiktigt sätt att hantera friska men ej socialiserbara katter, men inte ett sätt att på lång sikt lösa problemet med förvildade katter.

– Sveriges klimat gör det svårt att hålla katter ute på grund av kylan och den dåliga tillgången på mat, säger Sven Stenson, förbundsordförande.

Men någon riktigt bra lösning på problemet har inte Djurskyddet Sverige, som inte ser avlivning av friska men skygga katter som något alternativ.

Fakta: 

TNR-metoden:

TNR står för trap-neuter-return, på svenska ungefär fånga in-kastrera-släppa tillbaka, och är en metod där man fångar in hemlösa katter, ger dem hälsokontroll, kastrerar och vaccinerar dem. Kattungar och tama katter går vidare till katthem för omplacering, medan förvildade katter släpps tillbaka till sitt revir. Innan dess blir de öronmärkta. Katterna står sedan under beskydd av volontärer som ser till att de får mat, skydd och veterinärvård.

Metoden används i till exempel Sydafrika, Danmark, Storbritannien, Kanada och USA och för några år sedan lanserade föreningen Göteborgs Katthjälp TNR i Sverige. Om det nya förslaget till djurskyddslag går igenom riskerar metoden att bli olaglig. Regeringens utredare anser att katter som är förvildade och inte mår bra av att vara nära människor bör avlivas. Utredaren kräver mer forskning innan TNR-metoden eventuellt kan godkännas ur djurskyddssynpunkt.

Källa: Förslag till ny djurskyddslag SOU 2011:75, Djurskyddet Sverige

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nytt stöd för omställning

I helgen möttes omställare från hela landet i Ytterjärna för att bilda ett nytt omställningsnätverk.

Landets Fria

Oenighet om hur burhöns mår

Moderna äggs påstående att burhöns mår bättre än frigående har fått Djurskyddet Sverige att reagera.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu