• Sara Danielsson har länge intresserat sig för hur odling och plantering kan användas för att förändra och förbättra det urbana livet. Nu färdigställer hon handboken Konsten att odla staden, som kommer att handla om bland annat takodling, parkodling och trädplantering.
Göteborgs Fria

Ett steg i taget för ett nytt och grönare stadsliv

Sara Danielsson arbetar med handboken Konsten att odla staden. GFT mötte upp för ett samtal omstadsodling.

Jag skulle tro att det som lockar är möjligheten att gå ut på morgonen och göra saker med händerna. Att få fixa och röra på sig, allt det där som man har tappat när man flyttat till staden, säger inredningsarkitekten Sara Danielsson, som sitter vid ett bord i ett av Pusterviks hörn och häller upp mineralvatten i ett glas.

Hon har promenerat från kontoret på Tredje Långgatan, där hon driver designkollektivet Design Stories tillsammans med två kollegor.

Sara Danielsson har länge intresserat sig för hur odling och plantering kan användas för att förändra och förbättra det urbana livet.

– En annan stad är möjlig om man ser saker på ett annat sätt, säger hon. Man måste vända begränsningar till möjligheter.

Hon avslutade sin utbildning på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg år 2005. Som examensarbete sammanställde hon en handbok med titeln Tre steg för nytt stadsliv, som innehöll information och råd för den som på ett eller annat sätt vill omforma det offentliga rummet.

Sedan dess har Sara arbetat med stadsomvandling på flera olika sätt. I dag är hon bland annat delaktig i projektet Grön Produktion vid Mistra Urban Futures, ett centrum som arbetar för hållbar stadsutveckling. Inom Grön Produktion vill man skapa förutsättningar för långsiktig och ekonomiskt bärkraftig stadsodling genom att sammanföra odlingsnätverk och andra aktörer.

Just nu arbetar hon även med ytterligare en handbok med namnet Konsten att odla staden som ska komma ut nästa vår. Med utgångspunkt i olika platser i Sverige tar boken upp bland annat takodling, parkodling och trädplantering. Sara berättar att hon länge tänkt ge ut en sådan bok och tycker att det känns som rätt tid nu, när Göteborg har hakat på den internationella odlingsvågen och intresset bara växer.

– I andra länder, till exempel på Kuba, har stadsodling startat på grund av matbrist och ekonomisk kris, säger Sara Danielsson. Det handlar om överlevnad, helt enkelt. Men det finns en oro i luften även här i Sverige, en oro för miljön och en vilja att ställa om samhället.

Många finner också tillfredsställelse i att ha kontrollen över sin egen mat, tror hon.

– Det är ett grundläggande behov som man direkt kan tillfredsställa, matmässigt och därmed också pengamässigt. Man får mer frihet om man inte behöver lägga så mycket pengar på mat.

Utöver personligt välmående är en grön urban miljö positivt även ur en mera kollektiv synvinkel, menar Sara. Växtlighet och grönska lockar ut människor i staden och bidrar till ett levande offentligt liv, vilket i sin tur för med sig ökad trivsel och större trygghet.

Men får man som privatperson verkligen odla var man vill? Det finns inga tydliga svar på den frågan, säger Sara, varken från kommunens eller från polisens sida.

– Det finns inga rätt eller fel, utan det handlar om att markägarna och grannarna ska vara positivt inställda, vilket de oftast är. Dessutom är det ju faktiskt så att regler från början är till för att man ska kunna göra saker, inte för att begränsa.

Några dagar innan GFT träffar Sara Danielsson deltar hon i ett öppet samtal om stadsodling på Galleri BOX. Då bestod publiken enbart av kvinnor. Sara upplever dock inte att detta var en representativ grupp, utan hon ser snarare stadsodlare som en heterogen skara både vad gäller kön, ålder och etnicitet. Just nu startas det upp en odling i Saras hemområde i Guldheden och blandningen av människor där är en av de största fördelarna, tycker hon.

– Man är mer nischad i sitt umgänge än man tror, säger Sara. I Guldheden är det inte bara folk som jag själv, utan människor från olika bakgrunder. Man försöker att enas, vilket är fantastiskt.

Många olika människor innebär också många olika viljor, vilket kan vara en utmaning.

– Det är spännande att vara med och driva föreningar, säger Sara. Det handlar ju om demokrati. Alla ska vara överens och det får ta den tid det tar. Men att vara många innebär ju också att man inte behöver kunna allting själv, utan man arbetar tillsammans med kunskapsöverföring. Många av odlarna anordnar själva studiecirklar, till exempel.

Sara Danielsson hoppas att ännu fler ska få upp ögonen för möjligheten att odla i staden framöver, och att det inte bara ska ses som en trend utan som något självklart och långsiktigt. I nuläget sker den mesta odlingen på kortsiktiga kontrakt runt om i staden och om någon skulle vilja exploatera ens mark har man som odlare inte en chans, säger hon. Därför behövs det initiativ inte bara från enskilda medborgare utan även från högre instanser.

– Man måste se till helheten, och stora förändringar måste styras uppifrån också. Nu när stadsodling har blivit så stort vore det fint om det kunde tas till en annan nivå. Många av Göteborgs outnyttjade ytor kan användas till att öka stadens självförsörjningsgrad. I dag är endast en till två procent av den mat som vi äter producerad lokalt i Göteborg och Västra Götalandsregionen och det är ju alldeles för lite.

Om man blickar framåt vill Sara Danielsson gärna se mer urbana miljöer där odlingsaspekten tas med i stadsplaneringen redan från början. En sådan utveckling skulle inte bara göra stadskärnan mer behaglig att leva i, utan också leda till nya arbetsmöjligheter: i en odlande stad skulle det exempelvis behövas organiserade förvaringsutrymmen och kök där skördarna förädlas. Hon tänker sig också ett samhälle där man samverkar på ett annat sätt än i dag.

– Man skulle kunna börja byta tjänster med varandra, säger hon, eller utveckla alternativa ekonomier där till exempel stadsodlare och restauranger samarbetar.

Fakta: 

Fem besöksmål

Höstvädersgatan i Biskopsgården – Vacker park som är helt anlagd av några boende i området.

Komettorget i Bergsjön – Fascinerande odling där det odlas väldigt mycket per kvadratmeter.

Färjenäsparken på Hisingen – En blivande skogsträdgård.

Kvillebäcken – Sista sommaren för odlingen på rivningstomten. Passa på att åka dit nu!

Tillsammansodlingen i Mölndal – Odling med gårdsförsäljning under skördesäsongen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kafka-pjäser för nyfikna

Hösten på Teater Uno går i Franz Kafkas tecken. Två pjäser – Redogörelse och Straffkolonien – har båda teman om mänsklig grymhet.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu