Jämlik undervisning hotas av europeisk trend | Fria.Nu
  • Varje onsdag ger Mattecentrum gratis läxhjälp i Hökarängsskolan, i Stockholm.
Fria Tidningen

Jämlik undervisning hotas av europeisk trend

I Sydeuropa har privat lärande varit vanligt sedan flera år tillbaka. Nu börjar ett skuggutbildningssystem växa fram även i Sverige – genom läxhjälpen.

– Jag tror att det är jättefarligt om vi satsar på mer läxhjälp istället för att stärka undervisningen, säger Mattias Ludvigsson på Skolverket.

Ingen kan säga exakt vad läxhjälp är i dag. Några tar betalt för den, andra ger den gratis. Läxhjälp har blivit ett splittrat begrepp och många företag har börjat använda termen privatundervisning för att beskriva sin verksamhet. Gemensamt för läxhjälparna är att de håller på att förändra grundstrukturen i det svenska utbildningssystemet.

– Det är egentligen missvisande att kalla det för läxhjälp när det handlar om att fylla i kunskapsluckor, säger Rasmus Ornstein Fredlund som är Stockholmsansvarig för den ideella läxhjälpsföreningen Mattecentrum.

Varje onsdag ger Mattecentrum läxhjälp på Hökarängsskolan i en av Stockholms södra förorter. Hökarängsskolan är en av 50 skolor i Sverige dit föreningen kommer varje vecka. Den här eftermiddagen är det nästan tyst. Åtta personer dyker upp till läxhjälpen kring några bord och träsoffor i ankomsthallen. En av personerna är åttondeklassaren Betty Jarra.

– Jag förstod ingenting på matten i dag så läraren tyckte att jag skulle gå hit, säger hon.

Hon har läxor i matematik varje vecka och har svårast i det ämnet, trots att hennes pappa kan hjälpa henne hemma.

I matematikundervisningen är det särskilt svårt att peka på skillnaden mellan läxor och lektionstid i skolan. Läraren bestämmer en plats i läroboken dit alla ska hinna räkna och håller genomgångar när eleverna begär det. Den som inte hinner klart under lektionstid förväntas räkna ikapp hemma.

Just nu håller Betty Jarra och hennes klasskamrater på med sannolikheter. De har begärt en genomgång av ingenjörsstudenten Martin Törnqvist.

– Om det finns fyra blå och åtta gula kulor i en påse, och ni drar en blå, då är sannolikheten tre elftedelar att dra en blå igen, och åtta elftedelars sannolikhet att dra en gul, eftersom det finns tre blåa, åtta gula, totalt elva kulor i påsen kvar, förklarar Martin Törnqvist för Betty Jarra som höjer på ögonbrynen och tittar på sin kompis mittemot, Mariam Madani.

– Har ni inte gått igenom det här i skolan? frågar Martin Törnqvist.

– Nej, jag förstår inte, säger Betty Jarra.

2011 kom en rapport om ett skuggutbildningssystem på frammarsch genom Europa. Rapporten gjordes av experter i organisationen Nesse, som har i uppdrag att ge råd och stöd till den Europeiska kommissionen i utbildningsfrågor. Skuggutbildningssystemet hade spritt sig utan att väcka någon större uppmärksamhet. Något som rapporten menade har påverkat de lika villkoren för utbildning så starkt att problemet behöver tas på allvar.

Rapporten slog fast att privat lärande handlar mindre om att hjälpa barn i behov av hjälp, och mer om att redan framgångsrika grupper ska fortsätta att vara framgångsrika. Studier från Irland, Spanien, Grekland, Tyskland och Polen visade att elever med högutbildade föräldrar fick mest privatundervisning. Maltesiska, spanska och rumänska elever i privatskolor hade också mer privatundervisning än snittet. Slutsatsen blev att föräldrarna ville vara säkra på att deras barn fortsatte att ha en hög social status. Rapporten rådde de skandinaviska länderna att dra lärdom av utvecklingen i Europa, innan de också fick problem.

Branschen i Sverige har exploderat de senaste fem åren. Intensivkurser “för att få ett försprång” erbjuds av läxhjälpsföretaget Extracoach. Företaget Upgrades education erbjuder privatundervisning: “Till skillnad från läxhjälpen erbjuder vi här full planering av ämnesundervisningen och tar fram skräddarsytt material för varje pass.” Både My academy och Studybuddy använder ömsom läxhjälp och ömsom privatundervisning som synonymer i sin marknadsföring.

– Alldeles oavsett om det är ideell eller kommersiell läxhjälp kan man säga att läxhjälp i form av att man får hjälp med konkreta läxor är väldigt ovanlig, säger Mattias Ludvigsson på Skolverket.

Oftare handlar det om mer långsiktigt stöd för lärande. Företag sätter ofta upp utvecklingsplaner för sina elever och jobbar efter mål som grundar sig i skolans kursplan.

Pedagogisk forskning har de senaste 20 åren dömt ut traditionell katederundervisning och förespråkat mer eget arbete vilket har lett till att det har ökat. Undervisningen har likt det svenska samhället i övrigt blivit mer individualiserad. 2009 konstaterade en rapport från Skolverket att en orsak till det sjunkande resultatet i svensk grundskola var att elever förväntades ta mer eget ansvar.

– Läxhjälp verkar vara en säkerhetsventil för trenden med individualisering i skolan, ett sätt att hantera att elever behöver olika tid på sig. Men då behöver läxhjälpen riktas mot dem som inte klarar målen, säger Mattias Ludvigsson.

Läxhjälp är ett av de områden han undersöker i ett projekt som på regeringens uppdrag ska undersöka olika sätt att lära sig. Fokus ligger på skolor och elever i utsatta områden. Mattias Ludvigsson tycker att läxhjälp i sig är bra. Problemet är var ansvaret för elevens lärande hamnar.

– Det är skolans ansvar att alla elever ska få godkänt. Läxhjälpen får inte göra att man släpper den ambitionen. Om kommersiella aktörer är de som bidrar mest till elevers kunskap, då bildas ett A-lag och ett B-lag.

Innanför tegelfasaden på Hökarängsskolan fortsätter Martin Törnqvist, Betty Jarra och Miriam Madani att brottas med sannolikheten.

– Jag tror att det är bra för förståelsen om man ritar upp träddiagram, säger Martin Törnqvist.

Ett träddiagram är ett schema som delar sig i varje punkt. En förgrening för varje möjlig händelse, och sannolikheten för att den ska inträffa.

– Det är din fråga, säger Mariam Madani till Betty Jarra som slänger en blick på Martin Törnqvist utan att röra på huvudet.

Träddiagram tar tid att rita.

– Matte är fett svårt! Så fort man tror att man förstått någonting så kommer det någonting nytt.

Men de ritar ett träddiagram. Och så småningom kan de svara när Martin Törnqvist frågar hur många kulor det är kvar i påsen, hur många av de som är gula och hur många som är blå.

Betty Jarra berättar om sina drömmar. Först ville hon bli läkare, sedan advokat, nu vet hon inte, allt verkar så svårt.

– Jag ångrar mig hela tiden för man måste ha höga betyg för allt, säger Betty Jarra som klarar de andra skolämnena ganska bra – och fortsätter kämpa med matten.

Annons

Rekommenderade artiklar

Kattexperiment på Lunds universitet JO-anmälda

Djurrättsalliansen har anmält Lunds universitet till Justitieombudsmannen. Anledningen: hemlighetsmakeri och bristfällig journalföring. Men Lunds universitet slår ifrån sig kritiken.

Skånes Fria

© 2019 Fria.Nu