Myndighet DO-anmäld för bristande lönekoll | Fria.Nu
Fria Tidningen

Myndighet DO-anmäld för bristande lönekoll

ST-facket har anmält Statens institutionsstyrelse, SiS, till Diskriminineringsombudsmannen. Skälet är att SiS bryter mot lagen eftersom de har misslyckats med att ta fram en handlingsplan för jämställda löner. Myndighetens senaste lönekartläggning som planen skulle baseras på gjordes 2008.

Enligt diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare som sysselsätter fler än 25 personer göra en lönekartläggning vart tredje år. Utifrån dessa resultat ska sedan en handlingsplan för jämställda löner tas fram. Görs inte detta, bryter arbetsgivaren mot lagen.

Pia Bergqvist, personaldirektör vid SiS, menar att de är fullkomligt medvetna om lagstiftningen. Trots det gjordes den senaste lönekartläggningen för fem år sedan och fackförbundet ST har nu anmält myndigheten till DO.

– Det är ju aldrig kul att bli anmäld. Det tycker inte jag och ingen annan här heller. Vi är i full färd med att koda tjänsterna som ligger till grund för kartläggningen. I mitten på juni ska den vara klar, säger Pia Bergqvist.

Hur blev det så här?

– Det fanns ett grundläggande arbete att göra. ST, som har anmält oss, var medvetna om detta. Men anmälan betyder ingenting för verksamheten. Det finns exempelvis med i vårt resultatkontrakt att genomföra kartläggningen under första halvåret 2013, och vi har kodat under hela januari och februari. Inget är klart nu men vi kommer att se till att få det färdigt, det är jag ytterst ansvarig för.

Fackförbundet ST:s ordförande Thord Jansson ser allvarligt på att SiS inte genomför de lönekartläggningar som de enligt lagen ska göra. Vid varje årlig revision har facket påpekat att en kartläggning ska göras. Bakgrunden är en överenskommelse vid en central konsultation mellan ST och Arbetsgivarverket från 2008. Redan då ombads SiS att genomföra kartläggningen, ett arbete som alltså först nu har inletts.

– Vi står inför höstens löneförhandlingar med treåriga avtal. På vilka grunder ska dessa förhandlingar föras? I nuläget vet vi fortfarande inte om det finns osakliga löneskillnader på myndigheten. Myndigheten prioriterar andra saker och det är långt ifrån säkert att de hinner klart med arbetet, säger Thord Jansson.

Och Pia Bergqvist kan ännu inte svara på hur löneläget på myndigheten ser ut.

– Nej, vi har ingen klar bild över läget. Vid den senaste kartläggningen kom de aldrig så långt som till likvärdiga jobb. Men det är inget som har talat för diskriminering, inget alarmerande i alla fall. Jag vet inte vad som hände vid förra kartläggningen eftersom jag inte arbetade på SiS då. Det finns bara en person kvar sedan den tiden och jag har ingen aning om bevekelsegrunderna för deras agerande. Vi väntar nu på resultatet som vi sedan ska använda oss av inför nästa löneöversyn, säger hon.

Thord Jansson avvisar helt SiS förklaring om att de som var med när den förra lönekartläggningen gjordes inte är kvar på myndigheten.

– Vi gör avtal med myndigheter och inte med personer. Pia Bergqvist och den nya generaldirektören är de enda nya, resten av ledningsgruppen är desamma som tidigare. De är väl medvetna om hur det ligger till. Vi vill värna om våra medlemmar och vi vill att löner sätts på sakliga grunder.

Thord Jansson och ST hoppas att de med sin anmälan ska få SiS att agera. Eftersom fackets årliga påpekanden varit verkningslösa valde de att ta till skarpare åtgärder. Och enligt Pia Bergqvist har de lyssnat på facket.

– Självklart är det jätteviktigt för oss att göra en grundläggande kartläggning, vi vill även göra detta i dialog med facket och med kvalitet.

Fakta: 

SiS och ST:

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för tvångsvård av unga med psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Fackförbundet ST organiserar personer som arbetar inom statliga myndigheter, bolag, stiftelser, universitet och högskolor. ST är det största facket på SiS som totalt har drygt 3 000 anställda, varav ungefär två tredjedelar av de anställda är behandlingsassistenter.

Annons

Rekommenderade artiklar

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

”Migrationsverket, ge mig en andra chans”

Bortom statistiken

Ahmad flydde Afghanistan efter en våldsam familjekonflikt och av rädsla för talibanerna. Han har konverterat till kristendomen och lever nu gömd i Sverige. Nu sätter han sitt hopp till att Migrationsverket ska ompröva hans fall.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu