Kritik mot myndigheters miljöstatistik | Fria.Nu
Fria Tidningen

Kritik mot myndigheters miljöstatistik

Energi- och miljöstatistiken som flera svenska myndigheter idag erbjuder är bristfällig och otillgänglig, skriver Konjunkturinstitutet i en ny rapport till regeringen. Myndigheten har tittat på hur man skulle kunna göra sådan statistik mer tillgänglig för forskarvärlden. Bland annat kritiserar myndigheten Statistiska centralbyrån, SCB, vars mikrodata inte uppfyller kriterierna för tillgänglig statistik eftersom den är omständlig att arbeta med, servern är långsam och statistiktjänsterna för kostsamma. Även Naturvårdsverkets statistik brister, enligt rapporten, eftersom statistiken samlats in utan utvärderingsperspektiv.

Annons

Rekommenderade artiklar

Här är de alternativa EU-mötena

Den 17 november håller EU toppmöte i Göteborg. GFT listar alla manifestationer och event som hålls i samband med toppmötet.

Göteborgs Fria

© 2019 Fria.Nu