Fria Tidningen

Svenskt motstånd mot finsk kärnkraft

Det planerade bygget av kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland, har väckt starka reaktioner i Sverige. Och motståndet mot de finska kärnkraftsplanerna växer. På lördag deltar flera svenskar i en blockad mot bygget av en av världens största reaktorer Olkiluoto 3.

Planerna på ytterligare ett kärnkraftverk i Finland engagerar många svenskar. Ett av flera nätverk som bildats ur missnöjet med byggplanerna är Ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Gunilla Bäckström är kontaktperson för Skellefteås lokalgrupp.

– Riskerna med kärnkraft är för stora. Ingen kan garantera att inget kommer att hända. Det handlar bland annat om uranbrytningen och den radioaktiva strålning som utsöndras när man bryter den. Och även riskerna för dem som jobbar med det och riskerna med slutförvaringen, säger hon.

Gunilla berättar att de tillsammans med Naturskyddsföreningen planerar ett tvådagars seminarium om kärnkraft i slutet av september. Seminariet ska rikta in sig på två målgrupper.

– Det kommer att bli en mer fördjupande grupp, där man pratar om vart man kommit i forskningen gällande energipolitiken, hur det ser ut i övriga världen, förnyelsebar energi och attraktiva energiformer. Den andra gruppen är mer för att väcka intresse hos lokalbefolkningen, säger hon.

Nätverket jobbar också för att kunna bjuda in en person som är positiv till kärnkraft, exempelvis ett kraftverksbolags vd, vilket Gunilla Bäckström menar skulle skapa en bättre debatt. Hon berättar att nätverket förutom att planera seminariet även arbetar för att få folk att bojkotta produkter från Finlands mest kända mejeri¿företag Valio, som är en av de aktörer som stödjer kärnkraftsbygget i Pyhäjoki.

Men det är inte bara det nya kärnkraftverket i Pyhäjoki som väcker känslor. I Sakunda i västra Finland pågår nu bygget av en ny reaktor vid Olkiluoto kärnkraftverk. För att vara en opinionsdrivare mot finsk kärnkraft genomför nätverket Södra Norrlandskusten mot kärnkraft och kärnvapen, Kvinnor för fred, Jordens vänner med flera en blockad mot reaktorn Olkiluoto 3 på lördag. Bygget av den nya reaktorn har pågått under ett antal år och skulle från början ha varit klar 2009, men på grund av förseningar sattes slutdatumet till 2011. Idag räknar man med att reaktorn ska stå klar först 2014. Samtidigt som mörkret sänker sig över området kring Olkilouto 3 får Fria Tidningen tag på den välkända kärnkraftsmotståndaren My Leffler.

– Målet är att reaktorn aldrig startar. Den 11 augusti kommer vi mellan 6.00 och 18.00 sätta oss på vägen, en bit från verket. Det är civil olydnad men det här brottet är ett personligt ansvar, säger hon.

Aktivisterna kommer att verka som levande sköldar. My Leffler berättar att vid förra aktionen 2011, då de var runt 200 personer, så upplevde hon en våldsam polisiär övermakt. Många anhölls och fick betala böter.

My Leffler har sedan dess anordnat tre stödgalor med hjälp av finska Kvinnor för fred, för att kunna betala böterna för dem som inte kunde själva. Vid stödgalorna har kända svenska artister ställt upp gratis, som exempelvis Stefan Sundström och Ronny Eriksson.

Är du rädd inför blockaden på lördag?

– Nej, jag är inte rädd. Jag är mer rädd för alla dem som tittar bort.

Fakta: 

Kärnkraftverket i Pyhäjoki:

I juli 2010 beviljade finska parlamentet bygget av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki, Finland. Under våren 2011 gavs klartecken att kärnkraftsbolaget Fennovoima kommer att bygga kärnkraftverket cirka 16 mil från Sverige – mitt emot Skellefteå. Bygget är tänkt att uppföras på en bevarad udde i norra Finland. Kommunen har röstat för projektet men delar av området ägs av en lokal motståndsrörelse. Kärnkraftverket beräknas kunna vara i bruk runt 2020.

Källor: SR Ekot, Greenpeace.

Annons

Rekommenderade artiklar

Internationell hbtq-konferens i Sverige

Under veckan samlas 350 hbtq-aktivister från 117 olika länder i Stockholm. Det är den internationella organisationen ILGA:s världskonferens och som värd står svenska RFSL.

Fria Tidningen

"Bluffsiffror" om skyddad skog

Branschorganet Skogsindustrierna hävdar att hela 25 procent av den svenska skogen är skyddad. Föreningen Skydda skogen har granskat siffrorna och anser att Skogindustriernas uppgifter är rena bluffen.

Fria Tidningen

Splittrad syn på gemensam asylpolitik

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) meddelar att det gjorts stora framsteg i diskussionerna kring en gemensam asyl- och flyktingpolitik inom EU. I höst ska förhandlingarna vara klara, men riksdagspolitikern Maria Ferm (MP) är skeptisk.

Fria Tidningen

Klass påverkar barns kontakt med naturen

Många föräldrar uttrycker oro för att deras barn är utomhus för lite. Men ny forskning från Göteborgs universitet visar att barn ofta har naturkontakt – på vilket sätt påverkas dock av barnets klassbakgrund.

Göteborgs Fria

© 2015 Fria.Nu