Almedalskritik mot svensk biståndspolitik | Fria.Nu
Fria Tidningen

Almedalskritik mot svensk biståndspolitik

– Sida är inte längre en fungerande myndighet, var Peter Weideruds (S) hårda inlägg i måndagens seminarium om hur det svenska biståndet ska bli mer långsiktigt. Åsa Coenraads (M) kontrade med att oppositionen saknar konkreta förslag på hur arbetet ska förbättras.

Långsiktighet inom biståndsarbete var i fokus under måndagsförmiddagens seminarium i S:ta Karins ruin i Visby. Sidas arbete presenterades inledningsvis av Elisabeth Narrowe, programansvarig på myndighetens humanitära enhet. Hon följdes av Patrick Fox, rådgivare på Svenska Röda korsets katastrofenhet.

Budskapet var tydligt - biståndsarbetet har förändrats de femtio år som gått sedan Tage Erlander lade fram en proposition om biståndets framtid. Att länka samman humanitärt bistånd med långsiktiga projekt blir allt viktigare. Svälten på Afrikas horn lyftes fram som exempel på när varningssystemen har fungerat, men då man på grund av alltför kortsiktigt bistånd inte kunde förebygga ännu en katastrof tillräckligt.

Som exempel på långsiktigt arbete nämndes att man genom relativt billiga åtgärder, som att gräva diken i sluttande jordbruksbygd, kan kontrollera vattenflöden och vända översvämningsscenarion till något konstruktivt.

Efter presentationen följde en debatt mellan Bodil Ceballos (MP), Peter Weiderud (S), Kerstin Lundgren (C) och Åsa Coenraads (M). Trots enighet om de övergripande biståndsmålen fanns det motsättningar kring utvecklingen. Weiderud och Ceballos kritiserade framför allt Moderaterna för att biståndspolitiken förändrats snabbt och med bristande vetenskaplig grund sedan maktskiftet 2006. För mycket fokus på kortsiktiga ekonomiska mål har gjort biståndspolitiken mindre effektiv och Sida har förändrats till det sämre, menade de.

– Sida är inte längre en fungerande myndighet. När man ringer är det svårt att få svar på frågor, sade Weiderud.

Coenraads och Lundgren menade däremot att det varit nödvändigt att förändra biståndspolitiken. Genom att bland annat slopa biståndet till vissa länder har man kunnat koncentrera insatserna bättre. Ett sätt att hitta nya vägar inom biståndspolitiken, menar de.

– Vi har tänkt utanför boxen, sade Coenraads.

Elisabeth Narrowe tog efter debatten upp en synpunkt från publiken om att Sida i dag består av för många ekonomer och för få med övergripande perspektiv. Det är en bild som hon delvis delar.

– Men vi har väldigt mycket kompetens kvar. Vi driver frågor som i Sahel - vi visste redan i oktober-november att något kunde hända där, och jobbade förebyggande. Jag var i Dakar i Senegal i förra veckan och situationen var faktiskt inte så illa, förklarade Narrowe.

På tisdagsmorgonen fick Fria kontakt med biståndsminister Gunilla Carlsson. Hon ser kritiken som väntad.

- Vi ska komma ihåg att det är oppositionens uppgift att granska, säger hon.

Enligt Carlsson har man varit tvungen att anpassa arbetet efter nya förhållanden. Att Sida blivit försvagat håller hon inte med om. I stället tycker hon att regeringen varit en föregångare vad gäller transparens, och tar webbtjänsten Openaid som exempel.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hallå där...

... Annika Flensburg, pressansvarig för Kvinna till Kvinna, som under Almedalsveckan uppmanar besökare att kärleksbomba världens kvinnorättsaktivister.

Fria Tidningen

Omfattande fusk med arbetsrätten på Langley Travels hotell

För två veckor sedan avslöjade FRIA bristande arbetsrätt för personalen på Langley Travels hotell på Korsika. I dag kan vi även avslöja att personal på företagets olika hotell runt om i världen utsatts för samma sak: obetald övertid, arbetsmånader på upp till 300 timmar och uteblivna  sjukersättningar. Personal tvingas också skriva på papper om att de varit lediga även om de arbetat en månad utan en ledig dag och om att de jobbat 40-timmarsveckor även om de jobbat mycket mer. 

– Jag frågade vad som skulle hända om jag inte ville skriva under, och då sa de att man kunde få sparken, säger Anna, som vill vara anonym på grund av företagets policy om tystnadsplikt.
Göteborgs Fria

Anställda dömer ut Langley Travel

Att kombinera sol, bad och jobb genom att säsongsarbeta på hotell kan låta lockande. Just nu tar det Göteborgsbaserade företaget Langley Travel emot sommarens ansökningar. Men FRIA kan avslöja att anställda på Langley Travels hotell på Korsika 2010 tvingades arbeta obetald övertid och utsattes för en undermålig arbetsmiljö.

Göteborgs Fria

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2018 Fria.Nu