Omställning i krypfart | Fria.Nu
Fria Tidningen

Omställning i krypfart

Trots att investeringar i förnyelsebar energi har ökat med 600 procent sedan 2004 så utgör ren energi endast 2,6 procent av den totala energiproduktionen inom världens rikaste länder. Detta enligt en ny rapport som manar till konkreta åtaganden vid FN-konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro som inleds i dag.

För tio år sedan träffades världens ledare för att diskutera hållbar utveckling vid Rio+10-mötet i Johannesburg år 2002. Sedan dess har det skett betydande förändringar när det gäller förnybar energi.

– Vi bestämde oss för att titta på de framsteg som har gjorts sedan 2002 och undersöka hur länderna ligger till, säger Jake Schmidt, vid den amerikanska miljöorganisationen Natural Resources Defense Council, NRDC.

Deras nya rapport visar att världens största ekonomier har tagit några steg mot en mer hållbar värld.

Sedan 2004 har investeringarna i ren energi ökat med nästan 600 procent i G20-länderna. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra eftersom den förnybara energin endast utgör 2,6 procent av den totala energiproduktionen inom G20-länderna, slår rapporten fast.

I de europeiska länderna kommer en större del av produktionen av elektricitet från vindkraft, solenergi, geotermisk energi, tidvattenkraft och vågkraft än i någon annan region i världen. Tyskland är ledande inom den gröna energiproduktionen, följt av EU som grupp, samt Italien, enligt NRDC.

NRDC:s undersökning visar också tydliga skillnader mellan länderna inom G20. Medan 10,7 procent av Tysklands energiproduktion är förnyelsebar, kommer endast 2,7 procent av USA:s produktion från rena energikällor, och några av världens största länder, exempelvis Ryssland, investerar mycket lite i förnyelsebar energi.

Vissa utvecklingsländer som inte har någon betydande produktion av grön energi har dock börjat investera allt mer i förnybara energikällor. Sedan 2002 har Kinas investeringar i ren energi ökat med häpnadsväckande 7 600 procent, enligt NRDC:s rapport.

– Det är en skiftande lista av länder där Sydafrika, Indien, Kina, Indonesien och en rad andra länder har nyckelroller, säger Dan Kammen, professor i energi och resurser vid universitetet Berkeley i Kalifornien.

Även om det skett betydande framsteg är dessa enligt NRDC:s rapport långt ifrån tillräckliga. Den mängd energi världen över som kommer från förnybara källor beräknas öka från dagens två procent till sju procent till år 2020 – men NRDC menar att andelen borde vara dubbelt så stor år 2020.

– Vad vi verkligen behöver i Rio är ett antal riktade kortsiktiga åtaganden från enskilda länder, företag och städer för att verkligen kunna utöka användningen av förnybar energi, säger Schmidt.

Enligt NRDC:s experter kommer det att krävas ett ökat samarbete mellan världens länder för att nå målen kring användningen av förnybar energi.

– Det finns samarbeten i form av stöd till länder för att övervinna tekniska eller kostnadsmässiga hinder, men vi måste ta det till nästa nivå. Vi måste öka ansträngningarna att samarbeta, säger Schmidt.

– Även om de totala investeringarna i förnyelsebar energi beräknas ha uppgått till en imponerande summa – 160 miljarder dollar förra året – måste vi också ha i åtanke att subventionerna för fossila bränslen ligger kring 400 till 500 miljarder dollar globalt sett, säger Kammen.

Vid toppmötet i Rio de Janeiro den 20–22 juni möts världens ledare och representanter från den privata sektorn och civilsamhället för att bland annat diskutera förnyelsebar energi.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Brödraskapet och militären är del i kontrarevolutionen”

Muslimska brödraskapet utropar sig själva som segrare i det Egyptiska presidentvalet samtidigt som presidentposten har förlorat i betydelse. Militärrådet har säkrat greppet om landet, övertagit rätten att stifta lagar och utfärdat ett grundlagstillägg som garanterar fortsatt politisk makt. (Uppdaterad)

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2020 Fria.Nu