MP:s utspel om klimatlag ifrågasatt | Fria.Nu
Fria Tidningen

MP:s utspel om klimatlag ifrågasatt

Miljöpartiet vill ha en ny lag som tvingar svenska regeringar att minska utsläppen. Bara så kan Sverige eliminera sina utsläpp, menar partiet, som nu vill få samtliga riksdagspartier att arbeta för ett övergripande klimatpolitiskt ramverk. Men miljöministern är inte imponerad, och klimatpolitiken ser ut att åter fastna i sifferbataljer.

Miljöpartiet kom i måndags ut med en plan för att sänka de svenska växthusgasutsläppen till nära noll innan år 2050. Partiets språkrör Åsa Romson skrev på Dagens nyheters debattsida att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och finansminister Anders Borg (M) ”sköter klimatpolitiken som den grekiska regeringen sköter ekonomin.” MP vill ha en ”klimatlag som anger långsiktiga klimatmål och principer för hur politiken kan bedrivas,” och som varje regering är skyldig att följa, om än med sina egna metoder. Ett oberoende råd ska granska politiken. Idéerna är inspirerade av ett liknande system i Storbritannien samt det finanspolitiska ramverk som Sverige införde efter den ekonomiska krisen i början på 1990-talet.

Miljöminister Lena Ek (C) välkomnar Miljöpartiets förslag, säger pressekreteraren Erik Bratthall.

– Det är precis det här arbetet vi håller på med. Det är bra att Miljöpartiet ansluter sig till vårt mål.

Men regeringen arbetar väl inte för att stifta en övergripande klimatlag?

– Vi har satt målet att utsläppen ska ner till nära noll till 2050, och då måste ju regeringen fylla det med innehåll. Hur vi gör det är inte klart än.

Lena Ek påbörjade i höstas arbetet med ”Färdplan 2050” som ska lägga fram hur Sverige ska bli utsläppsfritt till år 2050. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ”ta fram scenarier och styrmedelsförslag” och när det är färdigt, preliminärt i december, så ska färdplanen utarbetas på ett sätt som enligt Lena Ek är ”öppet, inkluderande, folkbildande, alla är med.”Men många är inte ens med på grundförutsättningarna. Oppositionspartier och klimatorganisationer kritiserar regeringen för att fiffla med siffrorna, bland annat genom att tillgodoräkna sig antagna utsläppsminskningar från andra länder som Sverige har investerat i – sådana projekt kritiseras ofta för att inte ha önskad effekt på klimatet.

Regeringens målsättning är att minska utsläppen till 2020 med 40 procent från 1990 års nivåer, men enligt Åsa Romsons räknesätt är den egentliga siffran 16 procent. Martin Ådahl, chef för tankesmedjan Fores som vill kombinera utsläppsminskningar med ekonomisk tillväxt, är trött på politiska sifferbataljer. För honom påminner Miljöpartiets förslag om det politiska spelet i den senaste valrörelsen: en tävlan om att övertrumfa varandra i symboliska mål.

– Det fanns en tid när symboliken var det viktiga, säger Ådahl.

– Men nu när många är överens om klimatförändringens verklighet så är det viktiga vad du gör konkret: krona för krona, ton koldioxid för ton koldioxid.

Fria Tidningen träffade Martin Ådahl i måndags precis efter att Fores arrangerat en diskussion i sina lokaler i Stockholm om grön skatteväxling – att göra sådant som bilåkande dyrare och använda inkomsterna till att göra miljöteknik billigare – ett exempel på vad Ådahl menar med konkreta styrmedel. För honom blir klimatpolitiken enklare så fort man lämnar sifferexercisen.

– Allt vi kan göra för att minska utsläppen, ska vi också göra.

 

Annons

Rekommenderade artiklar

Regeringens oljevänliga Arktispolitik är ohotad

Hälften av regeringspartierna och en majoritet i riksdagen vill förhindra utvinning av olja och gas i Arktis. Ändå driver regeringen en utvinningsvänlig linje under sitt nuvarande ordförandeskap i det Arktiska rådet, som möts i veckan i Stockholm.

Fria Tidningen

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

S lovar 60 miljoner kronor till äldre

Socialdemokraterna vill satsa på idrott, friluftsliv och studiecirklar för äldre. Därför går partiet till val med löfte om 60 miljoner kronor per år till Föreningssverige, samt en fast kontaktperson för alla som har hemtjänst. 

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

© 2018 Fria.Nu