Friska fiskar medicineras i vattnet | Fria.Nu
Uppsala Fria

Friska fiskar medicineras i vattnet

Läkemedel som går genom reningsverken och brunnsägare som använder miljöfarligt schampo. Resultatet av kemikaliernas framfart och bristen på kunskap om hur de ska hanteras syns tydligt i Fyrisån. Nya rapporter visar på höga halter läkemedel i fiskarna som simmar där.

Konsumtionen av läkemedel har ökat drastiskt sedan avmonopoliseringen av apoteksmarknaden och i takt med att människor knaprar hormonpiller byter fiskarna kön. Nyligen har totalt 23 olika mediciner hittats i 70 abborrar, infångade på sju olika platser i Sverige. Av de elva med högst halter fanns fem olika sorters antidepressiva mediciner. Högst var värdena i abborrar som simmat i Fyrisån utanför reningsverket i Uppsala visar en undersökning som gjorts av ILV Svenska miljöinstitutet och Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Ännu värre var det under reggaefestivalen enligt forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har funnit upp till 188 gånger större transport av läkemedelsrester i ån under festivalen än under resten av året. Då många urinerade på gräsmattorna i stället för att använda toaletter var det värst när det regnande. Urinen rann genom marken ner i Fyrisån och läkemedelsresterna hamnade aldrig i reningsverket för att brytas ned. Läkemedlet karbamazepin, som bland annat används vid bipolär sjukdom, upptäcktes i så höga halter att det kan anses som potentiell fara för organismer menar forskarna. Men på Uppsala vatten AB är det är främst två läkemedel som oroar.

– Det är framför allt två typer av läkemedel mot vilka man är misstänksam. Antibiotika och dem med hormoner i, säger Sven Ahlgren, planeringschef på företaget.

Risken med antibiotika är att den påverkar mikroorganismer som sedan blir resistenta. Bakterierna skulle kunna spridas via avloppet, för att sedan komma tillbaka till människorna genom gödsel på grödor enligt Linus Sandegren, doktor vid Uppsala universitet. Och läkemedel med hormoner i, som till exempel preventivpiller, kan få fiskar att byta kön.

Samtidigt som reningsverken inte lyckas rena vattnet från alla kemikalier är det många i Uppsala som har egna dricksvattenbrunnar. Ansvaret för att vattnet förblir rent är helt och hållet brunnsägarens. Trots att det är rekommenderat att testa sitt vatten vart tredje år har var femte brunn i Sverige otjänligt vatten enligt den senaste studien av Socialstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning, SGU. Av Uppsalas kommuns över 200 000 invånare har ungefär 4 000 registrerat sina brunnar som dricksvattenbrunnar hos SGU. I hela länet har drygt 10 000 dricksvattenbrunnar registrerats och i hela Sverige får ungefär 1 200 000 personer sitt vatten från enskild vattenförsörjning.

– Generellt ska man använda miljömärkta produkter när det gäller allt från schampo, tvål till diskmedel. Och absolut inte spola ner läkemedel som är över. Man vet för lite om effekterna av dem, säger Sven Ahlgren.

Svenska Naturskyddsföreningen i Uppsala ska under våren göra en lista över alla produkter som bör undvikas av personer som har egen brunn.

– De produkter som är värstingar i vanliga fall, som klorin, är naturligtvis ännu värre att använda om man har eget avlopp. Men man ska heller inte använda till exempel Head’n shoulders mjällschampo. Det är Sveriges största schampo men innehåller det giftiga ämnet zinkpyrition.

Fakta: 

För att inte förorena ditt och allas vatten:

Spola aldrig ner några läkemedel i din toalett eller något annat avlopp.

Lämna alltid tillbaka medicin som blivit över till apoteket.

Spola inte ner kemikalier som färg eller lösningsmedel - de kan slå reningsprocessen

Annons

Rekommenderade artiklar

En hjälte för var dag

365 dagar – 365 frihetskämpar. I kalendern hyllas var dag en människa som riskerat allt för demokrati, mänskliga rättigheter och fred – utan att använda våld. I lördags sattes pjäsen Secret conspiracy of hope upp på Reginateatern i Uppsala för att genom sång och berättande ge liv till dessa personer.

Uppsala Fria

4H ordnar matläger för barn

I sommar kan barn i Uppland åka på en veckas matläger. Bakom projektet står 4H och fokus ligger på mat, främst närproducerad och ekologisk.

Uppsala Fria

”Det är bara politisk teater”

Beslutet om Seminarieparkens vara eller icke vara har skjutits upp då kommunfullmäktige i måndags röstade för en minoritetsåterremiss. Men enligt en mejlkonversation som Uppsala Fria tagit del av är det tydligt att fullmäktiges ordförande aldrig haft några intentioner att neka bygg- och fastighetsbolaget NCC bygglov. Orsak: kommunen måste stå fast vid ”utfästelser som tidigare har gjorts”.

Uppsala Fria

”Handlar om enstaka individer”

Efter att föreställningen 4 dagar i april hade premiär på Uppsala stadsteater den 18 februari blev en av manusförfattarna hotad. Föreställningen, som Uppsala Fria skrev om i förra numrets kultursida, belyser Uppsalas relation till nazismen och fascismen under 1930- och 1940-talen.

Uppsala Fria

Nu kan de vaccineras

Nu ska unga kvinnor i Uppland få tillgång till vaccin mot livmodershalskancer. Anledningen till fördröjningen är tvisten mellan de två läkemedelsbolag som ville vinna upphandlingen av vaccinet på nationell nivå.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu