Mänskliga könsroller påverkar forskning om växter och djur | Fria.Nu
Fria Tidningen

Mänskliga könsroller påverkar forskning om växter och djur

Forskning om växter och djurs beteende i könskonflikter färgas ofta av ett mänskligt synsätt på könsroller. Det menar biologiforskarna Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian vid Lunds universitet. Nu hoppas de få igång en diskussion om problematiken.

Kristina Karlsson Green är doktor i zooekologi vid Lunds universitet. Tillsammans med Josefin Madjidian, doktorand i växtekologi, har de publicerat en studie om hur honligt och hanligt beteende i könskonflikter beskrivs i akademiska litteraturen.

Studien visar att ett könsstereotypt mänskligt synsätt avspeglar sig i forskningen.

– Vi har tittat på vilka ord och termer forskare använder i forskning om växters och djurs könskonflikter. Till exempel kan vi se att hannar oftast beskrivs med mer aktiva termer medan honor beskrivs som mer passiva och att honors beteende är en reaktion på hannens, säger Kristina Karlsson Green.

Könskonflikter inom djur- och växtlivet handlar om att honan och hannen är oense om exempelvis parning och uppfödning av ungar. Ett beteende som uppstår av en könskonflikt får alltid en negativ effekt på partnern och borde, enligt Kristina Karlsson Green, därför beskrivas med samma termer.

– Det handlar inte om att forskarna har gjort fel eller att de styrs av fördomar utan jag tror att det handlar om forskarens egen omedvetna uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Vissa saker har tagit längre tid än vanligt att titta på inom forskningen. Till exempel har man länge vetat att vissa fågelhannar ofta har en social partner men parar sig med utomstående honor. Det tog däremot lång tid innan man insåg att ett sådant beteende också kan finnas hos honor.

Kristina Karlsson Green hoppas att publiceringen av studien ska leda till en diskussion om problematiken.

– Det är viktigt att forskarna blir medvetna om det här och kanske tänker till nästa gång man ska göra en studie, säger hon.

Men hon tror också att det är viktigt att lyfta fram exempel på studier som inte färgats av ett mänskligt synsätt.

– Jag tror det är bra att lyfta fram studier som är neutrala eller som visar på resultat som är tvärtemot de föreställningar man har om de olika könen. Då kanske man tenderar att tänka mer objektivt och att man då börjar studera samma sak hos både honor och hannar.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu