Analfabetismen ökar i delar av Europa | Fria.Nu
Fria Tidningen

Analfabetismen ökar i delar av Europa

Allt färre barn i fattiga områden eller på landsbygden i Rumänien och Bulgarien lär sig läsa och skriva. Enligt utbildningsdepartementen i Rumänien och Bulgarien har antalet barn i utsatta områden, som inte fullföljer sin skolgång, tredubblats sedan 1990-talet.

Mihaela Manole från Rädda Barnen i Rumänien säger att det inte satsas tillräckligt på utbildning, att lärarna inte är tillräckligt motiverade och att det inte finns något långsiktigt arbete eftersom det kommer nya riktlinjer vid varje regeringsskifte.

- Skolor på landsbygden läggs ned för att spara pengar. Det gör att barn kan tvingas gå flera kilometer för att komma till skolan.

Hon förklarar också att många skolor på landsbygden saknar uppvärmning under vintern, rinnande vatten och fungerande toaletter. Skolor tvingas även slå samman fler årskurser. Dessutom har antalet förskolor i Rumänien minskat från runt 7000 år 2003 till under 2000.

Det är också så att barn tvingas arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning, vilket gör att många inte kan fullfölja sin skolgång.

Statistik från FN:s utvecklingsorgan UNDP visar att i Bulgarien är det mycket färre barn på landsbygden än i städerna som fullföljer sin skolgång. I Rumänien har andelen barn på landsbygden som hoppar av skolan ökat mer än dubbelt sedan år 2000.

Brister i skolsystemet slår särskilt hårt mot romska barn. Enligt UNDP är analfabetismen i Rumänien och i Bulgarien mer utbredd bland romska barn än andra. 7–8 procent av alla barn på landsbygden i Bulgarien fullföljer inte sin skolgång. Bland romerna är andelen 40 procent.

I både Rumänien och Bulgarien satsas omkring 3-4,5 procent av landets budget på utbildning – i andra länder är det inte ovanligt att mer än 5 procent av landets budget går till utbildning.

Enligt en global kampanj för att öka möjligheterna till skolgång för barn över hela världen, Global Campaign for Education, finns det i dag 75 miljoner barn världen över som aldrig får lära sig läsa och skriva. Detta trots att statschefer och ledare lovat att alla barn ska ges en möjlighet till skolgång, enligt ett av FN:s millenniemål som ska vara förverkligat år 2015.

Annons

Rekommenderade artiklar

Risk för nya giftläckor i Europa

Det giftiga slamutsläppet från en aluminiumfabrik i den ungerska staden Ajka har kallats en av de tre värsta miljökatastroferna i Europa de senaste 30 åren. Nu varnar miljöorganisationer för liknande olyckor i Central- och Östeuropa.

Fria Tidningen

Sparpaket kan leda till rumänsk storstrejk

Rumäniens fackföreningar hotar med en generalstrejk med start på måndag. Orsaken är det tuffa sparpaket som lanserats av regeringen vilket innebär att lönerna i den offentliga sektorn sänks med 25 procent medan bland annat pensionärer och arbetslösa samtidigt förlorar 15 procent av sina redan magra inkomster.

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2020 Fria.Nu