GMO-fritt Västra Götaland | Fria.Nu

Debatt


Rune Lanestrand
Fria.Nu

GMO-fritt Västra Götaland

Tänk er ett Västra Götaland där inga genmanipulerade grödor odlas vare sig i kommersiellt eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av genetiskt manipulerade grödor och där ingen genmanipulerad mat återfinns i våra butiker, skriver Rune Lanestrand.

Småbrukare i Väst uppmanar alla jordbrukare att inte så GMO-utsäde, tillåta försöksodlingar på sin marker eller utfodra djuren med GMO-foder. Vi uppmanar landshövding Lars Bäckström, LRF/ bondekooperationen, Hushållningssällskapet, regionen, kommuner och företag att ansluta sig till uppropet om ett GMO-fritt Västra Götaland.

Vi uppmanar också butiker och konsumenter att bojkotta alla livsmedel som innehåller genmanipulerade produkter.
Då regeringen och Jordbruksverket inte tar riskerna med GMO på allvar utan nu tillåter både odling av GMO-växter och ufodring med GMO-foder måste vi andra ta ansvar för att genmanipulerade grödor inte får sprida sig. Får vi in odlingar av GMO kommer de att sprida sig okontrollerat till oförstört utsäde. Det innebär att om några år finns inga KRAV-märkta, ekologiskt odlade produkter att köpa då dessa inte får innehålla GMO.
De flesta GMO-växter innehåller en antibiotikagen som finns kvar i livsmedel och som ger immunitet mot vissa antibiotika. Tvärtemot konsumenternas önskemål har Monsanto och de globala agroföretagen genmanipulerat växter som ska tåla växtgifter och växter som ska döda skadeinsekter. Dessa grödor tros ligga bakom den omfattande bidöden i USA där stora arealer odlas med genmanipulerade grödor.

Väldigt lite har forskats om hur GMO i livsmedel påverkar våra kroppar. Amerikanska forskare misstänker att orsaken till att allt fler blir allergiska mot olika livsmedel kan vara att de är genmanipulerade.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

GMO-fria produkter hotade

LRF-ungdomarna har valt in en ledamot i styrelsen som arbetar för DuPont, världsledande på marknaden för genmanipulerat utsäde. Samtidigt är både LRF och jordbruksminister Eskil Erlandsson positivt inställda till GMO.

Stockholms Fria
Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu