Återinförandet av jungfrukammaren | Fria.Nu

Synpunkten


Maria Hagberg
Fria.Nu

Återinförandet av jungfrukammaren

För många år sedan frågade jag min morfar varför det var ett litet rum innanför köket i vår sommarstuga. Det var en jungfrukammare, förklarade han. Där bodde pigan när man hade en sådan anställd, tillade han

Jag minns att jag tyckte det var förfärligt då hon inte hade någon avskildhet eller privatliv och att hon bodde på sin arbetsplats.
Senare i livet träffade jag min svärmor som jag hade långa och lärorika samtal med under hennes livstid. Hon berättade för mig att hon började arbeta som piga när hon var tretton år, i ett hus i de välsituerade kvarteren i en mellanstor stad i Sverige, och att det fanns jungfrukammare i de lägenheterna. Jobbet som piga var ett slitigt jobb för en ung flicka. Många trappor upp och med en särskild ingång för tjänstefolket, köksingången.
En gång hade en annan ung piga i huset tappat uppsikten över barnet hon passade och pojken hade fallit handlöst flera våningar ner och dött, det var ett minne hon aldrig kunde få bort ur sitt medvetande.
Nu talas det vitt och brett om hushållsnära tjänster som lösningen på jämställdhetsproblemen i samhället. För snart ett år sedan var jag på en hearing i Bryssel om de så kallade tjänstedirektiven. Då träffade jag flera kvinnor från organisationer runt om i Europa. En av dem berättade om Italien. Där hade efterfrågan på de hushållsnära tjänsterna fullkomligt exploderat för att möjliggöra medelklasskvinnornas frigörelse i ett ojämställt land. Framförallt var det papperslösa flyktingar/kvinnor från utomeuropeiska länder som anställdes, utan några som helst rättigheter, och de kunde kastas ut från den ena dagen till den andra om det inte passade. De arbetade ofta under slavliknande förhållanden, med mycket låga löner och oändliga arbetsdagar.

Det hävdas ofta att det är ett västerländskt problem, det är dock inte riktigt sant. För något år sedan visades en dokumentär på tv från de rika arabländerna. Där hade man mängder av gästarbetare och asiatiska hushållerskor - ett tecken på hög status. De levde under liknande förhållanden och rapporterna om misshandel och sexuella övergrepp duggade tätt.
Nyligen avgick vår nytillträdda handelsminister, bland annat på grund av att hon haft en piga som hon avlönat svart. Pigan hade fått bo i källaren i den flotta Djursholmsvillan. Näringsministern hävdade bestämt att hon inte haft råd att anställa henne vitt, trots miljoninkomster och egendom.
För några månader sedan togs tjänstedirektiven med de påpekanden som gjorts, bland annat kring hushållsnära tjänster. Kvinnoorganisationer och fackföreningar runt om anser att frågan måste bevakas. Nu blåser högervindar i Europa och risken är stor för att direktiven justeras i en riktning som öppnar upp för en ny kvinnoslavmarknad som sker på andra håll i världen.
Det finns en mänsklig vetskap om att det är viktigt att kunna hålla rent omkring sig, det gäller oavsett klasstillhörighet. Missförhållanden i bostadsområden förr närde sjukdomar och ohyra. Denna kunskap, hur man håller rent sig själv och sin omgivning, gäller alla människor, om inte dessa missförhållanden ska återuppstå. Därför går det inte att överlåta den kunskapen till andra.
Fortsätter utvecklingen att utnyttja människor i det arbetet får vi överväga att ändra bostadsplaneringen vid nybyggnation och återinföra jungfrukammare...

Annons

Rekommenderade artiklar

Synpunkten
:

Andas lite frihet

Nyligen var jag på semester i Dubai i Förenade Arabemiraten. Dubai är arabvärldens ekonomiska under. Hela emiraten präglas av ett oerhört byggande. Till exempel byggs världens högsta skyskrapa där, den ska bli över 800 meter hög. Tankarna går till Babels Torn.

Synpunkten
:

Sexköp är aldrig godtagbart

Vid upprepade tillfällen har vi kunnat konstatera att krigets efterverkningar inte enbart omfattar materiell förstörelse. Det mänskliga lidandet är förstås den största delen. Genom att förstöra infrastrukturen försätts landet i kaos. Följderna för civilbefolkningen innebär många gånger svält, sjukdom och död.

© 2021 Fria.Nu