El Salvador förbjuder metallgruvor | Fria.Nu
  • "Gruvindustrin är en katastrof," säger miljöaktivisten César Augusto Jaco.
Fria Tidningen

El Salvador förbjuder metallgruvor

Som första land i världen har El Salvador av miljöskäl förbjudit all gruvbrytning av metaller.

– Detta är ett historiskt beslut, vi skickar en signal till världen om att man kan gå en annan väg och säga nej till gruvindustrin, säger Edgardo Mira, från paraplyorganisationen Nationella rådet mot metallgruvor.

Lagförslaget antogs med en klar majoritet i parlamentet i förra veckan och innebär ett förbud mot brytning av metaller både i gruvor och i dagbrott. Många aktivister hade samlats utanför parlamentet i samband med omröstningen för att fira. En av dem var pensionären César Augusto Jaco, som var mycket nöjd med beslutet.

– Jag har besökt gamla gruvor där man tydligt kan se dess miljöpåverkan, som det giftiga läckage som når ut till floderna. Gruvindustrin är en katastrof, säger han.

Riskerna för skador på landets grundvattenreserver har varit en av de drivande orsakerna till att många aktivister i El Salvador bekämpat den gruvindustri som behöver miljontals liter vatten för brytning av exempelvis guld.

Den nya lagen förbjuder även användningen av giftiga kemikalier, som kvicksilver. De som arbetar inom landets småskaliga gruvindustri får dock två år på sig att hitta alternativa inkomstmöjligheter. Lagen innebär att alla ansökningar om exploateringstillstånd blockeras.

Forskaren Andrés McKinley vid UCA-universitetet säger att flera internationella organ har varnat för att El Salvador är ett land som löper risk att drabbas av brist på rent vatten. Han säger att även andra länder har infört restriktioner mot gruvbrytning, men att inget land hittills har gått lika långt som El Salvador.

– El Salvador är först i världen med att värdera gruvindstrins kostnader och förtjänster för landet och som använder sin rätt att säga nej, säger Andrés McKinley.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

El Salvadors gäng utlyser fredade zoner

I mars förra året slöts en vapenvila mellan El Salvadors två största gatugäng – och över en natt halverades antalet mord i det hårt våldsdrabbade landet. Nu har gängledarna kommit överens om att utlysa tio områden som fredade zoner där inga brott får begås av deras medlemmar.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu