Otryggheten har ökat bland kvinnor | Fria.Nu
  • En av tre kvinnor uppger att de inte känner sig trygga att gå ut sent på kvällen.
Fria Tidningen

Otryggheten har ökat bland kvinnor

Nästan var tredje kvinna i Sverige känner sig otrygg utomhus på kvällen. Det visar den senaste nationella trygghetsundersökningen.

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) årliga trygghetsmätning som presenterades på tisdagen känner sig allt fler kvinnor otrygga om kvällarna. Nästan en tredjedel, 31 procent, uppger att de inte känner sig trygga att gå ut sent på kvällen. Det är en kraftig ökning jämfört med de senaste åren, då andelen legat på ungefär 25 procent. Det är framförallt unga och gamla kvinnor som känner sig otrygga.

Det är framförallt yngre (16–34 år), och äldre (75–79 år) kvinnor som känner sig otrygga.

Drygt var tionde kvinna undviker helt att gå ut ensam på kvällen till följd av otrygghet.

– Det innebär att en dörr stänger ute dem från en del av sina liv. De får en allvarlig inskränkning av sin rörelsefrihet som ingen ska behöva känna, säger Erik Wennerström, generaldirektör för Brå, till TT.

Bara 1 av 50 män uppger att de inte går ut ensamma på grund av otrygghet.

– Det är alltid oroande att läsa sådan här statistik. Men det är inget nytt.

Det säger genusvetaren Birgitta Andersson, som forskat om kvinnors upplevelser av otrygghet i offentliga rum.

Hon säger att man genom fysisk planering kan skapa tryggare miljöer. Men det är egentligen att lindra symptomen på ett större problem – mäns våld mot både kvinnor och män, menar Birgitta Andersson.

Att inrikesminister Anders Ygeman bland annat föreslagit utökad kameraövervakning för att öka kvinnors trygghet är ”lite dubbelt”, menar Birgitta Andersson. Samtidigt som viss forskning visar att kameraövervakning kan förhindra brott pekar annan forskning på att det däremot inte bidrar till att öka tryggheten, berättar hon.

– Snarare är det människor i rörelse, i blandade åldrar, kön och etnicitet, som har visat sig skapa en känsla av trygghet bland kvinnor. Kameran kan aldrig framkalla den tryggheten.

Birgitta Andersson tror den senaste tidens ökade fokus på maskulinitet i jämställdhetsarbete är en nyckel till förändring. Hon menar att det är viktigt att vidga möjligheterna för vad det kan innebära att vara män och kvinnor.

– Det är en fråga om demokrati. Om en andel av befolkningen undviker att gå ut begränsas deras möjligheter att vara aktiva i exempelvis politiska föreningar och fritidsklubbar. De förhindras att delta i samhällslivet.

Fakta: 

NTU

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet samt erfarenheter av – och förtroende för – rättsväsendet.

Källa: Brå

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu