Brexit öppnar för Svexit | Fria.Nu
  • En kampanjare som vill se ett brittiskt utträde ur EU delar ut flygblad i London. Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet i juni gör att svenska EU-kritiker hoppas på en debatt om en svensk folkomröstning.
Fria Tidningen

Brexit öppnar för Svexit

Fler svenskar kan tänka sig att gå ur EU än att stanna kvar om Storbritannien lämnar, visar en Sifo-undersökning. Politiskt är frågan om en svensk folkomröstning död, men EU-kritiker vädrar morgonluft.

Om det skulle bli en ny folkomröstning om EU i Sverige skulle 32 procent rösta för att gå ur och 44 procent för att stanna kvar. Det visar en undersökning från TNS Sifo. Om däremot Storbritannien, som i juni ska folkomrösta om EU-medlemskapet, beslutar sig för att lämna unionen är det fler svenskar som vill gå ur EU än stanna kvar, enligt undersökningen. 32 procent skulle rösta nej till fortsatt medlemskap medan 36 procent skulle rösta nej. 32 procent är osäkra.

– Minskningen beror säkert på alla de kriser som EU befinner sig i: Flyktingkris, Greklands-kris och Brexit, säger Jan-Erik Gustafsson som är ordförande i folkrörelsen Nej till EU.

– Sedan är det många som är osäkra i undersökningen också, man vet inte hur de skulle ha röstat om det blev en folkomröstning.

För två helger sedan hade organisationen sin kongress. Fokus är att få till en ny folkomröstning om EU i Sverige genom att försöka ligga på politiker, organisationer, fackförbund och andra. Men också genom att samla namnunderskrifter och vara ute på gator och torg och träffa folk. Jan-Erik Gustafsson har inte så stort hopp om att kravet på en folkomröstning kommer att komma från politiskt håll. Även om Storbritannien folkomröstar om EU om drygt två månader är frågan död i Sverige.

– Jag tror att även om makthavarna ser siffror som visar att stödet för EU minskar undviker de i det längsta en ny folkomröstning. Det behövs ett stort tryck underifrån. Och om det blir ett utträde i Storbritanninen ökar det chansen att få igenom en folkomröstning i Sverige.

Men det är svårt att nå ut, säger han. Organisationen har i dag 1 400 medlemmar jämfört med sin systerorganisation i Norge som har runt 26 000 medlemmar. Många av dem som engagerar sig är äldre och organisationen har svårt att nå unga människor. Problemet i stort är att EU diskuteras för lite i Sverige, säger Jan-Erik Gustafsson.

– Det finns ingen kritisk granskning av EU-projektet och journalister och politiker är ofta okunniga om EU. Det gör att allmänheten också har väldigt dålig kunskap om hur EU fungerar.

Vad är då problematiskt med EU?

– I första hand är det en fråga om demokrati och att det mer och mer går över i ett tjänstemannastyre.

Men även om en ny EU-omröstning i Sverige inte ligger på den politiska dagordningen ens hos de EU-kritiska partierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet finns det personer som vill ha ändring på det. Inför Vänsterpartiets kongress den 5–8 maj i Örebro har det lagts flera motioner som handlar om att partiet bör driva på för en EU-omröstning. En av dem som tycker det är riksdagsledamoten Håkan Svenneling (V).

– Jag tror att det är viktigt för att många som är röstberättigade i Sverige i dag inte var så gamla att de fick rösta i folkomröstningen år 1994. Många av argumenten som ja-sidan använde då har inte stämt överens med hur det har blivit medan det som nej-sidan sa har stämt ganska bra med utfallet. Till exempel att EU skulle bli ett Fort Europa.

Men Vänsterpartiets partistyrelse föreslår att alla motioner som rör en ny EU-omröstning ska avslås.

”Det är viktigt att respektera den folkomröstning som vi har haft i Sverige och dess resultat och att arbeta med de politiska medel vi har för att få till ett antal progressiva undantag mot EU”, skriver Vänsterpartiets partisekreterare Aron
Etzler i ett mejl till Fria Tidningen.

Att Storbritannien nu sätter press på EU ser partistyrelsen istället som en chans att kräva en omförhandling för svensk del av EU:s villkor och att kräva ett socialt protokoll.

”Vi ser hur EU utvecklas mot en stat istället för att vara en samarbetsorganisation och både Jonas Sjöstedt och andra partiföreträdare har under vintern använt hårda ord mot EU; Jonas har till och med kallat EU:s bristande förmåga till samarbete när det gäller att ta emot flyktingarna för ett ”sammanbrott”. Vi tvekar alltså inte alls när det gäller EU:s negativa riktning, men vi anser ändå inte att en ny folkomröstning är rätt väg att gå”, skriver Aron
Etzler.

Men Håkan Svenneling tycker att Vänsterpartiet borde ta chansen och utnyttja det politiska läget som finns i och med omröstningen om Brexit i Storbritannien.

– Jag tycker att V som ett EU-kritiskt parti borde pröva det här beslutet igen.

Fakta: 

Tre av tio svenskar vill ha EU-omröstning:

TNS Sifo har frågat 1 110 personer om deras inställning till svenskt EU-medlemskap och en eventuell folkomröstning om det.

I undersökningen svarar 44 procent att de skulle rösta för ett fortsatt EU-medlemskap om det blir en ny folkomröstning medan 32 procent skulle rösta för att gå ur.

Om Storbritannien däremot skulle bestämma sig för att lämna EU skulle 32 procent l rösta för ett fortsatt medlemskap medan 36 procent skulle rösta nej. Nästan lika många, 32 procent, är osäkra.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu