Inga pengar till centrum mot djurförsök | Fria.Nu
  • En aktion mot djurförsök i Malmö.
Fria Tidningen

Inga pengar till centrum mot djurförsök

Under året är tanken att ett nytt kompetenscentrum för alternativ till djurförsök ska bildas. Men i vårpropositionen skjuter regeringen inte till några extra pengar och nu är det oklart om centret kan starta.

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att starta upp ett nytt kompetenscentrum för att främja alternativa metoder till djurförsök. Tanken är att centret ska starta upp under 2016 men då behövs 5 miljoner kronor, som Jordbruksverket meddelade regeringen om i december. I vårpropositionen som presenterades förra veckan finns inte någon sådan satsning med.

­– Det blir inte någon rivstart precis om man uttrycker det milt sagt, säger Tjitte de Vries, enhetschef på Jordbruksverket. Krasst uttryckt innebär det att vi inte kan starta upp 3R-centret och vi sitter nu och funderar på vad vi kan göra.

Tanken är att kompetenscentret ska jobba med så kallade
3R-frågor. Det handlar om att hitta metoder för att ersätta djurförsök (replace), minska antalet försöksdjur (reduce) och förfina djurförsök/minska lidandet för de djur som används (refine) ­– därav namnet 3R. Enligt ett EU-direktiv ska alla medlemsstater se till att alternativa metoder till djurförsök främjas och att information om dessa sprids. I dag finns ingen svensk myndighet som utför det arbetet eller ens har kompetens för att göra det. Det är därför
3R-centret ska bildas. Men enligt Jordbruksverket är det alltså inte möjligt utan att regeringen skjuter till 5 miljoner kronor i startkostnad och därefter 10 miljoner kronor i driftkostnad per år.

­– Jag förstår att Sverige har mycket annat att prioritera och att statsmedlen inte räcker hur långt som helst men i det här fallet har vi noll kronor och undrar hur vi gör nu. Uppdraget finns där men det finns inga pengarna för att kunna utföra det, säger Tjitte de Vries.

Djurens rätt som länge drivit frågan att det ska inrättas ett kompetenscentrum för 3R-frågor är kritiskt. Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt, säger i ett uttalande att regeringens agerande är ett svek mot alla de djur som utsätts för plågsamma djurförsök.

­– I Sverige satsas det åtskilliga miljarder kronor på forskning och utveckling. I det sammanhanget är 5-10 miljoner kronor inte ens växelpengar, men det är pengar som är helt avgörande för om ett 3R-kompetenscentrum ska kunna bli något bra eller om det blir ett misslyckande.

I ett mejl till Fria Tidningen konstaterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att Jordbruksverket äskat om ytterligare anslagsmedel och att det kommer att hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. Det innebär att ett extra anslag skulle kunna bli aktuellt först i höstbudgeten, som avser 2017. Det är för sent, säger Tjitte de
Vries.

­– Jordbruksverket skulle också hjälpa andra myndigheter att ta fram 3R-strategier under 2016. Eftersom kompetenscentret inte har kunnat starta har vi inga råd att ge.

Fakta: 

Etiskt godkännande av djurförsök:

Alla djurförsök ska prövas av någon av de sex regionala djurförsöksetiska nämnderna. Försöket får inte påbörjas innan nämnden har godkänt det. För att godkänna försöket ska i princip värdet av försöket vara större än det lidande djuren kan utsättas för, och det ska inte finnas något tillräckligt bra alternativ till att använda djur. Enligt en granskning som Fria Tidningen gjorde förra året godkänner nämnderna 98 procent av ansökningarna om djurförsök.

Källa: Jordbruksverket

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu