Arktiska rådet blev plattform för oljebolag | Fria.Nu
  • Hundratals kajak-aktivister deltog i en protest mot oljeborrning i Arktis förra helgen. Det efter att USA, som är ordförande i Arktiska rådet, öppnat för Shell att leta efter olja utanför Alaskas kust.
Fria Tidningen

Arktiska rådet blev plattform för oljebolag

Arktiska rådet skulle kunna spela en avgörande roll för att hitta lösningar på klimat- och miljöproblemen. Istället har rådet de senaste åren använts som en plattform för gas- och oljeindustrin, menar Greenpeace.

När Kanada tog över ordförandeskapet i Arktiska rådet efter Sverige år 2013 inledde de med att starta Arktiska ekonomiska rådet (AEC) som skulle ha fokus på små och medelstora företag och att främja hållbar ekonomisk tillväxt och miljöskydd samt stärka social hållbarhet inom arktiska områden. Men endast tre av medlemmarna i AEC är små- eller medelstora företag i Arktis, däremot har en majoritet av medlemmarna kopplingar till oljeindustrin. Enligt Greenpeace är det enda syftet med rådet att använda det som ett lobbyorgan för affärsintressen utanför Arktis.

– I och med att AEC inte har någon formell roll gentemot Arktiska rådet så är det väldigt oklart hur de här företagen får tillgång till beslutsprocesserna i rådet. Det vi kan se är att man här har skapat en genväg rätt in i Arktiska rådets beslutande del för företag som har stora ekonomiska intressen i exploateringen av Arktis och av att besluten kring det är så öppna som möjligt, säger Therese Jacobson, som är Arktisansvarig på Greenpeace Sverige.

Och det är inte bara Greenpeace som har ifrågasatt AEC. Kanadas förre utrikesminister Lloyd Axworthy och urfolksledaren Mary Simon varnar i en debattartikel i den kanadensiska tidningen The Globe and Mail i mars i år för att AEC riskerar att undergräva förtroendet för Arktiska rådet.

I april tog USA över ordförandeskapet i Arktiska rådet och det har inte börjat bra, säger Sametingets vice ordförande Josefina Lundgren
Skerk. I förra veckan godkände Obama-administrationen oljebolaget Shells prospekteringsplan för att borra efter olja utanför Alaskas kust. Shells provborrningar i området har stannat av sedan deras oljerigg gick på grund år 2012, men ser nu alltså ut att kunna återupptas i sommar.

– Det är samma som alltid. Staterna låter de ekonomiska intressena gå före, säger hon.

Hon säger att Arktiska rådet har en central roll för det internationella samarbetet i regionen och för att hitta lösningar på problem som rör klimatförändringarna och urfolkens rättigheter. Därför är det bekymrande att rådet inte driver en mer progressiv linje.

Men Therese Jacobson, på Greenpeace, är ändå hoppfull om att USA kommer att ta miljöfrågorna på större allvar än Kanada.

– Att tillåta Shell som misslyckades fruktansvärt år 2012 att ta upp den här oljan som vi inte har råd att förbränna är naturligtvis inte något bra klimatledarskap. Men vi kan se att USA i det de sagt hittills har en betydligt högre ambitionsnivå än Kanada hade under sitt ordförandeskap, så här hoppas vi faktiskt att USA kommer att ändra sig om att tillåta Shell och andra oljebolag att exploatera oljan i Arktis, säger hon.

Hittills har Arktiska rådet inte tagit sitt ansvar för att möta de miljöutmaningar som regionen står inför, menar hon. Greenpeace vill att rådet inrättar skyddade områden, tar fram åtgärder för att bevara biodiversiteten och reglerar industriell exploatering av olja, gas och fisk. Men det handlar också om att ta fram åtgärder för att stoppa klimatförändringarna och Arktiska rådet kan ha en väldigt viktig roll, inte minst fram till det stora klimattoppmötet i Paris senare i år.

Och Sverige och de nordiska länderna spelar en extra viktig roll, menar Therese Jacobson.

– Man måste komma ihåg att av de åtta arktiska länderna så är fem nordiska länder med stark möjlighet att påverka även de större arktiska nationerna som USA och Ryssland. Det är lite upp till bevis nu för den nya regeringen att visa vad man egentligen menar med sitt arbete i Arktiska rådet och Arktis generellt.

Fakta: 

Arktiska ekonomiska rådet (AEC):

Rådet består av 35 medlemmar varav 21 har nominerats av de arktiska staterna och 14 av rådets sex urfolksorganisationer som är permanenta deltagare. Av de 21 som har nominerats av de arktiska staterna är endast tre små- eller medelstora företag verksamma i Arktis, enligt Greenpeace sammanställning. En majoritet av medlemmarna representerar eller är själva företag kopplade till oljeindustrin som till exempel det ryska oljebolaget Rosneft, nationella intresseorganisationen Norwegian Oil & Gas och vädertjänsten Fairweather LLC som är en del av Edison Chouest Offshore.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu