Djur får känslor i Frankrike | Fria.Nu
  • Franska kor erkänns nu som kännande och levande varelser. FOTO: FRANCK PREVEL
Fria Tidningen

Djur får känslor i Frankrike

Frankrikes djur har fått rättslig status som ”levande, kännande varelser”, istället för som tidigare personlig egendom i samma kategori som möbler.

Efter ett år av hård debatt, uppgraderades den 28 januari djurs rättsliga ställning i Frankrike. I den tidigare versionen av den 200 år gamla civilrättsliga lagsamlingen betecknades djur som personlig egendom – precis som varor eller möbler. Frankrikes parlament har nu officiellt slagit fast att djur är ”levande och kännande varelser”.

Den internationella djurrättsorganisationen Peta välkomnar förändringen som de menar är ett led i den allmänna rörelsen i samhället mot att se djur som kännande varelser istället för saker. Uppgraderingen av djurs rättsliga status i Frankrike kan ge effekt i rättsfall, menar Cyril Ernst från Petas franska avdelning.

– Det är troligt att domare nu kommer att ta större hänsyn till djuren, säger Cyril Ernst och nämner ett pågående rättsfall rörande missförhållanden i djurfabriker som exempel.

– I ett sådant fall kan domarna nu känna sig mer säkra i att döma till djurens fördel.

Men uppgraderingen är ändå främst en symbolisk förändring, menar Cyril Ernst.

– Det finns många sätt att förbättra behandlingen av djur på. Lagar är en viktig del i det, men de måste vara mer specifika. Den här förändringen är ett litet steg på rätt väg.

Den franska jordbruksorganisationen, FNSEA, och ett antal politiker har uttryckt oro för att lagen ska undergräva jordbrukarnas intressen. Men i praktiken tror Cyril Ernst att lagen kommer att få liten effekt.

– Det är en viktig symbolik i den här lagen som är positiv. Men lantbrukarnas intressen har ett enormt försvar i form av lobbyister.

Det som ändringen egentligen borde innebära: att misskötsel av djur inte borde vara acceptabelt eftersom de är kännande varelser, kommer troligen utebli, menar Cyril Ernst.

– Eftersom vi fortfarande kan äga djur, räknas de fortfarande som möbler. Men nu är de möbler med känslor.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria.Nu