”Viktigt att det inte upprepas” | Fria.Nu
  • ”Som jag ser det är vi romer lika utsatta i dag. Orden kanske har förändrats men utsattheten är densamma”, säger Rosita Grönfors, ordförande Rom Och Resande Kvinno Organisation.
Fria Tidningen

”Viktigt att det inte upprepas”

Tidigare i veckan presenterade regeringen en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Fria Tidningen har pratat med Rosita Grönfors, som länge varit engagerad i romska frågor, om vilken betydelse vitboken har och hur hon ser på framtiden.

– Det är positivt att man har gjort den här vitboken. Det är viktigt med en granskning så att historien inte upprepas, säger Rosita Grönfors, som är ordförande i organisationen Rom Och Resande Kvinno Organisation.

Vitboken, som regeringen presenterade i tisdags, är tänkt att synliggöra de övergrepp och den diskriminering som romer har fått utstå genom historien. Tvångssteriliseringar och systematiska kartläggningar är två oförrätter som tas upp och även hur romer regelbundet har förvägrats rätten till bostad och arbete.

Men Rosita Grönfors säger att situationen fortfarande är alarmerande, framför allt för romska kvinnor.

– Tyvärr har diskrimineringen i Sverige ökat och det är en katastrof hur romska kvinnor behandlas. Går de till affären kallar personalen på vakterna som följer efter dem när de handlar, sådant är vardag, säger Rosita Grönfors.

Själv har hon varit engagerad i frågor som rör romers rättigheter i snart tjugo år och arbetar dagligen genom sin organisation med att stötta och hjälpa romska kvinnor.

Bristen på utbildning och svårigheterna för romer att få arbete gör att många är beroende av bidrag menar Rosita, något som slår hårt mot kvinnorna som ofta är de som har kontakt med myndigheterna.

– Socialtjänsten har ingen kunskap om hur man ska bemöta dem och de får ofta felaktig eller knapphändig information vid kontakt med myndigheten. Min organisation arbetar för att vara ett stöd för dem, säger hon.

Att det finns en utbredd diskriminering av romer blev tydligt i veckan, när Rosita Grönfors och hennes syster skulle närvara vid regeringens presentation av vitboken.

Systern Diana Nyman är också starkt engagerad för romers rättigheter och övernattade på hotell Sheraton i Stockholm. På morgonen samma dag som presentationen skulle hållas, var hon klädd i traditionella romska kläder när hon nekades att äta frukost i matsalen av hotellpersonalen.

Det var först när hon hade visat upp sin rumsnyckel som hon fick tillåtelse att beställa frukost. När Rosita fick reda på vad som hänt blev hon upprörd.

– Du förstår själv hur dubbelt det är, min organisation sitter med som referensgrupp till regeringens vitbok om historisk diskriminering av romer och samma dag som vitboken ska presenteras blir min syster diskriminerad.

Vad tänkte du när du fick höra vad som hänt?

– Hur man kan vara så oförskämd förstår jag inte. Min syster var helt förstörd efter händelsen.

Trots att Rosita Grönfors är positiv till vitboken, efterlyser hon fler åtgärder för att komma till rätta med den utbredda diskrimineringen. I samband med presentationen av vitboken har regeringen även presenterat en kommission mot antiziganism som ska titta på hur man kan jobba förebyggande mot diskriminering. Bland annat är tanken att identifiera och förmedla goda exempel på metoder och åtgärder samt att satsa mer på utbildning och information.

Kommissionen ska redovisa sitt uppdrag senast i maj 2016. En satsning som Rosita Grönfors välkomnar.

– Jag ser fram emot den här granskningskommissionen. Jag tror att det behövs mer samtal och dialog med de romska grupperna och kanske en skärpt diskrimineringslagstiftning så att det blir strängare påföljder vid diskriminering. Som jag ser det är vi romer lika utsatta i dag. Orden kanske har förändrats men utsattheten är densamma.

Fakta: 

Vitboken – den mörka och okända historien

Vitboken behandlar en rad olika områden där romer utsatts för övergrepp och kränkningar. Några exempel:

Rasbiologi 
Den parlamentariska fattigvårdslagstiftningskommittén anger 1923 att romers ”inblandning i den svenska folkstammen innebär en försämring av vår folkras”.

Sterilisering
Romer drabbades av sterilisering, bland annat villkorades ofta mödravård av krav på sterilisering.
Minst var fjärde resandehushåll hade någon som blev tvångssteriliserad.

Systematisk kartläggning
Under första delen av 1900-talet genomfördes kartläggningar baserade på rasbiologi.
Huvuden mättes, intelligenstester gjordes och negativa egenskaper hos romer söktes.

Förvägrades bostad
Romerna tvingades till ett kringresande liv och fördrevs från många kommuner.
Utan bostad kunde romer inte mantalsskriva sig och fick inte tillgång till barnbidrag, pension, socialförsäkringar, rösträtt med mera.

Diskriminerande skolsystem
Under första hälften av 1900-talet var romer inte välkomna till skolan.
I mitten av 1900-talet gjordes försök med ambulerande zigenarskola.
Under 1900-talets andra hälft fick människor formellt tillträde till olika skolor, men placerades ofta i särskilda klasser.

Källa: ”Den mörka och okända historien” ­– regeringens vitbok

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Personalen blev ”kränkt”

Chefen för hotell Sheraton i Stockholm ska ha ringt upp Diana Nyman och sagt att personalen blivit kränkt.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu