”Vad är alternativet till kapitalismen?”

Forskaren och författaren Mark Fisher diskuterar i veckans tema vår oförmåga att se alternativ till kapitalismen och att den bara ifrågasätts på en politisk nivå – inte en ideologisk.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu