• Den svenska gruvnäringen expanderar fort – ibland på bekostnad av lokalsamhällen och miljö, menar Vänsterpartiet. 
Fria Tidningen

Vänsterpartiet: Ställ hårdare krav på gruvbolagen

Vänsterpartiet vill stoppa gruvbrytning i naturreservat och se hårdare krav på gruvbolagen för att eliminera oseriösa aktörer som förstör för miljö och lokalbefolkningar. Så löd budskapet i Jonas Sjöstedts sommartal utanför Umeå länsmuseums friluftsmuseum i helgen.

Vänsterpartiet anser att dagens lagstiftning är skräddarsydd för att göra det så enkelt som möjligt för företagen och att skyddet för miljön är för svagt. Jonas Sjöstedt målar upp dagens situation som en bild med rika gruvbolag som åker in och verkar i fattiga kommuner där lokalbefolkningar och miljö blir förlorarna om kraven inte skärps.

– Det finns företag som har slagit ut stora sjöar och företag som går i konkurs som lämnar stora skulder efter sig till skattebetalarna. Det blir exploatering i stället för utveckling, säger Sjöstedt till Fria Tidningen.

Sjöstedt poängterar att partiet inte är emot gruvdrift som sådan, utan att det handlar om att se till så att aktörerna är seriösa och att lokalsamhället måste få tillbaka mer av vinsten. Ett av kraven handlar om en höjning av mineralavgiften för gruvbolagen, från 0.2 till 10 procent av värdet på det som bryts, till kommunerna.

Partiet vill även skärpa kraven på att bolagen städar efter sig och Sjöstedt menar att man måste försäkra sig om att företagen har tillräckligt med pengar att klara en återställning av marken, innan de får tillstånd för prospektering.

– Bergsstaten provar om man får tillstånd för prospektering och i dag säger de ja slentrianmässigt, menar han.

Gruvföretagarnas branschförening SveMin anser dock att dagens regelverk ställer tillräckliga krav på företagen.

– Jag tycker inte att utspelet är särskilt nytt och det vore olyckligt att få ett generellt förbud i naturreservat när syftet varför man har ett reservat kan variera så mycket. Det känns onödigt, säger SveMins vd Per Ahl.

Han säger att naturen är viktig men att man bör fortsätta göra bedömningar av värdet från fall till fall när det gäller tillstånd för prospektering i naturreservat. Samt att det ställs tillräckliga krav på företagen ansvar och förmåga till återställning av den mark man arbetar på.

Men Sjöstedt menar att de enda som skulle förlora på en skärpning av kraven för gruvprospektering är oseriösa gruvföretag och att Sverige skulle fortsätta öka antalet gruvor men med större hänsyn för miljö och lokalbefolkning. Sjöstedt vill även poängtera att partiet är helt emot gruvor i rennäringens kärnområde.

– Rennäringen är så känslig att man på ett par år med gruvdrift riskerar att slå ut en rennäring som kan finnas i hundratals år framöver. Vi kan inte bara upphäva naturreservat som vi valt att bevara för kommande generationer för att det finns ett kommersiellt intresse.

Fakta: 

Svensk gruvnäring

• Gruvnäringen växer och sysselsätter i dag 10 000 personer, fler än någon gång sedan början av 90-talet, enligt Arbetsförmedlingen.

• Under 2011 satsades 800 miljoner kronor på prospektering, den högsta summan någonsin.

• Företagsklimatet för gruvdrift i Sverige är de andra bästa i världen, enligt en undersökning som Fraser Institute publicerade i våras.

• Vänsterpartiet anser att gruvbolagens villkor rentav är för förmånliga och att lokalsamhällen och miljön ofta får betala priset.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Riksdagen stöder inte förbud mot uranbrytning

Gruvboomen

På onsdagen röstade riksdagen nej till förslaget att förbjuda uranbrytning. Förslaget kommer från S, V och MP som hoppades få stöd från borgerliga riksdagsledamöter som kommer från de valkretsar som varit aktuella för prospektering. Men så blev inte fallet.

Fria Tidningen

Uranbrytning blir rödgrön valfråga

Gruvboomen

Vid ett regeringsskifte kommer de rödgröna att möjliggöra ett stopp för att uranbrytning sker i Sverige. Den rödgröna oppositionen vill ändra i dagens lagstiftning och ge kommuner mer makt över prospekteringen. Alliansen håller fast vid en oförändrad lagstiftning.

Fria Tidningen

Ingen kontroll över uranet om regeringen beviljar brytning

Gruvboomen

EU bestämmer över det uran som kan komma att brytas i Sverige. Det framgick av svaret energikommissionären Andris Piebalgs gav på en fråga från svenske EU-parlamentarikern Jens Holm. När regeringen nu öppnar för uranbrytning varnar kritiker för att svenskt uran i slutändan kan hamna i andra medlemsländers kärnvapen.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu