Fria Tidningen

Uranbrytning blir rödgrön valfråga

Vid ett regeringsskifte kommer de rödgröna att möjliggöra ett stopp för att uranbrytning sker i Sverige. Den rödgröna oppositionen vill ändra i dagens lagstiftning och ge kommuner mer makt över prospekteringen. Alliansen håller fast vid en oförändrad lagstiftning.

De senaste åren har flera provborrningar och prospekteringar efter uran gjorts i Sverige. Bland annat på lantbrukaren Torgny Widholms, som bor i Hallen, utanför Östersund mark.

– I höstas damp det ner ett brev om att ett kanadensiskt bolag hade fått tillstånd att provborra på min mark. Det kändes helt enkelt som ett intrång, säger han.

Åre kommun hade sagt nej till undersökningen och i dag finns det ett kommunalt veto vid uranbrytning i Sverige. Men när det gäller själva prospekteringen är det myndigheten Bergsstaten som beslutar om tillståndet och kommunen har inte lika mycket att säga till om.

Torgny Widholm är rädd för att de naturvärden som finns på hans mark kan komma att gå förlorade. Han och de husägare som har drabbats har nu överklagat beslutet till Länsrätten i Norrbotten. Men han är osäker på om det kan göra någon skillnad och tycker att det är ledsamt att det ska behöva gå så långt.

– Jag tycker att det är synd att det bara är det statliga organet som får bestämma om prospekteringen. Det är klart att någon måste bestämma men det hamnar väldigt långt från oss vanliga människor. Nu blir det väl bara en fördröjd process. Egentligen har vi ingenting att säga till om, säger han.

Den rödgröna oppositionen vill att kommunerna ska få större bestämmanderätt när det gäller prospekteringen efter uran just för att säkerställa att ingen uranbrytning ska kunna förekomma i landet. Även centerpartiet har lagt fram motioner om det som sedan har röstats ner av centerpartisterna i näringsutskottet.

– Vi har också bifallit centerpartiets motioner men det verkar som att de röstar nej till sina egna motioner. Som det ser ut just nu så är regeringspartierna väldigt oense. Det är svårt att se att de skulle komma fram till ett tydligt ställningstagande, säger Per Bolund (MP), ledamot i näringsutskottet.

Han tror att uranbrytningen kommer att bli en valfråga.

– Alliansen måste ta ett tydligt ställningstagande. Antingen har de lurat lokalbefolkningen om att det inte kommer att bli någon uranbrytning i Sverige med de hårda miljöregler som finns eller så har de lurat de stora bolagen som får prospektera och provborra men inte bryta. För att det helt säkert inte ska brytas uran i Sverige så krävs ett regeringsskifte, säger Per Bolund.

Alliansen håller fast vid en oförändrad lagstiftning och att kommunen ska ha absolut veto. Förra veckan röstade näringsutskottet nej till att skärpa lagstiftningen.

– Vi tycker att lagstiftningen är bra som den är. Just nu är det inte riktigt aktuellt med uranbrytning i Sverige men man får ta en sak i sänder. Beslutet tas efter att vi har sett ansökan. Sedan får man tänka på att det aldrig har lönat sig att bryta bara uran. De rödgröna utlovar en lagstiftning som försvårar prospekteringen av alla metaller, säger Carl B Hamilton (M), ordförande i näringsutskottet.

Han tycker också att det fungerar bra med att staten har bestämmanderätt då det gäller prospektering och vill inte se någon förändring där.

– Det är en klok avvägning mellan de intressenter som finns. Staten ska se till så att de fyndigheter som finns i Sverige bryts och mot detta står markintresset. I dag tycker vi att det fungerar bra.

Carl B Hamilton menar att allianspartierna visst är ense när det gäller uranbrytningen.

– Det ingår i ett vanligt rävspel från oppositionen att säga att vi är splittrade. Hela energiöverenskommelsen är ju en kompromiss mellan partierna.

Fakta: 

Miljökonsekvenser av uranbrytning

När man bryter uranmalm frigörs radioaktiva gaser, som till exempel radon, och en mängd radioaktivt damm släpps ut.

Då uranet lakas ur från malmen bildas en mängd flytande radioaktivt och giftigt avfall.

Avfallet samlas oftast i stora sjöar där vattnet avdunstar. Det radioaktiva slammet blir kvar i många generationer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Riksdagen stöder inte förbud mot uranbrytning

Gruvboomen

På onsdagen röstade riksdagen nej till förslaget att förbjuda uranbrytning. Förslaget kommer från S, V och MP som hoppades få stöd från borgerliga riksdagsledamöter som kommer från de valkretsar som varit aktuella för prospektering. Men så blev inte fallet.

Fria Tidningen

Ingen kontroll över uranet om regeringen beviljar brytning

Gruvboomen

EU bestämmer över det uran som kan komma att brytas i Sverige. Det framgick av svaret energikommissionären Andris Piebalgs gav på en fråga från svenske EU-parlamentarikern Jens Holm. När regeringen nu öppnar för uranbrytning varnar kritiker för att svenskt uran i slutändan kan hamna i andra medlemsländers kärnvapen.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu