Inledare


Sara Parkman
Fria Tidningen

Härnösand hade lyckan att ha 5i12-rörelsen

Härnösand är inte längre en stad med rasistiska förtecken, Sara Parkman skriver om 5i12-rörelsen

Sveriges Radio har många fina kvaliteter och en av deras starkaste sidor just nu är förmågan att ta fram relevanta och aktuella dokumentärer. Söndagen den 2 juni sände P3 dokumentären ”Mordet på Sara Westin och 5i12-rörelsen” som är ett ypperligt samtidshistoriskt dokument över den ångermanländska residensstaden Härnösand men också Sverige.

Dokumentären tar avstamp i Härnösand på 80-talet då många flyktingar från bland annat Eritrea kom till staden. Konflikter uppstår – raggarna som tidigare for till Sundsvall för att bråka började nu istället trakassera de nya kommuninvånarna med misshandel, hot och mordbränder samt, som grädde på moset, en Ku Klux klan-inspirerad korsbränning som skedde mitt i stan. Härnösand fick rykte runt om i landet som ett rasistiskt tillhåll. Inte skoj. Men mitt i detta fanns också ett motstånd. Sara Westin var en av de ungdomar som arbetade aktivt med att skapa mötesplatser, fester och drog igång en antirasistisk rörelse. Mitt i allt detta blev Sara och hennes vän mördad av Saras expojkvän – en av flyktingarna från Eritera. Konflikter trappades upp, folk krävde hämnd och Härnösand som rasistisk stad verkade ha en stabil framtid framför sig. Men – Saras pappa Stig Wallin valde istället att ta fasta på begravningsprästens ord: ”Om inte vi fortsätter hennes arbete, dödar vi henne på riktigt.” Han tar vid där Saras arbete slutade. Organisationen 5i12 bildas och kartan börjar ritas om.

Sen starten 1989 har nu organisationen verkat lokalt gentemot kommun och landsting och regionalt genom att anordna manifestationer varje år den 5 december runt om i landet samt i riksdagen och i EU-parlamentet i Bryssel.

Först och främst: vilket enormt mod Sara och hennes pappa hade. Att vända ondskan till en konstruktiv kraft är det viktigaste en kan göra.

Så vad kan denna sedelärande historia berätta?

Jo. Vi kan enkelt konstatera att Sverige i dag är ett rasistiskt samhälle. Våren har radat upp många exempel på detta – Reva-projektet, hanteringen av förortsrevolterna och SD:s allt mer markanta plats i samhällsdebatten. Likheterna mellan Sverige i dag och för 25 år sedan är många. I P3-dokumentären hör vi unga Härnösandsraggare uttrycka sig groteskt om flyktingar. Samma typ av citat hittar vi i dag istället på internet.

Sverige måste trappa upp det antirasistiska arbetet för att få bukt med skiten, och jag tycker vi kan låta oss inspireras av Härnösand och 5i12-rörelsen.

Vad har då hänt med Härnösand? Är det fortfarande en stad med rasistiska förtecken? Näpp. Inte alls på samma vis. I Härnösand fick Sverigedemokraterna 2,4 procent jämfört med rikssnittet 5,7 procent i valet 2010. Ett aktivt och uthålligt gräsrotsarbete som har kontakt både med stat och invånare har lyckats skapa brett gehör. Nätverkets medlemmar har kommit från olika håll där en bred representation av klass, kön, ålder och etnicitet har varit en bärande tråd. Ett vinnande koncept. Genom att kontinuerligt ordna manifestationer med starkt politiskt innehåll samtidigt som fester med brett kulturellt utbud tar plats i staden nås många människor från olika håll. Att också verka som remissinstans till kommunen vid beslut gällande integration och asylpolitik är viktigt.

Att Härnösand är en stad med 25 000 invånare är nog också en del av varför 5i12-rörelsen lyckats med sitt arbete. På mindre orter tar enskilda individers arbete större plats och har en förmåga att påverka många. I mindre kollektiv har vi möjlighet att se varandra på ett annat sätt och på det viset också agera mer solidariskt, om rätta krafter finns, vill säga.

Härnösand hade lyckan att ha invånare som ville förändra, och de lyckades.

Fakta: 

<h2>Sara häpnar över SvD:s val att göra förstasidesnyhet om Stefan Löfvens morfar som tydligen var nazist. Löfven, som växte upp i fosterfamilj i Ådalen, träffade aldrig sin biologiska morfar och således är detta ”avslöjande” enbart nonsens. </h2>

ANNONSER

© 2023 Fria.Nu