Fria.Nu

Bristande vilja största hindret för att minska fattigdom

Bristande politisk vilja framstår alltmer som det största hindret för att kunna uppnå målsättningen om att halvera antalet fattiga i världen innan år 2015. Det hävdar experter på området.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Allt färre länder har dödsstraff

Motståndare till dödsstraff hade nyligen ett möte i Paris. De sa att allt fler länder slutar med dödsstraff. Det är bra, sa de. Men de sa också att man måste fortsätta att arbeta mot dödsstraff.

5000 människor avrättas varje år

Allt fler länder har slutat utöva dödsstraff. De dödsstraffsmotståndare som nyligen möttes i Paris menar att utvecklingen går åt rätt håll, men påpekade samtidigt att kampen mot avrättningarna är långt ifrån vunnen.

Kina sträcker sig efter Europas resursrika "bakgård"

Det nya ekonomiska och diplomatiska samarbetet mellan Afrika och Kina, som manifesterades i en handelspakt mellan Kina och 48 afrikanska länder i Peking denna månad, oroar europeiska ledare och analytiker – som fortfarande ser Afrika som Europas bakgård.

Ny allians mot rasism

Svarta medborgare i Frankrike har gått samman i en ny allians för att motverka rasism och diskriminering.

© 2022 Fria.Nu