Munch målade själens källarskrubb | Fria.Nu
Fria Tidningen

Munch målade själens källarskrubb

I år firas konstnären Edvard Munchs 150-årsjubileum. Niels Hebert påminner om några centrala verk och tecknar en skiss av konstnärens bakgrund, som lär ha varit ett rent helvete.

En bild av ångestattack 1890 såldes för 800 miljoner kronor i New York 2012. Bilden var Skriet av Edvard Munch och motivet det fruktansvärda skrik han tyckte sig höra genom naturen. På Thielska galleriet i Stockholm finns Munchs målning (Förtvivlan) av platsen för Skriet: en man står hopsjunken vid ett broräcke. Himlen över landskapet och staden färgas röd och människan är ensam.

I år firas 150-årsdagen av Edvard Munchs födelse. Ångesten, döden, naturen och kvinnan blev de viktigaste motiven och drivkrafterna i hans konst. Han gjorde också många självporträtt, särskilt mot slutet av sitt liv.

Edvard Munchs mor dog när han var fem år gammal. Som barn såg han också en syster och en bror dö. Fadern, som uppfostrade de kvarvarande barnen, upprepade ständigt för dem att om de begick en synd, stor eller liten, skulle de bli dömda till helvetet. Oundvikligt.

Långt senare skulle Edvard Munch måla ett självporträtt – i vilket han befinner sig i helvetet.

Edvard Munch tog sig ur hemmet 18 år gammal och blev en av de oppositionella i Kristiania-bohemen, en politisk och kulturell rörelse som samlade unga konstnärer och författare. De förkastade kyrkan och den borgerliga samhällsmoralen och trodde på den fria kärleken.

Som konstnärer ville de måla realistiskt, som i Frankrike. Men Edvard Munch sökte sig vidare. Porträttet ur minnet av hans döende syster (Den sjuka flickan), som skulle bli en av hans mest kända bilder, ansåg realisterna var tekniskt misslyckad och inte nog realistisk. Men han sökte inte människans yttre, utan hennes inre.

Under en stor del av sitt liv levde Munch växelvis i Berlin och i Paris. I Berlin umgicks han med bland annat August Strindberg. Kring sekelskiftet 1900 tillkom inre bilder som Skriet, Kyssen och Vampyr. De och många andra finns i olika varianter och både som målningar och grafiska blad.

I Vampyr lutar en kvinna sig över en man. Hennes hårslingor tycks hota hans ljusa nacke. Han har inte en chans.

Edvard Munch var ingen kvinnohatare som Strindberg, men kvinnor skrämde honom och svartsjukan bar han alltid med sig. Gång på gång tecknade och målade han horan och madonnan, kvinnans "tre åldrar" – som den åldrade, svartklädda kvinnan, modern i livets mitt och flickan med dockan.

Mannen, då? Han sitter ensam på stranden som i Melankoli, medan en kvinna han nog aldrig kan nå står i bakgrunden.

Edvard Munch levde som många andra i den tidens konflikt mellan befrielsen från förlegad moral och utsatthet inför de öde landskap som naturvetenskapen öppnade och som fick henne att längta efter ett förlorat paradis. Gud var död (Nietzsche) och psykoanalysen öppnade själens källarskrubbar.

I bakgrunden fanns det sena 1800-talets politiska och sociala dramer: den moderna stadens födelse, industrialismen, kaféerna, den politiska radikalismen, individens frigörelse, patriarkatets motstånd, kvinnorörelsen. Men Edvard Munch levde med fokus på individen, på sig själv, liksom många andra konstnärer och författare vid den tiden. Det var kanske en nödvändig del av uppbrottet från ett stelnat borgerligt och förtryckande samhälle. Samtidigt kan man fundera över deras samhälleliga omedvetenhet.

Edvard Munchs konflikter kom ikapp honom. Alkoholiserad och fysiskt och psykiskt utmattad vårdades han på en klinik i Köpenhamn. Så småningom flyttade han hem till Norge och 1916 köpte han gården Ekely utanför Oslo, där han levde isolerad och målade en rad starka självporträtt: en gammal man som vankar i natten, eller står vid sin säng som vid en dödsbädd.

Edvard Munch avled drygt 80 år gammal 1944.

Fakta: 

Edvard Munch

• Född 12 december 1863 i Løten, död 23 januari 1944 i Ekely utanför Oslo. Många av hans sista verk har motiv från Ekely, där han bodde från 1916 fram till sin död. Kommunen rev hans hus 1960.

• Världsberömda Skriet – originaltitel Der Schrei der Natur – gjorde Munch i fyra versioner, två målningar och två pasteller. Den första målades 1893. Han gjorde även flera litografier av motivet, den första 1895. År 2004 stals både Skriet och Madonna från Munchmuseet i Oslo. De återfanns av polisen först två år senare.

• Munch räknas till de symbolistiska målarna och han utövade ett stort inflytande på de tyska expressionisterna. Han umgicks med många av tidens intellektuella och 1892 målade han August Strindberg.

• Nazisterna stämplade Munchs verk, liksom Picassos, Matisses, Gauguins och en rad andras, som "degenererad konst" och konfiskerade 82 verk. De flesta har återfunnits.

Annons

Rekommenderade artiklar

SVT sätter ord på tystnaden

SVT:s dokusåpa Konstkuppen och dess programledare Lena Philipsson har sågats av kritikerna. Niels Hebert tycker att programmet är ett exempel på genial folkbildning.

Fria Tidningen

Krönika: Måttfullhet en grogrund till censur

Vad handlade revolutionen i Egypten om, på ett allmänmänskligt plan? Hur såg Egypten ut innan den 25 januari 2011? Niels Hebert reflekterar kring ett möte med filmaren Amal Ramsis, vars dokumentär Forbidden hade Sverigepremiär i förra veckan.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu