Fria Tidningen

Konstnärer får fristad i Gävle

Som första kommun i Europa ska Gävle inrätta en fristadsplats för bildkonstnärer. "Vi har ett globalt ansvar för att värna om yttrandefriheten", säger Ylva Bandmann (MP), kultur- och fritidsnämnden.

Den 24 februari beslutade kommunfullmäktige i Gävle att inrätta en fristadsplats för en bildkonstnär. Bakgrunden är en motion från Miljöpartiet i Gävle.

– Som en välmående stad i ett välmående land har vi ett globalt ansvar för att visa solidaritet och för att värna om yttrandefriheten, säger Ylva Bandmann, miljöpartist och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Gävle.

En fristadsplats innebär att kommunen svarar för uppehälle och bostad under två år.

– Hittills har ju systemet med fristäder gällt författare och journalister. Det är bra. Men vi har velat markera att ett konstverk kan få stor genomslagskraft. Bilder sprids ju snabbt över hela världen, säger Ylva Bandmann.

Helt okontroversiellt var inte beslutet i Gävles kommunfullmäktige. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade emot.

Gävle blir den första kommunen i Europa som skapar en plats för en bildkonstnär. I Harstad i Norge har nyligen den första fristadsplatsen för musiker skapats.

Fakta: 

Fristäder

• Idén att starta ett nätverk av städer som erbjuder skydd åt förföljda författare kom i början av 90-talet genom organisationen International Parliament of Writers (IPW). Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996, Stockholm 1998, Uppsala 2008 och Malmö 2010. Städerna har tagit emot författare från bland annat Nigeria, Burma, Iran, Syrien och Bangladesh.

• Kulturrådet arbetar nu för en breddning av fristadsrörelsen. Den armeniske konstnären Narek Aghajanyans situation har väckt frågan om att inrätta en fristad för konstnärer.

• Det är ännu oklart vilken konstnär som ska få fristadsplatsen i Gävle.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu