Maria Gardfjell (MP): "Aktiv oppositionspolitik kan ge resultat" | Fria.Nu
Uppsala Fria

Maria Gardfjell (MP): "Aktiv oppositionspolitik kan ge resultat"

Uppsala Fria ställer fem frågor till Uppsala kommuns tio kommunalråd, vi publicerar de nio svar vi fått. Vi vill veta hur de politiska resonemangen lyder för 2013, liksom vilka lärdomar som kan dras av det politiska arbetet 2012.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Att fortsätta ta ansvar för ekonomin så att kvaliteten i välfärden långsiktigt kan garanteras samt fortsätta utveckla Uppsalas attraktivitet i bred bemärkelse.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Utmaningarna ligger i att balansera underhåll av det vi har och att investera i nytt. Vi måste ta ansvar för den verksamhet som finns men vi måste också möta det långsiktiga behovet och möta framtiden. Det är en positiv utmaning vi delar med andra kommuner som växer.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Det blir spännande att se redan fattade beslut slå igenom. Möjlighet att arbeta heltid är en sådan reform. Sedan finns stora möjligheter att fortsätta underlätta för Uppsalaborna genom mer valfrihet i välfärden, en utvecklad stadsmiljö och fler bostäder i olika former.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Under de senaste åren har jag och mina partikollegor gjort många studiebesök i olika välfärdsverksamheter. Det gjorde vi även under 2012. Många medarbetare och Uppsalabor efterfrågar mer valfrihet och bättre arbetsvillkor. Det är två frågor som jag tänker fortsätta arbeta med.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Inget under 2012 var så allvarlig att vi kan prata om misslyckande. Däremot finns ständigt nya utmaningar. Det finns alltid saker som kan göras ännu bättre.

 

Marlene Burwick (S), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Kunskap och arbete. Det är genom att satsa på fler jobb och på ökad kvalitet i skolan som vi bygger Uppsala starkt.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– S är i opposition, vi har en borgerlig allians som säger nej när vi föreslår samtal över blockgränsen för att lösa problem som ungdomsarbetslöshet eller barnfattigdom, en allians där partierna är upptagna med att positionera sig internt.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Socialdemokraterna har partikongress i april 2013, här kommer vi att diskutera och mejsla fram skarpa förslag för fler jobb och en bättre skola. Kongressen kommer också ge oss energi och glädje inför den kommande valrörelsen.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– I och med valet av Stefan Löfven som partiledare har situationen blivit mer stabil i vårt parti och vi har fått möjlighet att prata politik och nu ser vi att många vänder sig med förhoppningar till S. Men vi har ett stort jobb kvar att göra för att få väljarnas förtroende och ett maktskifte på valdagen.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Upptäckten av de många mögliga och dåliga förskole- och skollokalerna.

 

Ebba Busch (KD), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Kommunen ska gå från myndighetskultur till medborgarservice. Lätt att få rätt kontakt med kommunen, garantitider ska ges för barnomsorgsplats och bygglov så som det nu görs för vårdboendeplats. Ökad kvalitet och värdighet genom en äldrepeng för äldreomsorgen som ger valfrihet och medborgarinflytande.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Att få tiden att räcka till. En stor kommun med en stor organisation gör att det ibland tar lång tid för nya idéer och arbetssätt att sätta sig men när det väl sker så får det stort genomslag.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Om regeringen säger ja till Kristdemokraterna i Uppsalas förslag om att Uppsala ska ansöka om att bli testkommun för att bygga billigare och mindre bostäder så kan vi bygga ännu fler bostäder utöver att vi redan nu bygger mest per invånare i hela Sverige.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Vi måste arbeta ännu hårdare för att leverera det som är välfärdens kärna och skära sådant som är behjärtansvärt men som inte är vårt basuppdrag och istället ge tillbaka medborgarnas pengar genom sänkt skatt så att fler kan leva på sin egen lön.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– De fyra oppositionspartiernas bitvis oklara finansiering av sina förslag och ständiga motarbetande av människors rätt att bestämma och välja själva.

 

Cecilia Forss (M), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Som ordförande i regionförbundet har den fortsatta tillväxten i regionen högsta prioritet. Det är den som lägger grunden för välfärden. Som ordförande i barn- och ungdomsnämnden är ännu bättre resultat för alla elever i skolan viktigast. De lägger grunden för ungas möjligheter att uppnå sina livsdrömmar.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Uppsala påverkas av den ekonomiska nedgången i andra delar av världen trots att Sverige har Europas starkaste ekonomi. Största svårigheterna blir att göra de ekonomiska prioriteringarna i verksamheterna.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Det känns som att en modern syn på skolans uppdrag nu efter några års anpassning genomsyrar verksamheten och att vi kommer att se resultat redan 2013. Betygen i årskurs 6 blir jätteviktiga. Två stora satsningar från regeringen ska påbörjas under 2013, satsningar på inno­vationer och på infrastruktur. Fungerande transporter behövs för att människor skall kunna jobba. I en kunskapsregion som Uppsala samlas innovativa krafter och vi räknar med bättre möjlighet att stödja dessa så att nya jobb skapas. Dessa är region­förbundets viktigaste uppgifter och vi har fått goda förutsättningar.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Omorganisation löser inte alla problem. Det visste jag visserligen förut, men det blev än tydligare under 2012.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Att de nya förskoleplatserna inte blev klara till januari 2013, utan temporära lösningar behöver sättas in under januari och februari.

 

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Klimatomställningen och skolan. Jag är också invald i LRF:s politiska råd vilket gör att jag ska ägna mig åt landsbygdsfrågor – även där är klimat och skola viktigast.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Att regeringens politik innebär att kommunerna får ökade kostnader bland annat ökade försörjningsstöd. Det tillsammans med ett mer ekonomiskt pressat läge gör att risken blir stor att den styrande alliansen fortsätter spara på skolan.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Ser tecken på att klimat och natur är på väg upp på agendan igen.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Att aktiv oppositionspolitik kan ge resultat. Det är viktigt att från Miljöpartiets sida lägga så konkreta och genomförbara förslag så att de känns attraktiva för majoriteten att göra om sina förslag. På så sätt kan man som oppositionspolitiker konkret bidra till att förändra. Man kanske inte får äran, men det viktiga är trots allt förändringen.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Att lärarlönerna inte höjdes kraftigt. Och att betong­alliansen i Uppsala tog beslut om att bygga i Seminarieparken.

 

Stefan Hanna (C), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Jobbfrågor, då problemen i ekonomin tilltar och kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Barnomsorg och skola. Vi måste säkra tillgång till barnomsorg och anpassa gymnasieskolans elevtapp genom att lämna några befintliga lokaler.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Vi närmar oss val och de allt svårare tiderna gör alla frågor svårare att hantera politiskt.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Jag anser och tror att folkhälsoarbetet får mer utrymme för att förbättra för våra invånare nu, men också i framtiden.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Att vissa politiker tror att de äger vissa frågor bara för att det parti de företräder har fått Alliansens ledaruppdrag. Alliansen är ett lag och det är förhoppningsvis bara undantagsvis som vi inte kan enas. Som till exempel runt Seminarieparken.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Att berörda nämnder och tjänstemän återigen misslyckades att säkra tillräckligt med barnomsorgsplatser.

 

Mohamad Hassan (FP), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Fler elever ska klara gymnasieexamen och att fler människor ska få arbete.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Den ekonomiska utvecklingen. Lågkonjunktur kan innebära fler arbetslösa och mindre skatteintäkter som i sin tur gör det svårare att satsa på skola, vård och omsorg.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Vi gör om hela arbetsmarknadsområdet och skapar en organisation som verkligen ser till helheten. Det kommer att ge möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden och bryta utanförskap. Vi har också en mycket intressant upphandling för arbetsmarknadsåtgärder och svenska för invandrare som är mer flexibel och individanpassad. Vi har beslutat att bilda tre nya bolag i kommunen. Det ena är ett skolfastighetsbolag, jag som har varit drivande för bildandet av bolagen är övertygad om att det kommer att skapa bättre möjligheter att hantera våra lokaler mer professionellt, så att rektorerna framöver ska kunna ägna sig åt undervisning och kvalitet.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Jag tar med mig processen från GUC. Under våren 2012 målade jag en positiv bild av övertagande av skolan. Sedan visade det sig några månader senare att underskotten var för stora och för svåra att hantera på det sätt som jag trodde. Lärdomen är att man ska vara försiktigare med sina uttalanden.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Även om jag tycker att beslutet att flytta GUC var rätt utifrån de förutsättningar som gällde så var det ändå tungt. Det andra är att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppvisade så stort underskott.

 

Erik Pelling (S), kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Bostadsbristen och klimatfrågan är tillsammans med arbetslösheten Uppsalas största utmaningar. Genom en politik för fler bostäder och klimatsmarta investeringar skapar vi också fler arbetstillfällen i Uppsala.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Moderaternas dominans i den borgerliga alliansen gör det tyvärr svårt att hitta breda överenskommelser för Uppsalas utveckling. Exempelvis Folkpartiet har i flera frågor annars legat nära oss, men har inte vågat ta steget.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Vi drar nu igång en stor samtalskampanj med Uppsala­borna. Vi är övertygade om att det kommer att ge oss värdefull input om hur vi kan utveckla Uppsala och vilka förväntningar som finns.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Att vi efter hårt arbete fick den borgerliga alliansen att backa från sitt beslut att lägga ned buss 801 – arbetslinjen till Arlanda visar att det går att påverka även i opposition. Det kommer vi att fortsätta med under 2013.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Att vi inte rört oss när det gäller arenautbyggnaden är ett misslyckande. Istället har mycket onödig energi lagts på att lägga krokben för den arena vi har – Fyrishov – som nu står inför besparingar.

 

Ilona Szatmari Waldau (V) kommunalråd

Dina två viktigaste politiska frågor 2013?

– Det är svårt att se ut bara två frågor, men ska jag lyfta något så är det att vi måste satsa på skolan, alliansens nedskärningar har fått pågå för länge. Jobben är en annan viktig fråga, samtidigt som personer med funktionsnedsättning inte får sina rättigheter tillgodosedda och äldreomsorgen blir allt mer pressad går människor arbetslösa.

Största svårigheterna för det politiska arbetet det kommande året?

– Alliansens politik och det faktum att Vänsterpartiet är i opposition. Jag är orolig för att alliansen ska skynda på privatiseringspolitiken för att låsa fast en ny majoritet efter valet 2014 i avtal med privata driftsformer.

Nya möjligheter som du kan se för det politiska arbetet under 2013?

– Då lägger vi upp strategin inför valrörelsen 2014, 2013 kommer mycket att handla om att summera och blicka framåt. Under 2012 har Vänsterpartiet jobbat mycket med intern organisation och 2013 räknar jag med att Vänsterpartiet som parti kommer att bli mer synligt och aktivt utanför den parlamentariska politiken.

Politisk lärdom från föregående år som du tar med dig in i framtiden?

– Det går inte att lyfta fram en speciell lärdom. Jag förvånas dock över det mediala genomslag som blev när jag var en av få politiker som var med när Uppsala Stadsmission anordnade en utesovarnatt för att uppmärksamma de hemlösas situation.

Förra årets politiska ”värsting”, det vill säga det största politiska misslyckandet/bottennappet?

– Vi drev många viktiga frågor förra året och i de flesta fall fick vi inget gehör och vi påverkade alliansens politik i begränsad omfattning. Färskast i minne av misslyckandena är bildandet av pensionsstiftelsen i december, där stod vi ensamma mot spekulation. Övriga partier beslutade att lägga kommunens pensionspengar i räntebärande värdepapper.

Annons

Rekommenderade artiklar

Första soppköket på söndag

Initiativet Soppkök Uppsala startades i oktober och har hunnit med en klädinsamling före soppremiären som sker på Stortorget i Uppsala på söndag klockan elva.

Uppsala Fria

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu