Fria Tidningen

Civila afghaner i skottlinjen

Parallellt med att USA drar ned sin truppnärvaro har talibanerna intensifierat attackerna mot afghanska säkerhetsstyrkor. Men oavsett vem som är måltavlan hamnar civilbefolkningen, som i den östliga provinsen Laghman, alltjämt i skottlinjen.

Det är trafikstockning på vägen som förbinder Laghmans provinshuvudstad Mehtar Lam med Jalalabad road. En sprängladdning, detonerad av talibanerna föregående natt, har slitit upp den ena vägbanan och från bägge håll försöker bilar att navigera runt den meterdjupa kratern och genom den upprörda folkmassan.

Att angripa infrastruktur är en av de strategier talibanerna begagnar sig av. Den senaste tiden har flera av Laghmans broar sprängts, vilket gör det svårt för afghanska säkerhetsstyrkor att ta sig till de byar på landsbygden där den fundamentalistiska rörelsen har sina fästen.

En annan strategi är att sätta upp egna vägspärrar. Samma förmiddag som Fria anländer till Mehtar Lam larmar Anso – de ideella organisationernas gemensamma varningssystem – om en checkpoint på vägen till distriktet Alingar, knappa tre mil från provinshuvudstaden.

– De kollar alla som åker förbi, vilka de är, vad de heter, vad de jobbar med. För mig skulle det bli problem att passera eftersom jag inte har skägg. Om de tar dig vet du aldrig vad som kan hända, säger Mohammad Arif Adil, administrativ chef på Svenska Afghanistankommitténs lokala kontor.

Det är här – i provinserna i öster och söder som gränsar mot Pakistan – som talibanerna är som starkast. Och det är alltjämt här striderna är som mest intensiva och skördar flest civila offer.

– Hon kom hit för fem dagar sedan men det är först i dag vi har kunnat operera. Nu har vi plockat ut splittret som orsakade infektionen, säger förstekirurgen på Laghmans provinssjukhus, medan han visar en röntgenplåt över Hossein Jamalas ben.

Hon är 14 år gammal och på grund av bedövningen knappt vid medvetande, blicken flackar plågat runt i rummet. Vid hennes sängkant vakar farbrodern Ahmadullah. Han ser trött ut och låter uppgiven när han berättar vad som hänt.

– Det var bråk mellan talibanerna och regeringen.

2014 ska merparten av de amerikanska trupperna lämna landet, och i Laghman har reträtten redan inletts. Från amerikanskt håll har uttryckts förhoppningar om att tillbakadragandet ska ha en dämpande inverkan, men Mohammad Arif Adil tvivlar.

– Utifrån mitt perspektiv skulle jag vilja säga åt dem att de inte behöver döda varandra nu när USA är borta, att vi alla är afghaner. Men de kommer säga att ”USA byggde den här regeringen, den är vår fiende”.

Den senaste tidens utveckling tycks ge honom rätt. Talibanerna har i högre utsträckning börjat rikta sina angrepp mot afghansk polis och militär, och i en kommuniké nyligen förklarade rörelsens ledare Mulla Omar att infiltration av statliga trupper är en strategi som framöver kommer att bli ”mer omfattande, organiserad och effektiv”.

För civilbefolkningens säkerhet spelar det dock mindre roll vilka de stridande parterna är. Samma sak gäller för provinssjukhuset, som regelbundet tvingas utnyttja sin ansträngda kapacitet till max.

– Ibland händer det att vi får in 30 allvarligt skadade efter en explosion, säger sjukhusdirektören Mohammad Jan. Då sätter vi in alla läkare, även barnläkarna och kvinnorna från gynekologen. Och vi från administrationen kommer också ned och försöker hjälpa till.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Vi är emot krigsherrarna, fundamentalism och ockupationen”

Med den egna säkerheten som insats har det afghanska Solidaritetspartiet tagit strid mot korruption, religiös konservatism och den starkes rätt. Fria Tidningen träffar en sekulär vänsterrörelse som kritiserar de mäktiga krigsherrarna, vill kasta ut de utländska trupperna och bedriver ett metodiskt jämställdhetsarbete. Men som också när klassiska konspirationsteorier.

Fria Tidningen

Antalet tropiska stormar kan öka

Innan ”superstormen” Sandy drog in över USA:s östkust orsakade den förödelse i flera länder i Karibien. Och fler svåra stormar kan väntas när den globala uppvärmningen fortsätter.

Fria Tidningen

Kolet hotar klimatmålen

Trots åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser och satsningar på renare energikällor vinner kolet mark – i synnerhet i Europa. Utvecklingen visar att mer radikala åtgärder behövs för att nå klimatmålen, menar forskare och miljöorganisationer.

Fria Tidningen

Afghansk maktkamp inför USA:s reträtt

Under 2014 lämnar de utländska trupperna Afghanistan. Många befarar att den bräckliga statsapparaten inte ska klara av att sköta säkerheten och att de sociala framsteg som trots allt uppnåtts sedan 2001 ska gå förlorade. Ännu fler fruktar att talibanerna återigen ska ta makten. De enda som är säkert är att Afghanistan går en osäker framtid till mötes, och att maktkampen inför uttåget redan har börjat.

Fria Tidningen

Klimaforum vill skapa nätverk

När politiker sviker måste folket ta ledningen. Det menar arrangörerna bakom Klimaforum 09, den konferens som parallellt med FN-toppmötet samlat hundratals radikala röster för att dela erfarenheter och diskutera alternativ.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu