Skånes Fria

Ostlöpe bortglömd djurrättsfråga

Att välja bort kött från sin matsedel är något som fler och fler gör, men vegetarianer som använder ost i matlagningen är ofta omedvetna om att nästan all massproducerad svensk ost innehåller ostlöpe. Över 90 procent av all svensktillverkad ost innehåller animaliskt löpe, som framställs av malda kalvmagar.

Di-kalvarna som används slaktas vid två till tre veckors ålder. En kalvmage räcker till cirka 300 kilo ost.

Enligt branschorganisationen Svensk mjölk äter varje svensk 19 kilo ost om året.

– Det är konstigt, men det är helt enkelt inte en fråga här i Sverige. Jag tror att det beror på okunskap och att folk egentligen inte vet vad löpe är. Om man är ute på restaurang och ställer frågan om det finns löpe i osten vet ofta inte heller personalen, säger Camilla Bergvall, ordförande i Djurens rätt Helsingborg.

I många andra länder används vegetabiliskt löpe och i Storbritannien är det rentav svårt att hitta en ost som inte pryds av den vegetariska märkningen ”suitable for vegetarians”. Dock får man enligt svensk livsmedelslag inte använda begreppet vegetabiliskt löpe. Löpe som inte utvunnits ur kalvar benämns ”ystenzym” eller ”mjölkkoagulerande enzym”.

Camilla Bergvall arbetar själv på en helvegetarisk restaurang i Malmö och förvånas ständigt över hur dåliga kunskaperna är om vegetarisk kosthållning.

– Det här är något som skolorna borde ta tag i. Jag tycker kanske särskilt att de som utbildar sig inom livsmedel borde få åtminstone grundläggande kunskaper om vegetarisk mat. Man hade också kunnat lära sig lite mer på hemkunskapen vad olika produkter innehåller och vad olika ingredienser, som löpe, faktiskt är.

Livsmedelsverket har inga uppgifter på hur stor del av den svenska osttillverkningen som använder animaliskt löpe, utan hänvisar till Livsmedelsinstitutet, som i sin tur hänvisar till mejeribranschen. Att nästan all svensk ost innehåller löpe förklarar branschorganisationen Svensk mjölk med att tillverkningen är traditionsbunden.

– Anledningen till den stora andelen bovint löpe är att våra hårdosttillverkningstraditioner bygger på mycket gamla hantverkstraditioner, där man använt löpe från kalv.

Dessutom anser många på mejerierna att den lagrade osten får bättre smak och kvalitet med bovint löpe, förklarar Joakim Larsson, kommunikationsstrateg på Svensk mjölk.

Företaget Kemikalia i Skurup har i stort sett monopol på ostlöpetillverkningen i Sverige. I dag är företaget helägt av ett bolag i Österrike. Förutom ostlöpe tillverkar och marknadsför Kemikalia vitaminer och vitaminprodukter, livsmedelsfärger, kulturer, konserveringsmedel samt salter. Ostlöpen framställs och säljs i flytande form. Omsättningen uppgår till cirka 50 miljoner kronor om året och 40 procent av tillverkningen går på export.

På Djurens rätt har man valt att inte lyfta ostlöpe som en huvudfråga, eftersom man inte rekommenderar en lakto-vegetarisk kost, då man motsätter sig mjölkindustrin. Camilla Bergvall tycker dock att frågan behöver drivas.

– Djurens rätt är ju en kampanjorganisation som arbetar med ett stort antal frågor. Egentligen borde vi ha en organisation som arbetar uteslutande med lobbying på matsidan, för det området är så stort.

Hon ser frågan om ostlöpe som en allvarlig fråga dels för att det handlar om stora volymer di-kalvar som går åt i produktion, och dels för att importen av löpmagar innebär transporter över väldigt långa avstånd.

– Ostlöpe är ett bra exempel på ett område där många människor, även icke-vegetarianer, hade föredragit ett vegetabiliskt alternativ. Det krävs mer utbildning och information för att väcka frågan, säger Camilla Bergvall.

Fakta: 

Löpe

Löpe produceras i magen på däggdjur för att göra det möjligt för kroppen att bryta ned moders¿mjölken.

Löpe innehåller enzymet kymosin (som gör att mjölk ystar sig), det vill säga mjölken separeras till parakasein och vassle. Det är parakaseinet som används till ostframställning.

Begreppet löpe syftar på just det ämne som tas ur kalvars löpmagar. De kalvar som används för framställning av löpe är alltså väldigt unga di-kalvar. Livsmedelsindustrin får därför inte kalla vegetabiliska enzymer för löpe. Löpe som inte utvunnits ur kalvar benämns ”ystenzym” eller ”mjölkkoagulerande enzym”.

Vid modern framställning av löpe tar man djupfrysta kalvmagar och maler dem. De läggs sedan i en enzymextraherande lösning och så tillsätter man syra. Efter neutraliserande av syran filtreras löpet i flera steg och koncentreras till önskad styrka. I Sverige kommer den mesta löpen från import, i första hand från Australien och Nya Zeeland, eftersom det antal kalvar som slaktas i landet inte räcker till Sveriges ostproduktion.

Det finns många olika alternativ till animaliskt producerad löpe. Bland annat kan man ysta mjölk med citron, vinäger, fil, yoghurt eller lime.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ostlöpe bortglömd djurrättsfråga

Att välja bort kött från sin matsedel är något som fler och fler gör, men vegetarianer som använder ost i matlagningen är ofta omedvetna om att nästan all massproducerad svensk ost innehåller ostlöpe. Över 90 procent av all svensktillverkad ost innehåller animaliskt löpe, som framställs av malda kalvmagar.

Skånes Fria

© 2024 Fria.Nu