Fördjupning


Mattias Pettersson • Researchgruppen
Göteborgs Fria

Göteborgs extremhöger försöker ena rörelsen

Under 90-talet rapporterades det för fullt om den svenska naziströrelsen. Sedan blev det relativt tyst – men den nazistiska organiseringen fortsatte. I Göteborg hade naziströrelsen sina glansdagar i mitten av 00-talet då Göteborgs Fria Nationalister lanserades. Med Sverigdemokraternas intåg i riksdagen hoppades många nationalister på medvind för rörelsen. I stället blev det tvärtom. Interna splittringar såväl lokalt som på riksnivå har gjort att 2011 är året då den högerextrema kartan ritas om. Nyligen bildades dock en ny naziströrelse som vill försöka skapa enighet i leden. Fria Tidningar, i samarbete med Researchgruppen, kartlägger det senaste decenniets högerextremism i Sverige och i Göteborg.

Det var en brokig skara som samlades för att demonstrera mot moskébygget den 21 maj i år: öppet nazistiska grupper, medlemmar i fotbollsfirmor och nationaldemokrater. Bakom avspärrningarna vid Ramberget på Hisingen steg ilskan bland det knappa hundratal personer som ställt upp sig. Men ilskan riktades inte bara mot moskén, eller motdemonstranterna som var på plats, den riktades också mot varandra. En erfaren veteran inom Göteborgs extremhöger har sedan dess försökt ena en splittrad rörelse under ett nygammalt varumärke – Nationell Ungdom.

Mosképrotesten den 21 maj utlystes redan i januari på nätforumet Facebook. Alla olika fraktioner inom extremhögern visade intresse att vilja delta, men alla hade reservationer att de endast ville delta om vissa andra grupper inte gjorde det.

Huvudarrangör var Försvarskåren Sveriges Självförsvar, som i stort endast drevs av en person och som enligt sin hemsida ville starta en underrättelsetjänst, egen polis och paramilitär verksamhet för personer av ”nordisk germansk härkomst”. Försvarskåren Sveriges Självförsvar jublade när de fick höra att den nybildade antiislamska organisationen Swedish Defence League och dess moderorganisation English Defence League skulle komma för att delta. När English Defence Leauge frågade om även deras judiska division fick delta brakade de interna stridigheterna lös. Nyhetsbloggen Nationell.nu larmade om judisk infiltration och medarrangören Nationaldemokraterna rasade.

Saken blev inte bättre när det avslöjades att en medlem i Försvarskåren Sveriges Självförsvars arrangörsgrupp misstänktes för sexuellt utnyttjande av minderårig. Personer ur nätverket Fria Nationalister gick in och tog över det praktiska arrangerandet på plats, riggade upp ljudanläggningen och delade ut banderoller. Organisationen Nordisk Ungdom ställde sig på behörigt avstånd. När väl English Defence League dök upp med sina engelska fanor brast hälften av demonstranterna ut i jubel, medan andra halvan buade.

Mosképrotesten på Hisingen blev en talande illustration över hur splittrad extremhögern är. Dels delad mellan den extremhöger som främst vänder sig mot islam, är pro-israelisk och förkastar nazismen och den extremhöger som är etno-nationalistisk, där antisemitismen är en bärande pelare. Men också mellan de som ser parlamentarismen som arenan för politisk kamp och de som ser gatorna som den viktigaste platsen att agera på.

Att splittringen blir extra tydlig i Göteborg är ingen slump. Flera faktorer har bidragit till att extremhögern i staden haft svårt att utveckla en kontinuitet och ständigt brutit samman och nystartat. Extremare än resten av landet, så har rörelsen alltid sett ut här. De våldsbenägna delarna har varit lite mer våldsbenägna, de intellektuella delarna lite mer intellektuella. Mer än i någon annan stad har extremhögern kommit att flyta samman med fotbollshuliganer, drogmissbruk och social utslagning. Lägg dessutom till att Göteborg haft en militant antifascistisk rörelse som svarat nazisterna med våldsamma medel vilket satt dem under stor press.

Ett nytt ungdomsförbund lanseras

Nyligen påbörjades ett nytt försök att nå enighet. Den 24 september i år lanserades en ny rikstäckande nationell organisation i Sverige: Förbundet Nationell Ungdom. Organisationen har förberetts ett halvår i det tysta. På Nyköpingshus i Södermanland lanserades förbundet officiellt med en ceremoni. Fanor och tält hade satts upp på slottsgården. Ledarna för flera andra nationella organisationer närvarade för att visa att de inte såg det nya ungdomsförbundet som en konkurrent. Det underlättades av att ungdomsförbundet inte är direkt knutet till partiet Nationaldemokraterna – utan till partiets tidning Nationell Idag.

Nationell Idags chefredaktör talade på ceremonin och förklarade att de stod bakom finansieringen och hade anställda som på arbetstid jobbat med att starta upp förbundet. Pengar finns eftersom Nationell Idag är den första högerextrema tidningen med statligt presstöd. Tält, ljud, mat – allt på öppningstillställningen var bekostat därifrån. I gengäld ska det nya ungdomsförbundet fungera som en distributionskanal för Nationell Idag och sköta gratisutdelningar lokalt.

På en uppspänd duk mot borgväggen visades lanseringsfilmen: sammanbitna rakade män som trädde fram ur en dimma. ”Kliv fram”, uppmanade filmen. På organisationens hemsida läggs det upp rapporter från det första halvårets verksamhet: tidningsutdelningar, skogsvandringar, besök på museer och fornminnen för att studera den svenska historien, kampsportsträningar, insamlingar av kläder till svenska hemlösa, gemensamma övernattningar i armétält. Som en slags nationell scoutorganisation.

De flesta av medlemmarna kommer direkt från den nyligen nedlagda organisationen Fria Nationalister. Från Göteborg var det samma personer som stigit fram och skött allt praktiskt på plats kring moskédemonstrationen i maj, medan deras nya organisation fortfarande var hemlig och i uppbyggnadsfasen. Även om Förbundet Nationell Ungdom som talespersoner lyfter fram två unga aktivister boendes på Gotland, finns i bakgrunden personer med en lång bana bakom sig inom extremhögern. En av dem är en 35-årig veteran inom Göteborgs extremhöger, som vi fortsättningsvis kommer att kalla Veteranen.

På nätforumet Flashback förklarar en av de i bakgrunden ledande medlemmarna att det nya förbundet inte ska ses som ”Fria Nationalister 2.0, utan snarare Nationell Ungdom 2.0”.

Så växte Nationell Ungdom fram

Den första versionen av Nationell Ungdom växte fram ur vitmakt-rörelsen i slutet på 90-talet. Dess starkaste fäste var Västsverige, där Veteranen var en av organisatörerna. I Göteborgsområdet hade organisationen flera lokalgrupper i olika stadsdelar och kranskommuner.

Organisationens lärofader hette inte Adolf Hitler utan Corneliu Codreanu, som på grund av sin lämplighet som motiv för ikonbilder brukar kallas ”extremhögerns Che Guevara”. Han var ledare för det rumänska Järngardet under tiden före andra världskriget, det är en av de brutalaste fascistiska kamporganisationerna – ökända för sin brutala massaker 1940 på Rumäniens judar. Nationell Ungdom hämtade hela sin organisationsmodell från Järngardet.

Organisationen blev inte långvarig, men har fortsatt att vara en självklar referenspunkt för de efterföljande nationella grupperingarna. Inre konflikter slet sönder Nationell Ungdom i två delar. Den ena samlades kring Svenska Motståndsrörelsen, en av de mest slutna våldsinriktade grupperingarna, högt upp på säkerhetspolisens övervakningslista. Den större delen av Nationell Ungdoms medlemmar anslöt sig i stället till Nationaldemokraterna, när dessa bildades 2001, för att ta med sig sina erfarenheter in i partipolitiken.

Veteranen bidrog till att bygga upp Nationaldemokraternas lokalavdelning. Den gamla Nationell Ungdom-kretsen från Västsverige blev dock inte långvarig i partiet. Efter en kort tid gick man ur och skapade istället Nordiska förlaget och Nordiska förbundet. Nordiska förbundet fungerade som en ideologisk tankesmedja. I Göteborgstrakten organiserade de föreläsningsserier och seminarier.

Förlaget introducerade den franska nya högerns teorier i Sverige, en teoribildning som försökte förnya den ideologiska fascismens idétradition. Deras teorier om "etnopluralism", en uppdaterad kulturell version av rasbiologi, kom att forma Nationaldemokraternas partiprogram.

Info-14 etablerar sig i Göteborg

Nordiska förbundet fyllde en viktig betydelse inom extremhögern genom sitt innovativa användande av sociala medier: de grundade det framgångsrika nätcommunityt Nordisk.nu med bortåt 20 000 medlemmar, bloggportalen Motpol och det egna uppslagsverket Metapedia. Förbundet försökte också skapa en ny rörelse inspirerad av den tyska modellen med fria aktionsgrupper – men där mötte de på motstånd. Det organisationsprojektet hade nämligen mutats in av nyhetssidan Info-14, arrangörerna av den stora årliga demonstrationen i Salem utanför Stockholm.

Nyhetssidan Info-14:s rapportering av aktioner och fria aktionsgruppers aktiviteter fick tydligast samband i Göteborg. Genom sin mobilisering till Salemmanifestationerna knöt Info-14 kontakten till en ny generation unga aktivister i Nationaldemokraternas ungdomsförbund. De genomförde utdelningarna av flygblad inför Salem, skötte den västsvenska mobiliseringen och arrangerade bussresor till manifestationen.

I rapporteringen gav Info-14 dem ett namn: Göteborgs Fria Nationalister, GFN. GFN blev modellen för hur nyhetssidan försökte skapa ett nätverk av oberoende nationalister i hela Sverige, som formaliserades till riksorganisationen Fria Nationalister.

Göteborgs Fria Nationalister lanserades med en smäll en sen kväll i början av april 2005 då ett tjugotal unga män med bakgrund i Nationaldemokraternas ungdomsförbund och Nationell ungdom attackerade en konsert på Musikens Hus i Majorna. Tidigare under dagen hade ett par nazister blivit misshandlade i närheten och telefonkedjor startades för att samla ihop aktivister som var beredda att hämnas. När de steg av spårvagnen i Majorna misshandlades först en förbipasserande man och kort därefter misshandlades även tre konsertbesökare. Polisen grep flera av gärningsmännen kort därefter och i de efterföljande rättegångarna dömdes de till allt ifrån 18 månader till flera års fängelse.

Händelsen kunde ha blivit ett hårt slag mot gruppen, men i stället fick den motsatt effekt. Info-14 gjorde en stor nyhet av händelsen, samlade in pengar till böterna och Fria Nationalister spreds som nätverk. För GFN innebar det en stor medlemstillströmning. Dessa var i många fall unga män från IFK Göteborgs våldsamma supportrar.

GFN kom att fungera som en skyddsstyrka för andra nationella grupper, de slöt upp på andras arrangemang för att skydda dem, ifall militanta antifascister skulle dyka upp och attackera deras aktiviteter. De kommande åren kretsade verksamheten framförallt kring gatuslagsmål med antifascister.

När GFN under sommaren 2007 stod på höjden av sin aktivitet inträffade ett antal incidenter där IFK:s huliganer pekades ut i media för olika bråk som nazister legat bakom. Eftersom huligankulturen har starka normer kring att hålla sina slagsmål opolitiska tvingades fotbollsfirman börja städa upp. De nazister som deltog i både firmaslagsmål och GFN-tillställningar blev tvungna att välja mellan huliganismen eller deras politiska verksamhet. De allra flesta valde bort sitt politiska engagemang.

Göteborgs extremhöger faller samman

Medan nätverket Fria Nationalister växte i övriga landet började Göteborgs Fria Nationalister falla sönder av både sina inre problem och yttre tryck. När Nordiska Förbundet i det läget försökte lansera sitt egna liknande konkurrerande aktivistnätverk, ledde det till en bitter konflikt mellan de två miljöerna. I det läget valde Veteranen sida och anslöt sig till Info-14:s nätverk. Konflikten bröt sönder Nordiska Förbundet. Ledningen i förbundet dömdes till fängelse efter att ha brutit sig in hos Veteranen och under pistolhot försökt ta tillbaka sitt kundregister från honom.

Kvar i Göteborg fanns bara en organisation, Svenska Motståndsrörelsen, men denna har aldrig lyckats få ett stabilt fäste. Efter att flera av de drivande aktivisterna fått fängelsestraff för attacker mot Rättvisepartiet Socialisternas torgmöten avtog även deras verksamheter.

Den del av firmakulturen som tidigare lockats av grupper som GFN börjar i stället söka sig till Swedish Defence League med dess antimuslismska budskap. Inspirationen kommer från English Defence League som har uppkommit ur engelska fotbollsfirmor och spridit sig internationellt till fotbollsfirmor genom sin användning av sociala medier, Facebook och Youtubefilmer från sina konfrontativa marscher.

Så när moskédemonstrationen vid Ramberget hölls samlades spillrorna av en tidigare stark rörelse. Det är dessa bitar som Veteranen och Förbundet Nationell Ungdom nu försöker lappa ihop. Man arbetar för att återvända till där rörelsen stod för tio år sedan, under Nationell Ungdoms glansdagar. Cirkeln har slutits.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nya tider för svensk högerextremism

Högerextremismen

Sveriges högerextrema strömningar har på senare tid närmat sig varandra och flyttat fram positionerna. Nya Tider spelar en central roll i denna utveckling.

Fria Tidningen

Nya unga europeiska extremhögern: ”Detta är en krigsförklaring”

Högerextremismen

En ny ung fascism växer fram i Europa. Beväpnade med fläsksoppa och grismasker provocerar de religiösa grupper och skapar debatt. De kallar sig identitärer och har förklarat det mångkulturella samhället krig. Ett kulturkrig. Fria och Research­gruppen tittar i vår fortsatta granskning av den europeiska högerextremismen på hur den franska 68-rörelsen och en italiensk kommunist inspirerade högern till nytänkande och vad som egentligen döljer sig bakom grismasken.

Fria Tidningen

Högerpopulism vilse mellan historia och konservatism

Högerextremismen

För högerpopulistiska politiska partier är en positiv bild av det egna arvet viktigt, vilket FRIA tidigare berättat om när vi kartlagt högerextrema partier och grupper i de skandinaviska länderna. Nu blickar vi med hjälp av forskarna och författarna Cordelia Hess och Tobias Alm söderut, till Tyskland där en positiv identifikation med den egna historien är högst problematisk. I dag finns inget högerpopulistiskt alternativ mellan konservativa CDU och högerextrema NPD.

Fria Tidningen

Ny nyhetstidning ska sätta extremhögern på kartan

Högerextremismen

En ny tidning har sett dagens ljus. Dispatch International är en nationalkonservativ tidning med internationell målgrupp och ett tydligt budskap. I första numrets ledare står skrivet att ”Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och västvärlden” och diskuterar vidare hur islam är det enskilt största hotet mot det fria ordet och demokratiska rättigheter i väst.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu