Fria.Nu

Regeringen stämmer EU-kommissionen

I början av oktober beslutade EU-kommissionen att upphäva förbudet mot det giftiga bekämpningsmedlet paraquat inom EU. Nu stäms kommissionen av regeringen och därmed ska frågan behandlas i EG-domstolen.

Miljöminister Lena Sommestad tycker att beslutet att stämma EU-kommissionen, som regeringen fattade i torsdags, är 'principiellt viktigt'.

- Jag har ända sedan frågan för första gången kom upp försökt att stoppa detta farliga ämne. Jag anser att paraquat är ett oacceptabelt bekämpningsmedel som inte hör hemma i ett hållbart jordbruk, säger Lena Sommestad.

Om andra länder stödjer regeringens inställning kan även de ställa sig bakom stämningen. Senast den 1 mars ska stämningen lämnas till EG-domstolen.

- Men behandlingen i EG-domstolen kan ta mellan ett och ett halvt och två år, säger Johan Hasslow, pressekreterare på miljödepartementet.

Paraquat är ett mycket giftigt bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs i till exempel oliv- och oljepalmsodlingar. Det är särskilt i fattiga länder som skadeverkningarna får allvarliga konsekvenser, med tusentals dödsfall som följd. I länder med hög analfabetism är det få som vet hur man skyddar sig på rätt sätt. Men även inom EU finns det rapporter om förgiftningar.

Pernilla Malmer, Svenska naturskyddsföreningens internationella jordbrukshandläggare, är mycket nöjd med regeringens beslut.

- Det är jättebra. Vi har lobbat mycket på regeringen för att beslutet ska överklagas, och vi har hela tiden varit överens med både regeringen och Kemikalieinspektionen om att paraquat ska vara förbjudet.

Tillsammans med den internationella miljö- och fackföreningsrörelsen ska även Naturskyddsföreningen lämna in ett överklagande inom kort.

Paraquat har varit förbjudet i Sverige sedan 1983.

Pernilla Malmer tror att kemibolagens påtryckningar är orsaken till att medlet tilläts av EU-kommissionen.

- Men vi menar att beslutet inte är förenligt med EUs direktiv. Man har rätt att förbjuda bekämpningsmedel inom EU på vetenskaplig grund. Då anses det inte som handelshinder, säger hon.

Malaysia är ett av få utvecklingsländer som har förbjudit paraquat. Det ses inte med blida ögon av kemikaliejätten Syngenta, som är den största tillverkaren av paraquat.

EUs beslut gav företaget luft under vingarna och nu försöker man få den malaysiska regeringen att upphäva förbudet.

I en artikel i malaysisk press sa John McGillivray, vd för Syngenta Crop Protection Sdn Bhd, att EU-beslutet är 'en klar indikation på att produkten är säker.'

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stockholm får kvinnomuseum

Kvinnors kamp är underrepresenterad på museerna, menar staden och öppnar ett kvinnohistoriskt museum nästa år.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu