• Botkyrka, en av 13 kommuner i länet som har stärkta rättigheter för den sverigefinska minoriteten.
Stockholms Fria

Botkyrka tar bort modersmålsstödet

"Enda sättet att få stöd i finska för många barn", säger aktivisten Andreas Ali Jonasson om modersmålspedagogerna.

Sedan 2010 ingår Botkyrka kommun i det finska förvaltningsområdet, vilket bland annat innebär att kommunen ska erbjuda barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska. I dag finns 59 kommuner i landet med detta stärkta skydd för den sverigefinska minoriteten.

Men rättigheten kan försvagas i Botkyrka från årsskiftet, då kommunen beslutat att avveckla förskolans modersmålspedagoger. Barn från fyra år och uppåt som dagligen talar ett annat språk än svenska kan i dag utveckla modersmålet tillsammans med särskilda pedagoger. När dessa nu avvecklas blir det upp till ordinarie förskolepersonal att fylla behovet.

Rätten att tala exempelvis finska i förskolan stadgas i lagen om minoritetsspråk. Därutöver ger förskolans läroplan flerspråkiga barn rätt till språkstimulering. Förskolorna ska ”medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål".

Andreas Ali Jonasson är sverigefinsk minoritetsaktivist och småbarnspappa i kommunen. Han har dragit igång både namninsamling och facebookgrupp för att bevara modersmålsstödet. Det är grundläggande för att bevara finskan, säger han:

– Det är för många av de här barnen det enda sättet att få stöd i finska språket. De barn det berör går på vanliga svenskspråkiga förskolor och har en timme i veckan då de får öva på finska. Många sverigefinnar har blivit så hårt assimilerade att de inte längre kan prata finska med sina barn, så det är oerhört viktigt att möjligheten finns. Kommunen får också särskilt stöd för att revitalisera språket. Och så tar de bort det mest basala, i den ålder då barn grundar språkkunskaperna.

Kommunen beskriver det som en effektivisering och förändring av arbetsmetoder. Enligt Jonasson rör det sig om en medveten besparing.

– Den verkliga orsaken är ekonomisk. Det framgår i de offentliga handlingarna från nämndens sammankomster, där man beskriver hur man genom att minska beställningarna från Modersmålsenheten hoppas kunna spara in 3,3 miljoner kronor på ett år, menar han.

Bilden bekräftas av utbildningsnämnden. I ett mötesprotokoll från den 10 oktober som SFT tagit del av står det att förvaltningen har i uppdrag att skära ner kostnaderna med 2 procent av nämndens ram. En del av nedskärningen föreslås just inom förskolan: ”Vi har idag en kostnad för modersmålsträning i förskolan på 7,5 miljoner. Vi avslutar den modellen och gör en besparing på 3,3 miljoner”, konstaterar nämnden.

Botkyrka är inte den enda kommun som har slutat med modersmålspedagoger. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som ansvarar för Sveriges minoritetspolitik, beklagar utvecklingen:

– Kommuner tolkar dels minoritetslagens paragraf om att erbjuda förskoleverksamhet "helt eller delvis" på minoritetsspråket mycket fritt. Alltför många känner också att man på olika sätt i olika kommuner prioriterar ner barns och ungas möjligheter till språk, säger hon till Sisuradio.

Alice Bah Kuhnke hänvisar till att minoritetslagen nu ses över och säger att regeringen har för avsikt att återkomma ”innan valet”. Två olika utredningar har lagt fram förslag på förbättringar.

Utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka Emanuel Ksiazkiewicz (S) säger till Sisuradio att man ännu inte har utrett hur man ska uppfylla sina skyldigheter gentemot den sverigefinska minoriteten. Andreas Ali Jonasson är mycket kritisk till att beslutet har fattats utan att den sverigefinska minoriteten tillfrågats, vilket ska ske i samråd.

På onsdag planeras en demonstration i Tumba mot beslutet.

– Kommunen har inte ens presenterat någon plan utan hänvisar till att modersmålsstödet ska "integreras" i övrig förskoleverksamhet. De nämner inte att det helt enkelt rör sig om en besparing, säger Andreas Ali Jonasson som ändå tror att det ska gå att påverka kommunen.

– Uppsala kommun hade samma situation, men när alla sverigefinnar rasade så backade kommunen, säger han.

Fakta: 

Finska förvaltningskommuner

• 59 kommuner i Sverige är del av det finska förvaltningsområdet. I Stockholms län är det Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Österåker. Från den 1 februari 2018 utvidgas området till ytterligare fem kommuner, i Stockholms län tillkommer Järfälla.

• Botkyrka har en stark sverigefinsk minoritet, nästan 10 procent av befolkningen har finländsk anknytning.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Finskspråkigt på museerna

Flerspråkighet kan göra museerna tillgängliga för fler grupper. Moderna, Nordiska och Etnografiska gör ett försök.

Fria Tidningen

"En jämlik stad gör alla rikare"

Bara hyresrätter, gratis kollektivtrafik, utbildning på lika villkor – så ser mina drömmars stad ut, skriver Jessica Hallbäck.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu