Kristian Borg

Fördjupning


Kristian Borg
Fria Tidningen

Enkät: Vad tror du om en gemensam dagstidning för vänstern?

Vad tror du om en gemensam dagstidning för vänstern? Och med tanke på utvecklingen i USA, där hälften av kulturjournalisterna har fått sluta, skulle en sådan tidning kunna vara en räddning för kulturjournalistiken, om – eller snarare när – motsvarande händer här?

Josephine Askegård, kulturredaktör Arbetaren:
– Jag tycker en ganska bred vänsterdagstidning vore precis vad vi behöver. För att vara meningsfull måste den stå på en grund av feminism, antirasism och med tydligt klassperspektiv. Kulturen tillhör det allra viktigaste. Och en ambitiös journalistisk kvalitet. Yttrande- och tryckfriheten bör vara i ständigt fokus.


Johan Ehrenberg, utgivare ETC:
– Problemet med dagstidning i Sverige är att det är mycket svårt att finansiera även om du slår ihop flera vänstergruppers blad och har stöd från facken och (S). Orsaken är att radikala tidningar aldrig får annonser och annonser är det som finansierar dagstidningar. Därför jobbar vi mer på att skapa lokala veckotidningar som kan samarbeta i ett nätverk, än en enda stor.


Jacqueline Forzelius, medredaktör Yelah.net:
– Det skulle vara ett intressant steg att försöka gå ihop för att göra en dagstidning. Eftersom vi vänsterskribenter är relativt få, jämfört med vanlig media, så skulle en sammanslagning kunna innebära mindre dubbelarbete. Istället skulle man kanske kunna skapa en mer heltäckande vänstertidning. Å andra sidan skulle vissa artiklar med mindre målgrupp som nu har ett forum på till exempel yelah.net kanske falla bort i en sådan sammanslagning, vilket skulle vara lite synd.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Beväpnat entreprenörskap

Säkerhet som vara

Sedan kalla krigets slut har de privata säkerhetsbolagen fått en allt större roll i krig och konflikter. Varför? Och vad får det för betydelse för mänskliga rättigheter och demokrati? I den tredje och sista delen i serien Säkerhet som vara synar Kristian Borg den privata säkerhetsindustrins militära intressen.

Fria Tidningen

Polis under press

Säkerhet som vara

Säkerhetsindustrin växer globalt med 7 procent per år, omsätter 150 miljarder och sysselsätter miljontals människor. Det är en bransch där frågor om demokrati och transparens, mänskliga rättigheter och arbetsrätt borde ha hög relevans. Ändå är det märkligt tyst. I del 2 av artikelserien Säkerhet som vara granskar Kristian Borg privatiseringen av polisen.

Fria Tidningen

Bakom privata galler

Säkerhet som vara

Säkerhetsindustrin sysselsätter miljontals människor och är på stadig uppgång. I vår nya artikelserie Säkerhet som vara utforskar Kristian Borg detta gränsland mellan offentligt och privat. Första delen handlar om den privata fängelseindustrin, en riktig tillväxtbransch som drar fördel av en förändrad syn på brott och straff.

Fria Tidningen

Kulturkritiken krisar med kapitalet

I USA har hälften av kulturjournalisterna fått gå de senaste fyra åren. En utveckling som kan spridas till Sverige inom kort. Kristian Borg frågar sig om en gemensam dagstidning för vänstern kan vara ett sätt att rädda det kulturella samtalet.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu