Fria Tidningen

Vägvalet som försvann

Våren 2004 grundades Vägval vänster av vänsterpartister som var missnöjda åt vilket håll Vänsterpartiet tog efter Gudrun Schymans avgång. För media var det hett stofft, skulle vänsterpartiet splittras? Kommentarerna på de stora tidningarnas ledarsidor var optimistiska - man hoppades på en splittring. Men då ingen splittring blev av försvann medias bevakning av Vägval vänster.

Finns Vägval vänster i dag?

- Vi finns kvar men föreningen är vilande, säger Johan Lönnroth, som var ordförande i Vägval vänster under många år.

Han berättar att han tillsammans med ett tiotal personer så sent som i maj i år träffades på Skeppsholmens folkhögskola och där beslöt att föreningen skulle vara vilande.

- Det innebär att föreningen inte längre är aktiv. Men jag hoppas på framtiden.

Johan Lönnroth är fortfarande medlem i Vänsterpartiet och undervisar nationalekonomi på Göteborgs universitet. Han fortfarande en politisk aktivist.

En annan som var med på mötet på Skeppsholmens folkhögskola var Karin Svensson Smith, numera miljöpartist, och som var Vägval vänster första vice ordförande.

Vad var syftet med Vägval vänster?

- Två syften, dels ett rödgrönt forum där människor över partigränserna skulle kunna mötas och diskutera och som en sluss för folk som ville gå en annan väg.

Karin Svensson Smith berättar att det var många som gick ur vänsterpartiet och hon tar sig själv som exempel.

- Jag själv bytte parti från Vänsterpartiet till Miljöpartiet. Då jag tyckte Miljöpartiet stod med för de frågor som jag själv blivit ikryssad i valet att föra. Dessutom tyckte jag att det verkade vara lättare att arbeta med just de frågorna i Miljöpartiet, vilket det också visade sig vara.

Det var våren 2003 som ett upprop med rubriken VägVal Vänster för Vänsterpartiet publicerades i vänsterpartiets partitidning Vänsterpress. Uppropet var undertecknat med 181 namnunderskrifter och de ville ha “en modern vänsterpolitik som slutgiltigt lämnat dogmatism och teskommunism bakom sig”. De befarade att vänsterpartiet var på väg att återgå till en ”dogmatisk ideologi och ersättas av ett smalt, elitistiskt nykommunistiskt parti”. Under hösten 2003 tillkom ytterligare ett hundratal vänsterpartistiska namnunderskrift-er till uppropet. Man formerade sig inför

vänsterpartiets stundande kongress i februari 2004. Men på kongressen valdes Lars Ohly till ordförande och uppropets undertecknare led nederlag på så gott som alla punkter.

Drygt en månad senare i april offentliggjordes bildandet av Vägval Vänster. En interimsstyrelse valdes och som bestod av bland annat Johan Lönnroth och Karin Svensson Smith.

Föreningens syfte var att sprida och bredda den ideologiska vänsterdebatten och föreningen skulle vara partipolitiskt fristående.

När Johan Lönnroth och Karin Svensson Smith höll en presskonferens i riksdagshuset, ledde det till starka reaktioner från ledande vänsterpartister. Flera krävde uteslutning.

Vägval vänster vände sig allt mer mot Miljöpartiet med sina idéer och på hösten 2004 träffas Karin Svensson Smith och Johan Lönnroth med Peter Eriksson och Maria Wetterstrand från Miljöpartiet. Ett kort referat från mötet finns med i Johan Lönnroths skrift Historik för VVV 2003 till 2009:

Karin: Vänsterpartiets svek i gröna frågor i budgetförhandlingarna har alienerat gröna vänsterpartister.

Peter: vi ser gärna att Ni i VVV kommer över till oss.

Maria: Vi kan ändra namnet till ”De Gröna” och mer betona det ”sociala”

Johan: Det räcker inte med att mp byter namn, det handlar om ett nytt parti för en grön och frihetlig vänster.

Under hösten och våren växte Vägval vänster och många av de nya medlemmarna bestod inte längre bara av missnöjda vänsterpartister. En del kändisar som Anders Ehnmark och Olle Svenning blev medlemmar.

Förväntningar var höga när Vägval vänster höll Riksting i Årsta folkets hus i Stockholm i januari 2005 . Till mötet bjöd Vägval vänster in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men bara Miljöpartiet dök upp genom språkröret Peter Eriksson. Trots hårt tryck utifrån och en stark opinion på mötet, avstod mötet från att bilda ett nytt vänsterparti - flera av de tongivande förespråkarna för ett nytt vänsterparti starta året därpå Vänsterdemokraterna.

Rikstinget beslöt dock att bilda en arbetsgrupp som bland annat skulle utreda frågan att starta ett parti. I arbetsgruppen fanns bland annat Paulo Silva från miljöpartiet och Olle Svenning från Aftonbladet, men Olle Svenning tackade nej att ingå i gruppen. Han motiverade sitt beslut på Aftonbladets ledarsida: Jo, sa jag till Lönnroth, jag deltar gärna i samtalen inom Vägval vänster. Gärna diskussioner men inget som ens antyder partigrundande. Jag är skribent, inte med i något parti och kommer aldrig att delta i organiserade politiska gemenskaper, eller i den typ av arbetsgrupper som annonserades i lördags.

Under våren gjordes en överenskommelse med Miljöpartiet som gick ut på att medlemmar i Vägvals vänster, som inte var medlemmar i något annat parti, kunde stå på miljöpartiets listor inför valet 2006 som Vägval vänstrare. Förslaget presenterades av Karin Svensson Smith och Paulo Silvia.

På försommaren bjöd Miljöpartiet in Vägval vänster till ett seminarium på deras kongress för att presentera Vägval vänsters tankar och idéer på temat Ryms Vägval vänster och Miljöpartiet i en gemensam politisk satsning.

I juni 2005 hoppade riksdagsledamoten Karin Svensson Smith av från vänsterpartiet och gick över till Miljöpartiet.

Vägval vänster fick en del uppmärksamhet på sin stämma i juni 2005, där den gamla styrelsen omvaldes med undantag av Maria Kindstedt, som avsagt sig.

Men de efterföljande årens stämmor hamnar i medieskuggan och fick allt färre deltagare. På stämman 2006 avgick Karin Svensson Smith som styrelseledamot och året därpå avgick Johan Lönnroth som ordförande.

Vad det som gick fel, varför blev det ingen succé?

- Jag tror en orsak var att jag som före detta vice ordförande i Vänsterpartiet olyckligtvis blev frontfigur i media och all bevakning kom att fokuseras på om Vänsterpartiet höll på att splittras. Vilket inte var vårt syfte, säger Johan Lönnroth.

Men var det inte det ni var ute efter?

- Nej, vi ville och vill bredda vänstern. Vi var och är inte fientligt inställda till vänsterpartiet. Vi ville skapa ett forum för en frihetlig vänster. Vår ambition var att få med personer med olika politiska tillhörigheter.

Vad tror om framtiden för en ny vänster?

- Jag tror att partierna i deras nuvarande former kommer att dö ut och tiden bli mogen för det jag kallar en tredje vänster. Jag tror att ett nytt parti måste vara internationellt. Att vi måste spränga nationalstatsgränsen.

Johan Lönnroth berättar att han redan 2002 tyckte att Vänsterpartiet skulle kräva en ministerpost i samarbetet med Socialdemokraterna.

- Då blev jag kallad ministerkåt när jag förde fram den åsikten och nu är det ett självklart krav.

Även Karin Svensson Smith hade åsikten att Vänsterpartiet skulle sikta på regeringssamarbete.

- Att vilja ingå i regeringsmakten måste partipolitiken syfta på.

Karin Svensson Smith berättar att en av orsakerna till att Vägval vänster startade var den stundande kongressen och valet av partiordförande. Hon själv hade hoppats på Jonas Sjöstedt.

- Men han fick aldrig frågan.

Vad tror du om framtiden för Vägval vänster?

- Jag tror forumet spelat ut sin roll. Många av oss som var med har slussats vidare och absorberats av annat. Men jag tror det kommer komma nya forum. Jag skulle vilja ha mer rödgrön debatt som inte är organiserat av partierna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Kvinnor är kraften som facket behöver”

Intervju

Colombia är världens farligaste land att vara fackligt aktiv i. Bara under 2010 dödades 51 fackliga aktivister, varav 2 kvinnor. Bara 3 procent av den colombianska arbetskraften är med i en fackförening. Aydée Casilimas är 38 år och facklig ledare sedan 11 år. Hon är också feminist i ett land där ordet feminist förväxlas med manshat.

Fria Tidningen

"Jag blir bara mer triggad ju mer de jävlas med mig"

Intervju

I sju års tid har Angelo Graziano sålt cannabisolja för medicinskt bruk. Han är känd som ”cannabisdoktorn” och har just avtjänat ett tre månader långt fängelse- straff för narkotikabrott. När vi ses i Stockholm har han hunnit med tio dagar i frihet och övertygelsen om oljornas potential tycks vara starkare än någonsin.

Jordbruksverkets inblandning väcker kritik

Intervju

Efter det stora intresset för Reko-ringar har Jordbruksverket satsat på ett projekt som ska stödja etableringen av nya ringar. Men initiativet välkomnas inte av alla.

Fria Tidningen

Fredsaktivisten som började befria djur

Intervju

Proffsaktivisten Martin Smedjeback har just lämnat fängelset. Nu är han aktuell i filmen Tomma burar. "Djurrätt har framtiden för sig. Det finns en inneboende moralisk kraft i det", säger han.

Stockholms Fria

”Adoption är en kolonial praktik”

Intervju

Maria Fredriksson tycker adoption från fattiga länder är ett problem. Men som adopterad själv är det svårt att få gehör för sin kritik, menar hon.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu