Fria Tidningen

Vill inte höja löner…

Löner Svenskt näringsliv gick i veckan ut med sex arbetsköparförbund och krävde frysta löner vid avtalsförhandlingarna 2010. Förhandlingarna omfattar 1,5 miljoner människor. Arbetsköparna kräver även lägre minimilön för att få in fler ungdomar i arbete, och lägre skatt på låga inkomster.

–Har man inte pengar till löner måste man säga upp sina anställda och då har man inte de människor som behövs när ekonomin vänder uppåt igen, säger Svenskt näringslivs ordförande Signhild Arnegård Hanse till DN.

Förslagen får skarp kritik av facket.

–De försöker använda lågkonjunkturen för att driva sina krav, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh till TT.

… men KI tror på lönestopp

Löner Statliga prognosmyndigheten Konjunkturinstitutet, KI, varnar för för att ett totalt lönestopp kan vara negativt för samhällsekonomin.

–Problemet är att vi nu är i ett läge där vi snart nått vägs ände när det gäller det konventionella penningpolitiken, reporäntan ligger redan väldigt nära noll procent. Då kan inte Riksbanken längre svara på låga löneökningar genom att sänka räntan. Då får man inte den positiva effekten av låga löneökningar, säger KI:s chef Mats Dillén till DN.

KI räknar med att löneökningarna blir 3,4 procent 2009 och 2,4 procent 2010.

Pensionssystemet görs om

Pensioner Regeringen vill att premiepensionssystemet läggs om så att sparandet ”i större utsträckning anpassas till pensionsspararnas kunskaper och engagemang”. Därför föreslår regeringen att Premiepensinsfonden läggs ner och ersätts med generationsfonder, där de som inte aktivt väljer fond hamnar. Därutöver ska Sjunde AP-fonden erbjuda placeringsalternativ med olika risknivåer för de sparare som aktivt vill placera sina pengar. De som byter fond ska i fortsättningen bekosta fondbytet själva, istället för som nu att kostnaden slås ut på alla fondsparare.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Beslut om Saabs framtid väntas nästa vecka

Ekonomi Fackföreningen If Metall beklagar att Koenigsegg group AB drar sig ur köpet av Saab automobil, men vill för övrigt inte kommentera Koenigseggs beslut innan mer information kommit fram.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu