Fria Tidningen

Finanspolitiska rådet kritiserar regeringens krispolitik

Finanspolitik Myndigheten Finanspolitiska rådet kommer med stark kritik mot regeringens insatser för att möta lågkonjunkturen. Rådet anser att finansminister Anders Borg (m) gör för lite och efterlyser kraftigare stimulanser för att motverka en sysselsättningskris.

Bland annat vill rådet se större statsbidrag till kommunerna, en ökning av arbetsmarknadsutbildningarna och en konjunkturberoende a-kassa. Arbetslöshetsersättningen skulle höjas i lågkonjunkturer – då det är svårt att få arbete – och sänkas i högkonjunkturer, för att stimulera till arbete.

Men Anders Borg tillbakavisar Finanspolitiska rådets kritik.

– Stora ofinansierade utgiftsökningar som rådet föreslår skulle i det här läget försämra statsfinanserna och utsätta ekonomin för uppenbara risker. Höjd a-kassa riskerar att bli mycket kostsamt och riskerar att framtvinga nedskärningar i välfärden, säger han i ett uttalande.

Finanspolitiska rådet tillsattes av Anders Borg efter valet 2006 och leds av professor Lars Calmfors. Det har i uppdrag att granska regeringens finanspolitik.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Beslut om Saabs framtid väntas nästa vecka

Ekonomi Fackföreningen If Metall beklagar att Koenigsegg group AB drar sig ur köpet av Saab automobil, men vill för övrigt inte kommentera Koenigseggs beslut innan mer information kommit fram.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu