”Sport har kraften att föra människor samman” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Sport har kraften att föra människor samman”

Sport kan vara ett sätt att hjälpa de tusentals barn som dragits in i väpnade konflikter världen över. Det tror prins Feisal Bin Al-Hussein i Jordanien, president för den jordanska olympiska kommittén, och han har använt sig av idrotten för att försöka hjälpa traumatiserade barn hela sitt liv.

År 2007 etablerade prins Feisal, som är bror till den jordanske kungen Abdullah II, en Fred genom idrott-kommitté som arbetar under Asiens olympiska råd. Målet för arbetsgruppen är att arbeta med fredsutveckling över hela Asien.

Samma år grundade han Generations for peace, en organisation som tränar ungdomar från konfliktzoner världen över i att använda idrott för att knyta samman ungdomar på lokal nivå.

Kan du förklara hur Generations for Peace fungerar?

– Vårt första mål är att utbilda och träna lokala ungdomar från konfliktzoner i världen i hur de kan använda idrotten som ett medel för att förena barn och ungdomar och hela delade samhällen. Våra medarbetare hittar vi bland annat genom regionala olympiska kommittéer. Efter en urvalsprocess med flera intervjuer blir deltagarna inbjudna till ett fredsläger. En av huvudfunktionerna med lägret är ett intensivt praktiskt och teoretiskt träningsprogram som bland annat handlar om fredsbyggande, konfliktlösning, och management, anti-diskrimineringsarbete, skydd för unga, sportslighet och givetvis idrottsträning.

– Efter att ha kompletterat utbildningen förväntas det att ungdomarna själva etablerar gräsrotsorganisationer som på olika sätt arbetar med fredsbyggande genom idrott. De får hjälp av oss med pengar, assistans i projektutveckling och budget, och stöttning när projektet drar igång.

– Vi håller löpande kontakt för att utvärdera hur programmen fungerar. Dessutom vill vi att ungdomarna delar sina erfarenheter och har utbyte med andra i programmet, och tränar tjugo nya arbetare om året. Vårt mål är att få så många människor som möjligt inblandade i fredsutveckling.

Men hur kan idrott bidra till en fredligare värld?

– Vi tror att sport har kraften att föra människor samman, oberoende av ras, religion, stam, kast, eller socioekonomisk bakgrund. Idrotten är ett av få språk som alla förstår, oavsett varifrån du kommer. Den lär sina deltagare tolerans, självrespekt och laganda, bland annat. Det här är element som är nödvändiga för att förena människor.

– Anledningen att vi arbetar med barn är att de generellt sett är mer flexibla än vuxna. De är inte lika låsta i sina åsikter, och de fokuserar mer på likheter än på skillnader. Vi ser att barnen, genom att leka och spela tillsammans, sakta men säkert kommer att lära sig att se varandra som jämlika individer, lagkamrater, och vänner – inte som ”de andra” eller ”fienden.” Och det tänkesättet hoppas vi att de delar med sig av till kommande generationer.

Vad händer om föräldrarna vägrar låta barnen delta?

– Det är en del av utmaningen vi står inför. För att komma över den tröskeln lägger vi mycket tid på att träna våra medarbetare i hur de kan övertyga föräldrarna att låta sina barn delta. Ett sätt är genom att involvera traditionella ledare i samhället. Men i allmänhet så låter faktiskt de flesta föräldrar barnen leka tillsammans – även om de kanske inte gillar tanken.

– En vacker aspekt är att idrottstävlingar mellan yngre ibland kan leda till större samförstånd mellan de vuxna som kommer för att heja på sina söner och döttrar. Vi inser såklart att det alltid kommer att finnas familjer som är ovilliga att komma över sina fördomar. Men det betyder inte att man inte ska försöka.

Har ni haft några framgångar hittills?

– Ja, en hel del. 2007, efter vårt allra första fredsläger, grundade sudanesiska delegater en arbetsgrupp för fred genom idrott under deras egen olympiska kommitté. Strax därefter, som ett led i den tredje årsdagen av den sudanesiska fredsöverenskommelsen, arrangerade man för ett kvinnligt basketlag från de norra delarna att spela mot ett basketlag från de södra delarna. Matchen spelades på en stor arena inför tusentals supportrar, och var en stor framgång. Något liknande hade ansetts omöjligt att genomföra bara för ett par år sedan.

Det finns många olika initiativ som använder idrott som ett medel för att bygga fredliga relationer. Hur är Generation for peace annorlunda?

– Den största skillnaden är kaskadeffekten vi använder oss av. Se på hur vi tränar andra tränare. Du börjar med en person som arbetar med barn och lär dem idrott och fred, men den personen har vuxit till tjugo personer inom ett år. Vi är också en varaktig organisation. Vi slösar inte pengar och låter gräsrötterna ta hand om sina egna projekt. Vi håller oss involverade.

– Jag får ofta frågan varför jag gör det här, eftersom det finns så många olika idrott-och-fred-projekt redan. Men jag tycker inte att det finns tillräckligt. Jag anser att alla projekt som för folk samman och framhäver fred, förståelse, och tolerans är direkt nödvändigt. Särskilt numera.

– Du behöver bara sätta på teven för att se hur mycket våld som finns i världen. Och det globala ekonomiska kaoset kommer att föda mer våld. När klimatet hårdnar brukar människor skylla sina problem på andra. De blir mindre toleranta, och ofta leder det till konflikter och våld. Det är därför vi i den globala idrottsrörelsen måste fördubbla våra ansträngningar för att motverka den trenden. Det är därför vi måste involvera fler människor i att skapa en bättre värld.

– Tillsammans kan vi göra skillnad, och till slut kommer vi att komma dit. Vi behöver bara börja med ett barn och en tränare i taget.

Annons

Rekommenderade artiklar

Korpen satsar på damer

Gratis domarutbildning och bättre planer och matchtider för damer ska göra Korpenfotbollen mer jämställd.

Stockholms Fria

Handikappidrott intar Malmö

I helgen samlas runt 2 000 idrottare från femton länder för att delta i världens näst största handikappidrottstävling – Malmö open.

Skånes Fria

© 2021 Fria.Nu