Vanliga argument mot nolltaxa | Fria.Nu

Fördjupning


Jarmo Juhani Riihinen • Gästredaktör
Fria.Nu

Vanliga argument mot nolltaxa

Undertecknad har vid flera tillfällen försökt att via e-post och telefon nå Christer Wennerholm, styrelseordförande i AB Storstockholms Lokaltrafik. Syftet var att denne skulle få en chans att bemöta innehållet i artikeln om nolltaxa. Wennerholm har dock inte svarat vilket jag tolkar som att han inte vill kommentera texten. För att belysa frågan om nolltaxa på ett mer allsidigt sätt redovisas nedan vanliga argument mot nolltaxa i kollektivtrafiken.

Vanliga argument mot gratis kollektivtrafik är:

• Nolltaxa i kollektivtrafiken ger antingen skatteökningar eller minskade resurser för bland annat vård och omsorg. För att kompensera bortfallet av taxeintäkterna kan skatten behöva höjas. Till exempel i Stockholm skulle cirka fem miljarder kronor mer behöva tas in via skatten för att finansiera gratis kollektivtrafik. Om skatten inte ökas behöver andra offentliga verksamheter minskas motsvarande de uteblivna taxeintäkterna.

• Nolltaxa leder till ett överutnyttjande av kollektivtrafiken. Om tåg- och bussresor är gratis kommer människor att resa mer slentrianmässigt vilket ökar trängseln i fordonen. Dessutom finns det risk att bussar och tåg kommer att användas för annat än för resande – bland annat som en vistelseplats för unga och hemlösa. Detta kan skapa otrygghet hos vissa andra resande.

• Nolltaxa ökar resandet med kollektivtrafik på bekostnad av gång- och cykeltrafik. Om kollektiva resor blir gratis kommer förmodligen de flesta nya resenärer att vara tidigare gående och cyklister och inte bilister. Detta skulle troligen vara negativt för folkhälsan i och med att vardagsmotionen skulle minska. I och med att kollektivresor innebär en större miljöbelastning än gång- och cykelresor uppkommer även negativa miljöeffekter av nolltaxa.

Annons

Rekommenderade artiklar

Internet nära oss

Det ter sig svindlande, ändå helt naturligt. Vi kopplar in en sladd i väggen och på några sekunder hämtar vi en hemsida från en serverhall i USA, inleder en chattkonversation med vän i Australien och beställer en t-shirt från en butik i Tokyo. Vi hinner inte dricka första koppen kaffe på morgonen innan datorn har skickat små meddelanden ett par varv runt jordklotet utan att vi har behövt röra oss längre än ett par meter i lägenheten. Men sällan ställer vi oss frågan hur denna blixtsnabba infrastruktur egentligen fungerar, inte heller på vems villkor den tar oss till näts med en svindlande hastighet. Vem är det egentligen som bestämmer över en infrastruktur som utan att blinka hoppar mellan länder; ja till och med mellan kontinenter och ibland upp genom en satellit i rymden och ned igen?

Fria Tidningen

Freedom box

Freedom box-projektets mål är att låta användare återta kontrollen över internet från stater, företag och leverantörer. Genom att samla existerande teknik i ett lättanvänt och billigt format ska detta bli verklighet.

Fria Tidningen

Argument denna vecka

Detta är grand finale för serien om fri programvara i Fria Tidningen. I alla fall för den här gången. Min förhoppning är att alla vid något tillfälle under seriens gång har hittat någonting relaterat till fri programvara som är intressant. Jag hoppas också att programtipsen har varit intressanta och användbara.

Fria Tidningen

Nördfeministisk kraftsamling

På internet, liksom utanför, finns det grupper som samlar tjejer och jämlikhetskämpar med liknande intressen. Ur ett fri programvaruperspektiv vill jag lyfta fram några stycken, för att visa att de finns och verkar för en friare och mer jämställd fri programvaruvärld.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu