Fria.Nu

Ett mediakrig mot arbetslösa, socialbidragstagare och östtyskar

Det är deras fel att socialstaten nu måste i grunden reformeras. De 4,5 miljonerna arbetslösa används skoningslöst av arbetgivare för att pressa de tyska fackföreningarna bort från både kollektivaavtal, anställningskydd och nu senast även sjukförsäkringarna. Den socialdemokratiske kanslern Schröder låter som en sur Carl Bildt, som far ut mot en 'självbetjäningens mentalitet i välfärdsstaten'.

Det riktigt alarmerande är att de dominerande medierna alla är 'gammaldags västtyska'. Och söndagens valresultat visar att de varken kan förutsäga eller tolka valresultaten i de så kallade nya förbundsländerna i före detta Östtyskland.

Den av Helmuth Kohl taktiskt så geniala kommunistskräcken har odlats vidare långt efter Berlinmurens fall. Det gör att PDS, de gamla kommunisterna som gör det största arbetet att motverka ny nazismen, ständigt kränks och misskrediteras i media. Det hela blir orimligt, eftersom PDS har nära 30 procent i Brandenburg och nära 25 procent i Sachsen, alltså var tredje eller var fjärde väljare, och de behandlas som om de tillhörde extrempartier.

Detta samtidigt, som de importerade vätstyska partierna, liberalerna och de Gröna, slåss om sin egen obetydlighet, men i media blir de behandlade med överdriven uppmärksamhet och respekt, trots att de inte ens är lika stora som de högeextrema partierna. För en svensk betraktare blir det hela ännu mer overkligt och absurt. De tyska medie-hirarkierna är än mer prestigebundna än de svenska när de försöker möta högerextrema NPD och DVU med att ignorera dem.

Det innebär, att man lämnar de modiga som står emot trycket på skolgårdar och gymnasier i Brandenburg och Sachsen, i sticket, eftersom man ignorerar de högextremas inflytande och organisation. Det är dessutom oerhört bra stöd till deras demagoger, vars främsta vapen är en slogan som lyder: 'Det politiska etablisimanget är korrupt, de har inga svar på problemen i vår verklighet, därför vågar de inte möta vår utmaning.'

Fortsätter denna strutspolitik från den gamla politiska (och till en del förmodligen mycket riktigt korrupta) eliten, så finns en allt växande för en ökad polarisering av den tyska poltiken, som kommer att begrava möjligheterna att reformera det tyska samhället för lång tid framöver. Med över 3 miljoner hotade av fattigdom som följd av massarbetslösheten och Hartz lV reformen, riskerar Tysklands avsevärda politiska och ekonomiska problem att förvärras.

Har Gerhard Schröder tur med konjunkturen, och lyckas fösa över tillräckligt många arbetslösa in i en permanentad och skattesubventionerad låglönesektor, så kan kanske spillrorna av den tyska välfärdsstaten eventuellt räddas. Men frågan är om en socialdemokrati, som ser sig själv som kapitalets städgumma, och enbart har marknadliberal retorik, kommer kunna uppbringa tillräcklig politisk dragningskraft för att behålla den politiska makten.

Räddningen för den tyska socialdemokratin är då i så fall den personliga fåfängan och profileringen av de borgeliga tyska politikerna, som gör att den tyska borgeliga oppostionen är en om möjligt ännu svagare, mer splittrad kraft än de Gröna och socialdemokraterna tillsammans.

De som betalar priset, är de ständigt utskällda arbetslösa, socialbidragtagarna, och allt fattigare tyska folket. Att de blir lätta offer för de högerextrema, beror inte på att de högerextrema är så attraktiva för dem, utan för att de blivit övergivna av alla andra. Dessutom minns de hur det var när PDS föregångare regerade landet, före murens fall. Det kanske säger allt, om hur misslyckat hela det tyska politiska etablissemanget är, när satir magisinet Titanic ställer upp i valet. De har som slogan: Bygg upp muren igen. Och trots att det var menat som ett skämt, har man nu problem med alla medlemsansökningar i partiet....

Nyligen har två betydelsefulla politiker gjort en ansats till bättring, som måste tillfogas dock. Kansler Gerhard Schröder har sagt att man måste ta den utmaning som NPD och DVU är på allvar, och inleda en politisk strid med dessa, inte enbart försöka tiga ihjäl dem eller ignorera dem. Ett liknande tecken på uppvaknande kommer från förbundspresidenten som menar att hotet mot demokratin bör tas på allvar.

Om det är skrattretande eller tragiskt vet jag inte, men samtidigt försvinner nära nog all trovärdighet från den del av den borgeliga oppositonen som kräver av Angela Merkel, att hon ska gå ytterligare till höger, eftersom de menar att förlusterna CDU fått beror på att man legat för långt till vänster, och därmed för nära socialdemokraterna. Forsätter denna trend inom CDU/CSU/FDP kan socialdemokraterna vara glada. Oppositionens totala arrogans mot det folk som ska ge dem makten är nämligen den enda räddningen för den rödgröna regeringen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

De gröna räddar regeringen i Berlin

Den uträknade rödgröna regeringen har inte bara stoppat förlusttrenden. Kommunalvalet i Nordrhein Westfahlen, NRW, fick opinionen att svänga och ger nytt hopp för återval 2006. Mycket tack vare de Gröna.

Osäkert vad som kommer att hända i tysk politik

Förra söndagen var det val i två tyska delstater: Sachsen och Brandenburg. Resultatet blev inte som man hade trott, och det är svårt att veta hur politiken i Tyskland kommer att förändras. Kanske kommer de stora partierna att börja samarbeta med andra partier än de brukar. Och varför röstar så många unga på högerextrema partier?

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2024 Fria.Nu