• Flickor och pojkar könssepareras, bland annat under simundervisningen. Och skolan har aldrig har haft någon kvinnlig simlärare. Den personal som följer med flickorna till simningen saknar utbildning. (Bilden: genrebild.)
Stockholms Fria

Spångaskola diskriminerar flickor

Skolinspektionen ratar Svenska interkulturella skolan i Spånga efter flera anmälningar om missförhållanden.

För knappt ett år sedan ansåg Skolinspektionen att friskolan Svenska interkulturella skolan i Spånga var så misskött att myndigheten hotade med 600 000 kronor i vite. Nu har skolan utretts igen efter att flera anmälningar om brister har kommit in under hösten.

– Det värsta är att skolan inte följer svensk lagstiftning, eleverna får inte den utbildning de har rätt till. Det råder könsapartheid, säger Maria, som är före detta anställd, till Stockholms Fria.

Hon syftar på att skolan separerar flickor och pojkar i bland annat sexualkunskap, dans och simundervisning. Av Skolinspektionens intervjuer med lärare framkommer att skolan aldrig har haft någon kvinnlig simlärare. Den personal som följer med flickorna till simningen saknar relevant utbildning, berättar Leon, som tidigare arbetade som lärare på skolan:

– En jobbar i köket, en på fritids. Ibland följer en vikarie med. Jag frågade om de kunde simma 200 meter. Två av dem var osäkra på om de kunde det.

Bara ett fåtal elever i varje högstadieklass på skolan kan simma, enligt Leon:

– Det brukar vara precis tvärtom, att alla utom några enstaka kan simma.

Trots att killarna länge saknat behörig lärare i simning och tjejerna aldrig haft någon får eleverna godkänt i ämnet. I Skolinspektionens utredning konstateras att: "Eleverna som gick ut 9:an hade 97 % godkänt i idrott och hälsa, vilket är anmärkningsvärt då de inte har simundervisning". I myndighetens intervju med en tidigare anställd idrottslärare framgår att han fått rädda en elev från att drunkna eftersom eleven trott sig kunna simma. Och tjejer får "bara plaska och ha kul", uppger idrottsläraren.

24"Som tur är" finns några elever som kan simma, som kan lära de andra, säger några elever som intervjuas av Skolinspektionen. Vidare sker simundervisningen delvis efter skoltid, på "fritidstid", vittnar flera intervjuade i rapporten om.

Skolans huvudman har trots upprepade kontaktförsök inte låtit sig nås av SFT. I en intervju med Skolinspektionen säger hon:

– Flickorna får simma själva och skolan hyr hela simhallen för att möjliggöra detta. [...] Idrottsläraren, som är en man, undervisar flickorna i simning i årskurs F-3. För flickorna i årskurserna 7-9 köper [skolan] tjänsten från Stockholms stads simskola och flickorna har då en kvinnlig lärare.

Men den idrottslärare som Skolinspektionen intervjuat uppger att han inte fick undervisa flickor i simning. Och Stockholms stad hyr inte alls ut någon simlärare till skolan, enligt Mimmi Wingren, samordnare för simkoleverksamheten på idrottsförvaltningen:

– Skolan har bokat fyra timmar i veckan i ett av stadens bad. Vi tillhandahåller inte några simlärare under dessa tider.

Har skolan köpt in tjänsten tidigare?

– De har aldrig bokat in någon sådan tjänst av oss.

Svenska interkulturella skolan är inte konfessionell. Det betyder att det inte får finnas religiösa inslag i skolan. Men två anmälningar till Skolinspektionen hävdar att skolan "sysslar [...] med undervisning i islam", att "flickor [inte får] ta av sig slöjan ostraffat" och att "elever inte får utveckla homosexualitet".

En av de som anmält skolan till Skolinspektionen skriver att "[e]n annan elev i åk 8 blev avstängd i en dryg vecka av huvudmannen efter att hennes kompis suttit i elevens knä. Huvudmannen hade hotat eleven med att hennes liv skulle förstöras om hon umgås intimt med en annan kvinnlig elev."

– Barnen får inte gå på museer där det kan finnas bilder på homosexuella. Mullan kommer regelbundet till skolan för att coacha modersmålslärarna, säger Maria.

Imamer besökte skolan vid två tillfällen under oktober, enligt Leon.

– Skolan har en extremt religiös profil fast de påstår sig vara sekulära. På en lärarträff sa huvudmannen att vi måste ta hänsyn till att barnen är muslimer och att all undervisning måste utgå från islam. "Är det här på riktigt?", tänkte jag, säger Leon.

På vilket sätt skulle undervisningen utgå från islam?

– Dansen på idrotten ska vara separerad för tjejer och killar har olika behov. Om man har biologi måste man ta hänsyn så att det inte blir konflikter. Jag sa ju direkt nej till det här, men hon sa att "så här har vi gjort i 25 år". Det här kan inte jag stå för, tänkte jag.

Även Maria vittnar om religiösa inslag i skolarbetet:

– Barnen läser Koranen på modersmålsundervisningen. Och när jag var med på en NO-lektion sa läraren till eleverna att Adam och Eva är livets ursprung. Det var alltså när han undervisade i kursämnet biologi. Det är ju frapperande!

Huvudmannen förnekar att det har förekommit konfessionella inslag i undervisningen. I Skolinspektionens intervju från november säger hon:

– Det kan förekomma att modersmålsläraren läser en text ur Koranen, men [läraren kan också] läsa en text ur Bibeln.

Enligt henne ska alla nya lärare få skriva under på att skolan inte är konfessionell och att sådana inslag inte får påverka undervisningen.

Stockholms stads representanter, som bland annat jobbar med kommunal insyn i Svenska interkulturella skolan finner att "det inte är en seriös verksamhet som bedrivs", enligt Skolinspektionens protokoll. En handläggare säger att "det har varit en nonchalans inför lagar och regler" från huvudmannen sida.

– Skolan måste stängas. Det enda som skulle kunna rädda ungarna är att huvudmannen får upphävt tillstånd, säger Maria.

Nu har Skolinspektionen beslutat att Svenska interkulturella skolan får tillfälligt verksamhetsförbud från den 28 december. Skolan saknar lokaler för vårterminen, rektorn saknar lämplig utbildning och undervisningen är inte likvärdig, skriver Skolinspektionen.

Fotnot: Maria och Leon heter något annat i verkligheten.

Fakta: 

Svenska interkulturella skolan i Spånga

• Hade 197 elever läsåret 2016-2017 i förskoleklass–årskurs 9. Inriktningen är enligt skolans hemsida att det "interkulturella förhållningssättet ... genomsyrar hela verksamheten". Samtliga elever har svenska som andraspråk.

• Andelen behöriga lärare var 48% (snitt i Stockholm: 73%). Andel niondeklassare som nådde godkänt i alla ämnen: 29% (snitt i Stockholm: 80%).

• Har vid flera tillfällen tidigare fått kritik av Skolinspektionen, bl a för låga kunskapsresultat och för att rektor har saknats.

• 2011 dömdes skolans huvudman för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll till ett års fängelse och fem års näringsförbud för att ha tillverkat falska fakturor och undanhållit staten på över 1,7 miljoner i skattepengar. Näringsförbudet upphävdes av hovrätten 2012. (Domen i övrigt stod fast.) Huvudmannen drev tidigare en förskola och ett fritidshem, men fick tillstånden indragna pga misskötsel.

• I Skolinspektionens enkät från hösten 2017 som besvarats av 41 av skolans 50 anställda ligger skolan långt under landets resultat. På frågan om hur pedagogiskt ledarskap fungerar är snittvärdet 1,5 av 10, där 10 är bäst (snitt i riket: 7,4). Även vårdnadshavare är missnöjda i enkäten och ger betyget 2,9 på frågan om "elevens utveckling" (snitt i riket: 7,6).

• Källor: Skolverket, Skolinspektionen, Svea Hovrätt, siks.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Könssegregation på skola i Bagarmossen

Könsuppdelade lektioner i hemkunskap, idrott och biologi. Skolinspektionen kritisk mot friskolan Al-Zahraa i Bagarmossen. "Vi pratar om hur viktigt det är att integrera och så tillåter vi sådana här skolor", säger tidigare biträdande rektor Anna Ragnar till Stockholms Fria Tidning.

Stockholms Fria

Stockholm tionde bästa miljökommun

Staden upp sju placeringar mot förra året. "Men för matavfallet får vi skämmas", säger miljöborgarråd Katarina Luhr om stadens miljöarbete.

Stockholms Fria

© 2024 Fria.Nu