Inez Abrahamzon

Inledare


Ledare: Inez Abrahamzon

  • På flera håll i världen har #meetoouppropet lett till manifestationer och demonstrationer. Här samlades kvinnor och ickebinära i Los Angeles tidigare i november. Förändring kräver att alla som står tysta vågar höja sina röster och agera, skriver ledarskribenten Inez Abrahamzon.
Landets Fria

Vi bevittnar en global folkrörelse

Förändring kräver att alla som står tysta vågar höja sina röster och agera, skriver Inez Abrahamzon apropå #metoo.

Det har gått en dryg månad sedan metoo-kampanjen mot sexuella trakasserier tog fart. Först i sociala medier där miljontals, företrädesvis kvinnor, delade inlägg och erfarenheter. Men det stannade inte där. Mullret och mobiliseringen tog ytterligare fart när skådespelare, sångare och kvinnor i juristsbranschen tog bladet från munnen. Därefter kom berättelser om övergrepp inom den politiska sfären, musik- och teknikbranschen och från journalister, gymnasieelever, idrottare, dansare, socialarbetare och akademiker och byggbranchen. Upprop är också på gång från författare, vårdpersonal samt verksamma inom reklam, pr och kommunikation. Vi bevittnar en global folkrörelse.

I mitt stilla sinne undrar jag om det finns någon kvinna i min bekantskapskrets som helt undgått att bli kallad hora, luder, fittjävel, madrass eller något av alla de andra ord som tycks ligga på den mest förmildrande skalan av nedlåtande. Ni vet, det som ligger på nivån under tafsande och fysiskt våld. Jag känner flera som fått vara med om mer än så. Kvinnor i generationerna före mig har fått sin släng av sleven. Själv har jag bland annat fått uppleva att de uppdrag som jag genomförde på riksplan, för min egen och andras försörjning, kallades knullresor. Glädje och stolthet förbyttes till skam. Inte på grund av några vidlyftiga erotiska eskapader utan av frätande ord sagda med syftet att förminska, såra och skada.

Låt oss inse att vi har ett problem. Låt oss också en gång för alla kasta bort föreställningen om att problemet ägs av ett fåtal tokstollar.

Förtryckarstrukturer finns överallt och upprätthålls av oss alla varje dag!

Kofi Annan, tidigare generalsekreterare i FN, berättade nyligen i SVT om vådan av att bara få höra de som utgör varandras ytterligheter i konflikter, medan de som finns mitt emellan förblir tysta. Martin Luther King formulerade samma sak med orden: ”Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad.” Båda herrar sätter fingret även på problemet med sexuella trakasserier.

Förändring kräver att alla som står tysta vågar höja sina röster och agera. Det är ingen slump att jag väljer citat från två män. Jag gör det för att ingjuta mod hos alla kloka män att verkligen ta ton. Ni har ett ansvar och är dessutom enormt betydelsefulla som förebilder och normbrytare!

För många kvinnor, och givetvis även män, var det ett stort steg att dela #metoo. Jag var en av dem som tvekade. Men att skicka hashtaggar eller säga att man är feminist räcker inte. Förändring kräver mod, metod och nytänkande!

Makt och maktmissbruk handlar också om resurser. Staten kan påverka genom att dra in eller omfördela medel. Regionförbund och andra organisationer med utvecklingsansvar skulle exempelvis kunna avsätta hela sina projektbudgetar för genomgripande värdegrundsarbete. Forskning visar bland annat att jämställhet förbättrar effektivitet, arbetsmiljö och tillväxt.

Det är inte ofta jag tror på strukturkollaps. Men eftersom alla är förlorare om övergrepp och kränkningar får fortgå, önskar jag en snar och omfattande krasch.

Vill vi ha ett mer jämlikt, jämställt och rättvist samhälle måste vi göra skillnad. Utan pardon, hela tiden och tillsammans, för när jag felar måste du och andra stå vid min sida för att räta upp och ta vid. Samhället – ja alla, behöver faktiskt #görajämt.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu