Birger Schlaug

Inledare


Nato

  • Krigsövningen Aurora är ett resultat av påeldad krigsretorik och för Sverige ett steg närmare ett medlemskap i Nato, skriver Birger Schlaug.
Fria Tidningen

Aurora normaliserar krig

Krigsövningen Aurora är ett resultat av uppiskad krigsretorik och en försvarsminister som helst av allt vill att Sverige ska gå med i Nato, skriver Birger Schlaug.

Aurora är snart här. Den stora krigsövningen. Värdlandavtalet med Nato, som såväl den tidigare borgerliga som den nuvarande rödgröna regeringen drivit igenom, skall testas. Långt bortom övningsfält och skjutfält.

Vardagen i Mälardalen, Stockholm, Göteborg och Gotland skall militariseras under några veckor. 19000 uniformsklädda med vapen deltar. Från såväl Sverige som flera Natoländer.

Kriget skall övas i luften, på marken, till havs. På landsvägar, hamnar, flygplatser och järnvägar.

Det börjar den 11 september (sic!), trappas upp och avvecklas först tre veckor senare. Den amerikanska marinkåren är inbjuden.

Allt sker under rödgrönt styre. Som har fastnat i föreställningen att militära övningar går före allt. Därför beslöt regeringen – man ägde frågan själv – att stoppa de långtgående planerna på 250 vindkraft i Hanöbukten. Försvarsminister Hultqvist drev militärens linje. Hanöbukten behövs för militärens övningar, vindkraftverket står i vägen. Och landet gick miste om en av norra Europas största satsningar på vindkraft.

Den som fick presentera nederlaget var miljöminister Skog (MP). En kan anta att det garvades gott på Försvarsdepartementet.

De gröna statsråd, som säger sig ha makt på allvar, har blivit medlöpare i en spiral av upprustning och krigsretorik. Så förbannat ynkligt. Kan man tycka om man varit med och bildat det gröna partiet. Jag tyckte just det.

Och nu Aurora.

Krigsretoriken som under flera år flödat i den svenska debatten skall således övergå i reell krigsövning. Tillvänjning skall ske till den norm som det militärindustriella komplexet - och röda, gröna och blå politiker - vill att vi skall leva i.

Svar uteblir inte. Ryssland passar på att stor-öva de också.

Om det är Ryssland eller Nato som är hönan eller ägget tvistas det om. Men Sverige deltar med lust i den krigsspiral som kan komma att sluta i att det går överstyr. Svensk media spelar med. En del, till exempel SvD och DN, är rent av påskyndare. När DN kände sig på efterkälken köpte man över krigshetsare nummer ett, Mikael Holmström, från SvD. Holmström är ledamot av Krigsvetenskapsakademien och uppfylld av krig.

Krigsretorik fungerar inte utan medier som kan blåsa på. De tycks inte lärt någonting av historien, om hur upprustning och krigsretorik så lätt leder in i återvändsgränder där kriget självt står och flinar. Spelet, de hurtiga utropen och förvanskade nyheterna går överstyr.

Det är en olycka att Sverige i denna tid begåvats med en försvarsminister som låtsas ett men gör ett annat. Driver in Sverige i Nato, steg för steg. Och driver in kritiker i tystnad genom att deklarera att dessa har intressen som sammanfaller med Rysslands.

Försvarsminister Hultqvist gjorde ett sådant utspel under årets Folk och Försvar i Sälen. Budskapet var: Delar ni inte min och regeringens uppfattning i frågan om värdlandsavtalet med Nato så är ni emot oss, emot Sverige, rentav ute i fiendens ärende.

På DN Debatt hävdade samme Hultqvist tillsammans med ÖB Bydén att den som framför kritik av Aurora avser att desinformera, ge en felaktig bild, skapa oro hos allmänheten och underminerar förtroendet för myndigheter. Kort sagt: går i fiendens ledband. Vi har en försvarsminister och en ÖB som väljer att låta som Putin själv.

Så försöker man tysta en debatt. Allt som inte passar in i regeringens agenda utgörs av alternativa sanningar och bärs av onda avsikter. Sedan må kritiker heta Hans Blix eller Jonas Sjöstedt eller Valter Mutt.

Aurora närmar sig. Krigsretoriken flödar. Tanken på krig skall normaliseras. Vi behöver en fredsrörelse som står emot.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu